Ungt mannskap i Lilleelvdalen 31/12 1750

Riksarkivet, katalog 1256.2/11, pakke 502b, hylle 3g15624.
Kommenderende General I ca.1700-1767. 1.Opplandske nasj. Inf. regiment.
Mannskapsruller for ungt mannskap ved det Søndenfjelske skiløperkorps under Generalmajor Reichhaus' kommando, og Kaptein Johan Frederich Blix som har signert dette på Bjøntegård 31/12 1750.
(Alt i parentes er mine egne mer eller mindre tvilsomme forslag/antakelser på på plassering.)
G.M.Søn = gårdmannsønn og H.M.Søn = husmannsønn.

Oppsettet i originalen er:
Lægds No Gaardenes Nafne Unge mandskabs nafne Alder aar Døgtig eller icke Hvor de sig opholder

G/H.M.Søn stod rett etter navnet til vedkommende, under samme kolonne.

39 Qveberg

Peder Olsen G.M.Søn 17   i Lægdet (12-3)
Iver Estensen G.M.Søn 25 døgtig i Lægdet (12-18)
Ole Olsen G.M.Søn 33 døgtig i Lægdet (12-3)
Bersvend Olsen G.M.Søn 28 døgtig i Lægdet (12-3)
Ole Joensen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet  
Ole Joensen G.M.Søn 33 u døgtig i Lægdet (12-64)

40 Sørhuus

Erick Joensen G.M.Søn 36 u døgtig i Lægdet (10-8)
Avle Pedersen G.M.Søn 25 døgtig i Lægdet (10-1)
Joen Pedersen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (10-1)
Ole Ericksen G.M.Søn 26 døgtig i Lægdet (10-17)
Joen Tohresen H.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (28-1)
Lars Pedersen G.M.Søn 19 døgtig i Lægdet (18-3)
Ole Joensen G.M.Søn 21 døgtig i Lægdet (18-4)
Knud Knudsen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (18-3)
Ole Knudsen G.M.Søn 29 døgtig i Lægdet (18-3)
Erick Avlesen G.M.Søn 25 døgtig i Lægdet (9-1)

41 Stoersteigen

Karl Simensen G.M.Søn 18 døgtig i Lægdet (7-85)
Peder Arnesen G.M.Søn 26 døgtig i Lægdet (7-40)
Lars Arnesen G.M.Søn 25 døgtig i Lægdet (7-40)
Erick Arnesen G.M.Søn 22 døgtig i Lægdet (7-40)
Anders Arnesen G.M.Søn 20 døgtig i Lægdet (7-40)
Christopher Jackobsen H.M.Søn 21   i Lægdet (18-16)
Ole Ericksen G.M.Søn 23 u døgtig i Lægdet (7-54)
Simen Ericksen G.M.Søn 22 døgtig i Lægdet (7-54)
Lars Tohresen H.M.Søn 21 døgtig i Lægdet (7-26)
Ole Halvorsen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (2-19)
Lars Halvorsen G.M.Søn 17   i Lægdet (2-19)

42 Brandvold

Ole Olsen G.M.Søn 18 døgtig i Lægdet (4-47)
Rasmus Svendsen H.M.Søn 18 døgtig i Lægdet (4-48)
Simen Knudsen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (4-44)
Avle Olsen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (4-47)
Esten Svendsen H.M.Søn 23 døgtig Hytteknegt (4-48)
Knud Simensen G.M.Søn 26 døgtig Hytteknegt (16-1)
Christopher Pedersen G.M.Søn 26 døgtig i Lægdet (16-20)
Peder Pedersen G.M.Søn 22 døgtig i Lægdet (16-20)
Avle Pedersen G.M.Søn 24 døgtig i Lægdet (16-20)
Anders Jackobsen H.M.Søn 25 døgtig i Lægdet (18-16)
Erick Tohresen H.M.Søn 19   i Lægdet  
Ole Larsen G.M.Søn 19 døgtig i Lægdet (20-1)
Joen Knudsen G.M.Søn 27 døgtig i Lægdet (20-28)

43 Brandsnæs

Peder Nielsen G.M.Søn 26 døgtig i Lægdet (59-1)
Peder Olsen G.M.Søn 19 døgtig i Lægdet  
Esten Andersen G.M.Søn 26 døgtig i Lægdet (55-6)
Ole Iversen G.M.Søn 31 u døgtig i Lægdet (20-20) Atnelien
Joen Rasmusen G.M.Søn 21 døgtig i Lægdet (20-14) Atnelien
Peder Olsen G.M.Søn 28   i Lægdet (20-18) Atnelien
Knud Olsen G.M.Søn 23   i Lægdet (20-18) Atnelien

Uttrekk 38 Ruud (i Tylldalen (Nesteby tilhørte dette legded))

Lars Larsen G.M.Søn 23 døgtig i Lægdet (11-14)
Ole Larsen G.M.Søn 19 døgtig i Lægdet (11-8)