Utdrag fra det Åmotske skiløperkompani/Elverumske skiløperkompani 1747-1817.
Liggende i eske 36 i Statsarkivet på Hamar:
Alderen på en del oppsittere (legdsmenn) virker unøyaktige, spesielt for Atnelien.
Forkortelser som finnes i rullene: Hms = Husmannssønn, Gms = Gårdmannssønn
En tomme skulle tilsvare 2,623 cm.

[Alt innenfor hakeparentesene er mine egne forslag/antakelser/kommentarer].

-

2.Korps af 1.Akershus infanteribrigade.

Compagnie Roulle af Det 1ste Oplandske Nationale Infanterie-Regiments 3die Battallion skiløberere under comandoe af General Major von Lowzow

og Det Aamodske Captain Hermann von Artzen anførtroede compagnie. Sessions-Stædet paa gaarden Sorknes den 30de May 1783 paa gaarden Sorknes.

---------------------

Skiløpere:

 

Kolonneoppsett:

Lægds No

Skiløberens og Lægdernes Navne

Alder aar

høyde tommer

hvad aar enroulleret

hvor længe tient aar

om gift og hvor mange børn

bruger Gaard Plads

[så kommer det som stod på neste linje, osv. i første kolonne]

-

 

Lille Elvedahlens Annex til Tøndset

 

39

Skiløber Christopher Jonsen Qveberg

33

66 ¾

1773

10

 

tiener

Dimitteret til landværn

[(55-1)]

istæden

Reserve af L.No 40

reserve Anders Olsen Gms

24

67 ¾

[(10-8)]

Christopher Jonsen forfløttet til no. 39. Derifra hid igien.

 

-------------------

 

40

Skiløber Haagen Olsen Sørhuus

26

65 ¾

1778

5

 

hos forældre paa gaard

[(18-4)]

 

-------------------

 

41

Skiløber Arne Pedersen Stoer-Stejgen

34

66 ¼

1773

10

Gift 2 bar [!]

Plads

Dimitteret til landværn

[(7-40)?]

i stæden

af lægdet

Ole Estensen Gms

21

66

efter eget forlangede enroulleret med godtgiørelse af de 4re aar han har tient som skydskaffer,  neml. fra Sesso [!] 1779

[(7-66)]

 

-------------------

 

42

Skiløber Peder Rasmusen Brandvold

36

66

1772

10 ½

Gift 2 barn

Gaard

Dimitteret til landværn

[(4-B)]

istæden U.M.

af lægd No 39

Peder Pedersen Gms

29

66

[(12-27)]

 

Foldahlens Annex til Tøndset

 

43

Skiløber Simen Pedersen Ryen

26

65 ½

1779

4

 

tiener

Casseret for aaben roes paa venstre been

[(20-18) Atnelien]

i stæden U .M.

af lægdet

Peder Jonsen Gms

24

65 ½

[(20-1) Atnelien]

---------------------

Landvernet:

 

Kolonneoppsett:

Lægds No

Lande Værnees Navne

Alder aar

hvad aar enroulleret til landværnet

hvor længe tient aar

om gift og hvor mange børn

bruger Gaard Plads

[så kommer det som stod på neste linje, osv. i første kolonne].

-

 

20

Landværn Ingebrigt Brynnilsen Qveberg

50

1773

21

Gift 6 barn

Gaard

Udslettet

i stæden af No 55 Engebret Evensen, 34 [Hangaarden Rendahlen, 64 ¼, gift 1 barn, hos forældre paa gaard].

 

21

Landværn Anders Rasmusen Stor-Stejgen

37

1779

13

Gift 2 barn

Gaard

 

Foldahlens Annex til Tøndset

 

22

Landværn Ole Jensen Ryen

45

1769

26

Gift 3 barn

Gaard

Udslettet

i stæden af No 64 Haagen Svendsen, 31 [Hole Rendahlen, 65 ½, 1770, 11 ½, gift 4 barn, gaard].

---------------------

 

Hoved Lægds og Unge mandskabs Roulle af Det 1ste Oplandske National Infanterie Regiments Tredie Battailon Skieløbere under commandoe

af Herr General-major von Lowzow og det Aamodske Captain Hermann von Arntzen anfortroede Compagnie sessions stædet paa gaarden Sørkenes den 30de May 1783.

 

Oppsett:

Lægds No

Lægdernes Inddeeling og Navne

 

Lægdsmændenes Navne

Alder aar

om hand er under 36 aars alder ey tient og af hvad aarsage

om hand ennu i nødsfald døgtig til tieneste.

[mitt forslag til gårds- og bruksnr]

 

Kolonneoppsett for mannskapet:

Unge mandskaps navne efter alderen fra 36 til 16 aar samt huusmænds alder under 36 aar som ikke har tient

Alder aar

høyde efter ….[tommer]

om hand er gift og hvor mange børn

om i nødsfald Døgtig til skieløber at enrolleres

om hand er udøgtig til skiløber men til artelleriekudsk brugelig

hvor hand sig opholder

[kommentarer notert under navnet]

[mitt forslag til gårds- og bruksnr]

 

Lægd 38

5/16 Nesteby [Resten fra gårder i Tylldalen].

 

Lars Larssen

59

[(11-14)]

Ole Larssen

69

[(11-8)]

Ole Larssen

53

[(11-1)]

Christopher Larssen

42

[(20-34)]

 

Avle Olsen Gms

29

64 ¾

gift 1 barn

 

døgtig

i hyttearbeyde

Abs

[(25-7)]

Lars Olsen Gms

22

65

 

venstre lilletaae afhugget og brendt paa venstre læg

 

paa Næsteby eldste søn

Kudsk. Indsat til skydskaffer for Lille Elvdalen paa 10 aar fra session 1783

[(11-1)]

Halvor Larssen Gms

21

62 ½

 

sygelig og for tiden sur [?] hand

uduegeliged

paa Nestebye

Abs

[(11-14)]

Joen Olsen Gms

18

61 ¼

 

 

 

paa Nestebye

 

[(11-1)]

 

Lille Elvedahlens Annex til Tøndset

 

Lægd 39

Qveberg.

 

Joen Simensen

38

 

[(12-10)]

Esten Joensen

60

 

[(12-7)]

Ole Haagensen

42

 

[(12-53)]

Ole Olsen

66

 

[(12-3)]

Syver Estensen

67

 

[(12-18)]

Hans Estensen

33

Tiener landværn

[(12-40)]

Erich Simensen

46

 

[(12-27)]

Jacob Simensen

43

 

[(12-58)]

 

Joen Johansen Hms

37

66

Gift

 

Bort Reyst og viides ey

 

[(12-2 (392a))] [Overstrøket]

Halsten Olsen Gms

34

65 ¼

Gift 4 barn

Skade i høyre tomelfinger

boer j lægden

Abs muliteres [?]

[(12-3)]

Ole Olsen Gms

29

65 ¼

Gift 1 barn

Hug i venstre rist

boer i lægden

Kudsk

[(12-3)]

Peder Pedersen Gms

29

66

 

Lidt skade i venstre skulder

Tiener i lægden

Enrolleret i no 42

[(12-27)]

Esten Syversen Gms

26

65 ¼

 

Siger seg toung-hørt ellers døgtig

i lægden eldste søn

Kudsk

[(12-18)]

Lars Estensen Gms

25

62 ½

gift 2 barn

Siges toung-hørt

i lægden

Kudsk

[(12-7)]

Ole Olsen Hms

22

62 ¾

 

Passabel

Skræder i sognet

Abs syg

[(12-64)]

Simen Olsen Hms

22

63 ½

 

Høyre foed krogete

i Skalet

Abs muliteres [?]

[(12-64)]

Simen Syversen Gms

21

58 ¼

 

 

i lægden

 

[(12-18)]

Ole Bersvendsen Hms

17

60

 

 

i lægden

 

[(12-1)]

Esten Olsen Hms

17

63 ¾

 

Hug over venstre ben og høyre knæe

i lægden eldste son

Kudsk

[(12-53)]

Haagen Olsen Gms

16

54 ¼

 

 

i lægden

Abs

[(12-53)]

 

Lægd 40.

1/2 Sør-huus

1/4 Eggen

1/4 Lille Steigen

 

Joen Olsen

70

 

 

 

 

[(10-17)]

Joen Olsen

34

ey tient

 

 

Casseret

[(10-8)]

Ole Erichsen

56

 

 

 

 

[(10-18)]

Anders Ingvoldsen

45

 

 

 

 

[(18-4)]

Haldor Olsen

42

 

 

 

 

[(18-3)]

Peder Joensen

50

 

 

 

 

[(10-1)]

Avle Olsen

42

 

 

 

 

[(9-17)]

Avle Hansen

34

ey tient

63 t

fød i samme lægd

Skade i et knæe

[(9-17)]

 

Semming Haagensen Gms

36

64 ¼

gift 3 barn

 

 

Lægds mand i No 43

Udslettet

[(52-6)]

Avle Hansen Gms

34

63

Gift 2 barn

Skade i høyre knæe

 

 

Abs muliteres [?]

[(9-17)]

Joen Arnesen Hms

30

63 ¼

 

 

 

1780 Commanderet til Hussarene [til hest i kavaleriet]

 

[(18-10)] [Overstrøket]

Peder Olsen Gms

29

60 ½

Gift 1 barn

Hug i venstre ankle

 

Boer paa Steyen

Kudsk

[(7-19)]

Simen Olsen Gms

31

63 ¼

 

Den høyre pegefinger liden skade ellers døgtig

 

sme [?] og i lægden

Kudsk

[(9-17)]

Esten Estensen Hms

28

60 ½

Gift 2 barn

Skade i venstre tyk-læg af hug

 

skal boe i Sælboe i Trondiems stift siden 2-3 aar

Udslettet

[(10-B)]

Joen Olsen Gms

27

67 ¾

 

har haft værk i høyre anchel reserv

 

i lægden Eldste søn

kudsk [satt i tieneste ?]

[(18-4)]

Simen Arnesen Hms

27

64

Gift

Sygelig

 

Plads under lægden

Kudsk

[(18-10)]

Jens Estensen Hms

26

63

 

Stik i venstre laar saa sener er knyt

 

i lægden

Kudsk

[(10-B)]

Avle Olsen Gms

25

65 ¾

 

Skade i høyre knæe [og ser ud til ?]

Udøgtig

i lægden

Kudsk

[(10-8)]

Anders Olsen Gms

24

67 ¾

 

 

Reserv

i lægden

Enroulleret i No 39

[(10-8)]

Anders Arnesen Hms

21

65 ¼

 

Skade i høyre anchel

 

i lægden

 

[(18-10)]

Haagen Pedersen Gms

21

62 ¾

 

Passabel

 

i lægden

 

[(18-3)]

Peder Olsen Hms

21

59

 

 

 

i lægden

Abs syg

 

Ole Olsen Gms

19

60 ½

 

Bræcket sin venstre smal læg af

 

i lægden

 

[(18-4)]

Jørgen Estensen Hms

19

 

 

Er bager

 

boer i Trondiem

Abs

[(10-B)]

Joen Joensen Gms

18

61

 

 

 

i lægden

 

[(9-17)]

Ole Arnesen Hms

16

Liden

 

 

 

i lægden

 

[(18-10)]

 

Lægd 41.

1/2 Stor Steigen
1/2 Lien, [noen av gaardene paa Steien sorters her]
1/8 Hole

Ole Simensen

63

[(7-13)]

Ole Erichsen

58

[(7-54)]

Esten Olsen

46

[(7-66)]

Joen Rasmussen

43

[(23-16)]

Lars Olsen

45

[(7-85)]

Lars Olsen

37

[(7-59)]

Lars Thoresen

53

[(7-26)]

Simen Simensen

50

[(7-12)]

Ole Halvorsen

55

[(2-19)]

Enken Ingrie

 

[(54-4)]

Simen Estensen

49

[(54-4)]

Arne Thoresen

52

[(7-40)]

Enken Kari

 

[(2-12)]

 

Arne Pedersen Gms

32

60 ¾

Gift 3 barn

 

 

Reyst med familie til Skoug i Trondiems stift for ½ aar siden

Udslettet

[(7-40)]

Rasmus Olsen Hms

32

65 ½

Gift

Et stort hug paa venstre læg

 

boer i Skalet

Udslettet

[(19-1)]

Mathias Olsen Hms

31

62 ¼

 

 

 

paa Qveberg

 

 

Thore Larssen Hms

27

60 ¾

Gift

 

Til kusk timlig

i lægden

Kudsk

[(7-26)]

Joen Estensen Hms

25

64 ¼

 

Oben Roes i høyre ben ellers døgtig

 

i lægden

Kudsk

[(4-1)]

Simen Olsen Gms

25

64 ¼

Gift

Hugg over venstre stoer taa

 

i lægden Elste søn

Kudsk

[(7-13)]

Jacob Olsen Hms

25

64 ¼

 

 

Døgtig

i Grøtten Abs

I muliteres [?]

 

Rasmus Olsen Hms

24

64 ¼

 

 

Døgtig

i lægden

 

[(23-14)]

Halsten Pedersen Hms

22

 

 

Er død 1782

 

 

 

[(1-5)] [Overstrøket]

Ole Andersen Hms

22

64

 

Hug under venstre knæe og frost i høyre stor-taae

 

i lægden

Kudsk

[(7-38)]

Peder Haldorsen Gms

23

63 ½

 

Passabel

 

i lægden

 

[(54-4)]

Lars Pedersen Hms

22

63 ¾

 

Siges anvervet til Kiøbenhavn

 

 

Abs Viides ikke

 

Lars Olsen Gms

22

62

 

Passabel

 

i lægden

Kudsk

[(2-19)]

Engebret Carlsen Gms

22

66 ¼

 

 

 

Har 1782 forlatt districhtet og reyst til Nordland

Abs

 

Thore Larssen Gms

22

61 ¼

[gift er overstrøket]

 

 

boer i lægden

 

[(7-26)]

Ole Estensen Gms

21

66

 

Bevilget ved session 1779 til skydskaffer i Lille Elvdahlen paa 10 aar

 

 

Efter eget forlangende enrolleret i legdet med godgiørelse af 4 aar for skydskaffer-tieneste

[(7-66)]

Ole Pedersen Hms

21

57 ¾

 

Skal icke være vel forvaret i hode

 

i lægden

Udslettet

[(1-5)]

Simen Joensen Hms

21

62 ½

 

Passabel

 

i lægden

 

[(23-16)]

Erich Pedersen Gms

20

62 ¼

 

Siger sig skade i venstre øye ellers døgtig

 

i lægden

Kudsk

[(7-40)]

Thore Olsen Gms

20

58

 

 

 

i lægden

 

[(7-54)]

Iver Estensen Hms

20

61 ¼

 

Skade i høyre øye

 

i lægden

 

[(2-21)]

Thore Arnesen Hms

20

64 ¼

 

Et saar paa høyre foed aaben roes

 

i lægden

Kudsk

[(7-40)]

Haagen Halvorsen Gms

20

61

 

 

 

i lægden

Abs muliteres [?]

[(54-4)]

Lars Pedersen Hms

20

63 ¾

 

døgtig

 

i lægden

 

[(1-5)]

Esten Simensen Gms

20

63 ¾

 

[døgtig overstrøket og så:] Stiv finger paa venstre haand

 

i lægden Elste sønn

Kudsk

[(54-1)]

Esten Olsen Gms

19

61 ½

 

 

 

i lægden

 

[(7-13)]

Ole Olsen Gms

18

60 ¼

 

 

 

i lægden

Abs

 

Erich Simensen Gms

17

Liden

 

 

 

i lægden

 

[(7-59)]

Thore Olsen Hms

17

55 ¼

 

 

 

i lægden

 

[(5-1)]

Arne Andersen Hms

16

57 ¼

 

 

 

i lægden

 

[(7-38)]

Peder Arnesen Hms

16

61 ¼

 

 

 

i lægden

Abs

[(7-40)]

 

 

Lægd 42.

1/2 Brandvold
1/2 Baugen

Rasmus Knudsen

78

 

 

 

 

[(4-44)]

Enken Malie

 

 

 

 

 

[(4-63)]

Ole Erichsen

49

 

 

 

 

[(16-1)]

Ole Larssen

49

 

 

 

 

[(20-1)]

Knud Pedersen

45

 

 

 

 

[(16-22)]

Ole Olsen

40

 

 

 

 

[(4-47)]

Peder Christophersen

31

ey tient

64 t

Fød i samme lægd

døgtig

[(16-20)]

Ole Olsen

40

 

 

 

 

[(6-1)]

Iver Haldosen

32

ey tient

 

 

 

[(16-11)]

Lars Bersvendsen

42

 

 

 

 

[(20-28)]

Ole Joensen

37

 

 

 

 

[(4-33)]

Carl Arnesen

42

 

 

 

 

[(4-32)]

 

Torger Olsen Gms

37

64 ¾

Gift

Sygelig

 

i Trondiems stift

Udslettet

[(4-27)]

Erich Erichsen Gms

37

64

Gift

 

 

i lægden

Udslettet

[(2-12)]

Simen Olsen Gms

31

62

 

Høyre knæe kroget og laughalt

 

Paa Qveberg

Udslettet

[(20-28)]

Peder Christophersen Gms

31

64

Gift 2 barn

Døgtig

 

Lægdsmand i samme lægd

Udslettet Fattig og sygelig

[(16-20)]

Thore Haagensen Hms

33

63 ¼

 

Har haft værck i den ene anchel

 

Tiener paa Qvechne

Kudsk

[(22-12)]

Jakob Halstensen Hms

30

62

 

Passabel

 

i lægden

Kudsk

[(18-16)]

Peder Hansen [Haagensen er overstrøket] Hms

24

63 ¾

 

Affrøst et støcke paa høyre Stor Taae

 

i lægden

Kudsk

[(4-70)]

Joen Haldorsen Hms

24

61 ½

 

Et hug i risten

til kusk timelig

i lægden

Kudsk

[(16-11)]

Anders Haldorsen Hms

24

61

 

 

Til kusk timelig

Tiener paa Qvechne

Kudsk

[(16-11)]

Joen Olsen Gms

22

65 ½

Gift

Døgtig

 

boer i lægden

 

[(4-63)]

Haldor Olsen Gms

22

63 ¼

 

Har haft værk i vænstre kind passabel

 

i lægden elste sønn

 

[(16-1)]

Ole Andersen Hms

22

62 ¾

 

Et hug over høyre tommelfinger og brent venstre ben

 

i lægden

Kudsk

[(4-27)]

Tollef Olsen Gms

21

61 ¾

 

Lidet skade i høyre øye

til kusk timelig

i lægden

 

[(4-30)]

Knud Pedersen Gms

20

63 ¾

 

 

Døgtig

i lægden

 

[(6-1)]

Lars Christophersen Hms

22

62

 

Et ar under brøstet

 

i lægden

 

[(20-34)]

Lars Olsen Gms

19

62

 

Et hug over høyre haandled

 

i lægden

 

[(16-1)]

Ole Olsen Hms

17

64 ¼

 

Et hug over høyre rist

 

i lægden

 

 

Ole Avlesen Gms

18

63 ¼

 

Et hug i venstre foed og skade i øynene

 

i lægden

Kudsk

[(4-47)]

Ole Knudsen Gms

18

57

 

 

 

j Ulstrømen

Abs

[(13-1)]

Erich Olsen Gms

17

58 ½

 

 

 

i lægden

Abs

[(16-1)]

Knud Christophersen Hms

18

61

 

 

 

i lægden

Abs

[(20-34)]

Ole Estensen Hms

16

 

 

Død 1783

 

Tyldahlen

 

[(4-48)] [Overstrøket]

 

Lægd 43.
1/16 Ryen
1/16 Brandsnes
1/8 Barckalen
1/16 Fols Enget
1/8 Foldahlen
1/8 Skalet
1/16 Schiolnerlien
1/16 Grimsboen
1/8 Atnedahlen
1/16 Brandsnesset
1/8 Brand-OddenEnken Ingeborg

 

 

 

 

[(59-1)]

Esten Andersen

62

 

 

 

[(52-1)]

Knud Olsen

37

 

 

 

[(13-1)]

Joen Olsen

73

 

 

 

[(20-1) Atnelien]

Joen Pedersen

34

Ey tient

65 ¼ t

fød i samme lægd

[(20-14) Atnelien]

Ole Pedersen

73

 

 

 

[(20-14) Atnelien]

Ole Iversen

76

 

 

 

[(20-20) Atnelien]

Ole Pedersen

34

ey tient

 

Casseret

[(20-18) Atnelien]

Johannes Mickelsen

42

 

 

 

[(56-1)]

Ole Gulbrandsen

60

 

 

 

[(58-1)]

Haagen Pedersen

46

 

 

 

[(48-1)]

Anders Joensen

43

 

 

 

[(55-1)]

Peder Olsen

43

 

 

 

[(55-22)]

Esten Bersvendsen

39

 

 

 

[(49-1)]

Semming Haagensen

36

ey tient

64 ¼ t.

Fød i No 40

[(52-6)]

Simen Avlesen

36

ey tient

 

 

[(13-6)]

Ole Joensen

46

 

 

 

 

 

Anders Olsen Gms

37

64 ½

Gift 3 barn

 

 

i lægden

Udslettet

[(55-6)]

Haldor Pedersen Gms

35

66

Gift 2 barn

 

 

Flot til Trondiems-stift

Udslettet

[(57-4A)]

Thore Olsen Hms

35

65

Gift 1 barn

Surbenet

 

i lægden

Udslettet

[(J-4)]

Peder Olsen Gms

35

65 ½

Gift 1 [7?] barn

Passabel

 

i lægden

Udslettet

[(55-22)]

Anders Olsen Hms

35

63

Gift

Fistel i ganen

 

i lægden

Udslettet

[54-16]

Joen Pedersen Gms

34

65 ¼

Gift 5 barn

 

 

Lægdsmand i samme lægd

Udslettet

[(20-14) Atnelien]

Avle Joensen Gms

29

65 ¾

 

afgiven til skydsskaffer for Foldahlens annex paa 10 aar fra 14de junij 1779

 

 

[Kudsk overstrøket]

[(55-1)]

Esten Olsen [Joensen overstrøket] Hms

29

64

Gift 1 barn.

Hug paa høyre læg og haandleden været af

 

i lægden

Kudsk

[(48-9)]

Halsten Olsen Hms

29

63 ½

 

Lav-halt

 

i lægden

Kudsk.

 

Halvor Taralsen Hms

28

 

Gift 1 barn

Hører til Guldbrandsdahlen Ringeboe

 

 

 

[(Nesset Sollia)] [Overstrøket]

Niels Pedersen Gms

27

66

 

Skal have skade i fødene

 

Elste søn i lægden

Abs syg

[(59-1)]

Anders Estensen Hms

27

60 ½

 

 

til kusk timelig

i lægden

Abs Kudsk

[(52-1)]

Peder Olsen Gms

27

64 ¾

Gift 1 barn

døgtig

 

i lægden

Abs muliteres [?]

[(20-9) Atnelien]

Esten Pedersen Gms

25

65 ¾

 

Anhvervet til det nordenfieldske gevorbne regiment og reclameres ved collegiet efter session resolusjoen 1779

 

 

Bevilget der at forblive fordi han og før er [vielemeret ?)]

[(57-4A)] [Overstrøket]

Peder Joensen Gms

24

65 ½

Gift 1 barn

Et stort hug paa venstre foed

 

i Atnedahlen

Enrolleret i lægdet

[(20-1) Atnelien]

Joen Joensen Gms

24

64 ¾

[Døgtig er overstrøket]

Brendt høyre tommelfinger

 

paa Brandvold

 

[(55-1)]

Ole Olsen Hms

24

62 ¼

 

Et lidet hug over venstre Ben Passabel

 

Tiener hos Marstrand.

 

 

Avle Pedersen Gms

24

65

 

Hug i venstre stoer taa

 

i lægden

 

[(59-1)]

Anders Haldorsen Gms

23

67 ½

 

bort Reyst og viides icke hvor (denne ?) hverken kiendes eller viides

 

 

 

[Overstrøket]

Lars Hansen Hms

22

64

 

Hug paa venstre læg saa (senen er lenket ?) ubetydlig

 

i lægden

 

[(48-11)]

Niels Joensen Gms

22

64 ¾

 

døgtig

 

i lægden

Abs muliteres [?]

[(57-4]

Esten Olsen Gms

21

58 ¾

 

Fløt med forældrene til Opdahl

 

 

Abs.

 

Ole Joensen Gms

22

65 ¼

 

døgtig

 

ved Atnebroen

Abs muliteres [?]

[(20-1) Atnelien]

Peder Haagensen Gms

21

63 ½

 

Værcket huller under venstre knæe

 

i lægden Elste søn

Abs syg

[(48-1)]

Halvor Olsen Gms

20

63 ½

 

 

 

Er i Skogn i Trondhjems-stift

Abs

[(20-9) Atnelien]

Simen Joensen Gms

21

66 ½

 

døgtig

 

J Atnedahlen

Reserve 1783

[(20-1) Atnelien]

Johand Avlesen Gms

19

65 ½

 

Den venstre foed er i støcker slaaen Udøgtig efter ..

 

i lægden Elste søn

Abs Udslettes

[(55-22)]

Simend Simensen Gms

22

60

 

 

 

Foldahlen

.

 

Peder Hansen Hms

17

59

 

 

 

Ved Folla

Abs

[(48-11)]

Peder Estensen Gms

17

59

 

 

 

i lægden

 

[(52-1)]

Esten Olsen Hms

29

64 ¾

gift

Et stort hug paa høyre skinn Ben

 

Plads ved Folla

Er her uriktig 2den gang Anført

[(48-9)] [Alt er overstrøket - unntatt: er her ….]

Joen Andersen Gms

18

64 ¼

 

Hugget den fremmeste led af paa 2den finger

 

i lægden Elste søn

 

[(55-1)]

Joen Andersen Gms

18

61 ¾

 

 

 

Paa Brand-Odden

Abs muliteres [?]

[(56-12)]

Ole Olsen Gms

19

61 ½

 

Den høyre pegefinger lidet krogete

 

Ved Atnebroen

.

 

Avle Haagensen Gms

16

54 ½

 

 

 

i Tømmerøyen

Abs

[(48-1)]

------------

 

Andre med tilknyttning til Lilleelvdalen og Folldal

 

Lægd 4 Kvikne.

 

Engebret Engebretsen Gms

30

59 ¼

 

Skade af hug paa begge benene

Til kusk timelig

Tiener i Lille Elvdahlen

Kudsk

Christopher Engebretsen Gms

27

62 ¼

Gift

 

 

paa Foldahlen

Abs syg

 

Lægd 12, Tynset.

 

Zet Andersen Hms

29

i værkes arbeyde ved Folldal

Kudsk (Uanselig?)

[(31-9)]

 

Lægd 13 5/8 Neby + Tonnbekkgaarden og Moen, Tynset.

 

Peder Joensen Hms

28

64 ¾

Hug over venstre smallæg døgtig

Tiener paa Strømmen

Kudsk

 

Lægd 18 Utgaard, Tynset.

 

Tollef Bersvendsen Hms

24

64

J Foldahln

Abs muliteres [?]

 

Lægd 20 1/8 Haugen ++.

 

Morten Olsen Gms

37

63 ½

gift 4 barn

 

 

ved Lovise hytte

udslettet

[(25-17)]

Elling Olsen Gms

37

65

 

reserv

Frøst sine føder fordærve saa de gaaer op hver vinter

tiener j lægden

Kudsk

[(24-6)]

 

Lægd 21 13/16 Faaset + Dalsmoen og Dalen, Tynset.

 

Thore Bersvendsen Hms

34

65

Gift 1 barn

Venstre pegefinger skade

boer j Folldahlen

Abs

[(53-11)]

 

Lægd 22 Lien og Faadalen ++, Tynset.

 

Iver Olsen Gms

38

65 ¼

Gift

paa Foldahln

Udslettet

[(J-2)]

 

Lægd 59 1/2 Hanestad 1/4 Grøtten 1/4 Norde Høye, Øvre Rendal.

 

Haldor Rasmussen F.S. [Frillesønn ?]

36

67 ¼

Gift 2 barn

 

boer ved Strømmen i Lile Elvdalen

Udslettet

[(A-3)]

Gunder Jacobsen Gms

33

62 ½

 

Passabel

i Lille Elvdahlen

Abs syg

[(7-3)]

Peder Pedersen Hms

29

65 ¾

gift

døgtig

ved Atnedahlen [Lille Elvdals-delen ?]

abs i Tront stift

 

 

Lægd 73 3/4 Trønnes og 1/4 Atneoset, Stor Elvdal.

 

Joen Joensen Hms

28

61 ¼

Gift 1 barn

 

Til kusk timelig

j Lille Elvdahlen

Kudsk

Halvor Pedersen Hms

21

63 ½

 

døgtig

 

j Atnedahlen [Lille Elvdals-delen?]

 

------------

 

Liste over de på 70 tommer (183,61 cm) og mer:

 

Ungt mannskap:

 

Lægd 15, Tynset (Utby osv.)

 

Helge Jonsen Gms

28

70 ¼

hug paa venstre foed døgtig

Bruger med Morbroderen Normoen

Enrolleret i legdet

 

Lægd 26, Tolga (Østre Moen ?)

 

Esten Iversen Gms

37

70

Gift 3 barn

Oben Roes i fødene

Lægds mand i samme lægd

udslettet.

 

 

Lægd 91, Arnestad (ligger i Åmot ?)

 

Niels Carlsen Gms

19

70

 

Syglig for brøstet og høyere tommelfinger lidt skade

i lægden

 

Skiløpere:

 

Lægd 15

Ny

Helge Jonsen Gms

28

70 ¼

 

 

 

 

Lægd 32

 

Rasmus Mathisen Præstehagen

27

70

1778

5

gift

gaard

Lægd 53

Rifleskiøtter

Thore Thoresen Engedahlen

27

71

1778

5

 

tiener

Lægd 78

Rifleskiøtter

Torgal Nilsen Møchlebye

26

70

1779

4

 

hos forældrene paa gaard

Lægd 85

Rifleskiøtter

Peder Ottersen Sønsthaugen

26

70 ½

1779

4

 

hos forældrene paa gaard