Ungt mannskap 1783, Lilleelvdal

Utdrag fra det Åmotske skiløperkompani/Elverumske skiløperkompani 1783.

2.Korps af 1.Akershus infanteribrigade.

Compagnie Roulle af Det 1ste Oplandske Nationale Infanterie-Regiments 3die Battallion skiløberere under comandoe af General Major von Lowzow

og Det Aamodske Captain Hermann von Arntzen anførtroede compagnie.

Sessions stædet paa gaarden Sørkenes den 30de May 1783.

[Alt innenfor hakeparentesene er mine egne mer eller mindre tvilsomme forslag/antakelser på plassering.].

-----------------------------------------------------------------

Skiløpere:

Kolonneoppsett:

Lægds No

Skiløberens og Lægdernes Navne

Alder aar

høyde tommer

hvad aar enroulleret

hvor længe tient aar

om gift og hvor mange børn

bruger Gaard Plads

(flere opplysninger)

Lille Elvedahlens Annex til Tøndset

39

Skiløber Christopher Jonsen Qveberg

33

66 ¾

1773

10

tiener

Dimitteret til landværn

[(55-1)]

istæden

Reserve af L.No 40

reserve Anders Olsen Gms

24

67 ¾

[(10-8)]

Christopher Jonsen forfløttet til no. 39. Derifra hid igien.

-

40

Skiløber Haagen Olsen Sørhuus

26

65 ¾

1778

5

hos forældre paa gaard

[(18-4)]

-

41

Skiløber Arne Pedersen Stoer-Stejgen

34

66 ¼

1773

10

Gift 2 bar (!)

Plads

Dimitteret til landværn

[(7-40)]

i stæden

af lægdet

Ole Estensen Gms

21

66

efter eget forlangede enroulleret med godtgiørelse af de 4re aar han har tient som skydskaffer,  neml. fra Sesso (!) 1779

[(7-66)]

-

42

Skiløber Peder Rasmusen Brandvold

36

66

1772

10 ½

Gift 2 barn

Gaard

Dimitteret til landværn

[(4-44)]

istæden U.M.

af lægd No 39

Peder Pedersen Gms

29

66

[(12-27)]

-

Foldahlens Annex til Tøndset

43

Skiløber Simen Pedersen Ryen

26

65 ½

1779

4

tiener

Casseret for aaben roes paa venstre been

[(20-18) Atnelien]

i stæden U .M.

af lægdet

Peder Jonsen Gms

24

65 ½

[(20-1) Atnelien]

-----------------------------------------------------------------

Landvernet:

Kolonneoppsett:

Lægds No

Lande Værnees Navne

Alder aar

hvad aar enroulleret til landværnet

hvor længe tient aar

om gift og hvor mange børn

bruger Gaard Plads

(neste linje, osv. i første kolonne)

-

20

Landværn Ingebrigt Brynnilsen Qveberg

50

1773

21

Gift 6 barn

Gaard

Udslettet

i stæden af No 55 Engebret Evensen, 34 [Hangaarden Rendahlen, 64 ¼, gift 1 barn, hos forældre paa gaard].

-

21

Landværn Anders Rasmusen Stor-Stejgen

37

1779

13

Gift 2 barn

Gaard

-

Foldahlens Annex til Tøndset

22

Landværn Ole Jensen Ryen

45

1769

26

Gift 3 barn

Gaard

Udslettet

i stæden af No 64 Haagen Svendsen, 31 [Hole Rendahlen, 65 ½, 1770, 11 ½, gift 4 barn, gaard].

-----------------------------------------------------------------

Hoved Lægds og Unge mandskabs Roulle

Kolonneoppsett for oppsittere:

Lægdsmændenes Navne

Alder aar

om hand er under 36 aars alder ey tient og af hvad aarsage

om hand ennu i nødsfald døgtig til tieneste.

[gårds- og bruksnr]

Kolonneoppsett for mannskapet:

Unge mandskaps navne efter alderen fra 36 til 16 aar samt huusmænds alder under 36 aar som ikke har tient

Alder aar

høyde efter ….[tommer]

om hand er gift og hvor mange børn

om i nødsfald Døgtig til skieløber at enrolleres

om hand er udøgtig til skiløber men til artelleriekudsk brugelig

hvor hand sig opholder

[kommentarer notert under navnet]

[gårds- og bruksnr]

Lægd 38

5/16 Nesteby (Resten fra gårder i Tylldalen).

Lars Larssen

59

[(11-14)]

Ole Larssen

69

[(11-8)]

Ole Larssen

53

[(11-1)]

Christopher Larssen

42

[(20-34)]

Avle Olsen Gms

29

64 ¾

gift 1 barn

døgtig

i hyttearbeyde

Abs

[(25-7)]

Lars Olsen Gms

22

65

venstre lilletaae afhugget og brendt paa venstre læg

paa Næsteby eldste søn

Kudsk. Indsat til skydskaffer for Lille Elvdalen paa 10 aar fra session 1783

[(11-1)]

Halvor Larssen Gms

21

62 ½

sygelig og for tiden sur (?) hand

uduegeliged

paa Nestebye

Abs

[(11-14)]

Joen Olsen Gms

18

61 ¼

paa Nestebye

[(11-1)]

Lille Elvedahlens Annex til Tøndset

Lægd 39

Qveberg.

Joen Simensen

38

[(12-10)]

Esten Joensen

60

[(12-7)]

Ole Haagensen

42

[(12-53)]

Ole Olsen

66

[(12-3)]

Syver Estensen

67

[(12-18)]

Hans Estensen

33

Tiener landværn

[(12-40)]

Erich Simensen

46

[(12-27)]

Jacob Simensen

43

[(12-58)]

Joen Johansen Hms

37

66

Gift

Bort Reyst og viides ey

[(12-2 (392a))] (Overstrøket) 

Halsten Olsen Gms

34

65 ¼

Gift 4 barn

Skade i høyre tomelfinger

boer j lægden

Abs muliteres (?)

[(12-3)]

Ole Olsen Gms

29

65 ¼

Gift 1 barn

Hug i venstre rist

boer i lægden

Kudsk

[(12-3)]

Peder Pedersen Gms

29

66

Lidt skade i venstre skulder

Tiener i lægden

Enrolleret i no 42

[(12-27)]

Esten Syversen Gms

26

65 ¼

Siger seg toung-hørt ellers døgtig

i lægden eldste søn

Kudsk

[(12-18)]

Lars Estensen Gms

25

62 ½

gift 2 barn

Siges toung-hørt

i lægden

Kudsk

[(12-7)]

Ole Olsen Hms

22

62 ¾

Passabel

Skræder i sognet

Abs syg

[(12-64)]

Simen Olsen Hms

22

63 ½

Høyre foed krogete

i Skalet

Abs muliteres (?)

[(12-64)]

Simen Syversen Gms

21

58 ¼

i lægden

[(12-18)]

Ole Bersvendsen Hms

17

60

i lægden

[(12-1)]

Esten Olsen Hms

17

63 ¾

Hug over venstre ben og høyre knæe

i lægden eldste son

Kudsk

[(12-53)]

Haagen Olsen Gms

16

54 ¼

i lægden

Abs

[(12-53)]

Lægd 40.

1/2 Sør-huus

1/4 Eggen

1/4 Lille Steigen

Joen Olsen

70

[(10-17)]

Joen Olsen

34

ey tient

Casseret

[(10-8)]

Ole Erichsen

56

[(10-18)]

Anders Ingvoldsen

45

[(18-4)]

Haldor Olsen

42

[(18-3)]

Peder Joensen

50

[(10-1)]

Avle Olsen

42

[(9-17)]

Avle Hansen

34

ey tient

63 t

fød i samme lægd

Skade i et knæe

[(9-17)]

Semming Haagensen Gms

36

64 ¼

gift 3 barn

Lægds mand i No 43

Udslettet

[(52-6)]

Avle Hansen Gms

34

63

Gift 2 barn

Skade i høyre knæe

Abs muliteres (?)

[(9-17)]

Joen Arnesen Hms

30

63 ¼

1780 Commanderet til Hussarene [til hest i kavaleriet]

[(18-10)] (Overstrøke)

Peder Olsen Gms

29

60 ½

Gift 1 barn

Hug i venstre ankle

Boer paa Steyen

Kudsk

[(7-19)]

Simen Olsen Gms

31

63 ¼

Den høyre pegefinger liden skade ellers døgtig

sme (?) og i lægden

Kudsk

[(9-17)]

Esten Estensen Hms

28

60 ½

Gift 2 barn

Skade i venstre tyk-læg af hug

skal boe i Sælboe i Trondiems stift siden 2-3 aar

Udslettet

[(10-B)]

Joen Olsen Gms

27

67 ¾

har haft værk i høyre anchel reserv

i lægden Eldste søn

kudsk [satt i tieneste?]

[(18-4)]

Simen Arnesen Hms

27

64

Gift

Sygelig

Plads under lægden

Kudsk

[(18-10)]

Jens Estensen Hms

26

63

Stik i venstre laar saa sener er knyt

i lægden

Kudsk

[(10-B)]

Avle Olsen Gms

25

65 ¾

Skade i høyre knæe [og ser ud til?]

Udøgtig

i lægden

Kudsk

[(10-8)]

Anders Olsen Gms

24

67 ¾

Reserv

i lægden

Enroulleret i No 39

[(10-8)]

Anders Arnesen Hms

21

65 ¼

Skade i høyre anchel

i lægden

[(18-10)]

Haagen Pedersen Gms

21

62 ¾

Passabel

i lægden

[(18-3)]

Peder Olsen Hms

21

59

i lægden

Abs syg

Ole Olsen Gms

19

60 ½

Bræcket sin venstre smal læg af

i lægden

[(18-4)]

Jørgen Estensen Hms

19

Er bager

boer i Trondiem

Abs

[(10-B)]

Joen Joensen Gms

18

61

i lægden

[(9-17)]

Ole Arnesen Hms

16

Liden

i lægden

[(18-10)]

Lægd 41.

1/2 Stor Steigen
1/2 Lien, [noen av gaardene paa Steien sorteres her]
1/8 Hole

Ole Simensen

63

[(7-13)]

Ole Erichsen

58

[(7-54)]

Esten Olsen

46

[(7-66)]

Joen Rasmussen

43

[(23-16)]

Lars Olsen

45

[(7-85)]

Lars Olsen

37

[(7-59)]

Lars Thoresen

53

[(7-26)]

Simen Simensen

50

[(7-12)]

Ole Halvorsen

55

[(2-19)]

Enken Ingrie

[(54-4)]

Simen Estensen

49

[(54-4)]

Arne Thoresen

52

[(7-40)]

Enken Kari

[(2-12)]

Arne Pedersen Gms

32

60 ¾

Gift 3 barn

Reyst med familie til Skoug i Trondiems stift for ½ aar siden

Udslettet

[(7-40)]

Rasmus Olsen Hms

32

65 ½

Gift

Et stort hug paa venstre læg

boer i Skalet

Udslettet

[(19-1)]

Mathias Olsen Hms

31

62 ¼

paa Qveberg

Thore Larssen Hms

27

60 ¾

Gift

Til kusk timlig

i lægden

Kudsk

[(7-26)]

Joen Estensen Hms

25

64 ¼

Oben Roes i høyre ben ellers døgtig

i lægden

Kudsk

[(4-1)]

Simen Olsen Gms

25

64 ¼

Gift

Hugg over venstre stoer taa

i lægden Elste søn

Kudsk

[(7-13)]

Jacob Olsen Hms

25

64 ¼

Døgtig

i Grøtten Abs

I muliteres (?)

Rasmus Olsen Hms

24

64 ¼

Døgtig

i lægden

[(23-14)]

Halsten Pedersen Hms

22

Er død 1782

[(1-5)] (Overstrøket)

Ole Andersen Hms

22

64

Hug under venstre knæe og frost i høyre stor-taae

i lægden

Kudsk

[(7-38)]

Peder Haldorsen Gms

23

63 ½

Passabel

i lægden

[(54-4)]

Lars Pedersen Hms

22

63 ¾

Siges anvervet til Kiøbenhavn

Abs Viides ikke

Lars Olsen Gms

22

62

Passabel

i lægden

Kudsk

[(2-19)]

Engebret Carlsen Gms

22

66 ¼

Har 1782 forlatt districhtet og reyst til Nordland

Abs

Thore Larssen Gms

22

61 ¼

(gift er overstrøket)

boer i lægden

[(7-26)]

Ole Estensen Gms

21

66

Bevilget ved session 1779 til skydskaffer i Lille Elvdahlen paa 10 aar

Efter eget forlangende enrolleret i legdet med godgiørelse af 4 aar for skydskaffer-tieneste

[(7-66)]

Ole Pedersen Hms

21

57 ¾

Skal icke være vel forvaret i hode

i lægden

Udslettet

[(1-5)]

Simen Joensen Hms

21

62 ½

Passabel

i lægden

[(23-16)]

Erich Pedersen Gms

20

62 ¼

Siger sig skade i venstre øye ellers døgtig

i lægden

Kudsk

[(7-40)]

Thore Olsen Gms

20

58

i lægden

[(7-54)]

Iver Estensen Hms

20

61 ¼

Skade i høyre øye

i lægden

[(2-21)]

Thore Arnesen Hms

20

64 ¼

Et saar paa høyre foed aaben roes

i lægden

Kudsk

[(7-40)]

Haagen Halvorsen Gms

20

61

i lægden

Abs muliteres (?)

[(54-4)]

Lars Pedersen Hms

20

63 ¾

døgtig

i lægden

[(1-5)]

Esten Simensen Gms

20

63 ¾

(døgtig overstrøket og så:) Stiv finger paa venstre haand

i lægden Elste sønn

Kudsk

[(54-1)]

Esten Olsen Gms

19

61 ½

i lægden

[(7-13)]

Ole Olsen Gms

18

60 ¼

i lægden

Abs

Erich Simensen Gms

17

Liden

i lægden

[(7-59)]

Thore Olsen Hms

17

55 ¼

i lægden

[(5-1)]

Arne Andersen Hms

16

57 ¼

i lægden

[(7-38)]

Peder Arnesen Hms

16

61 ¼

i lægden

Abs

[(7-40)]

Lægd 42.

1/2 Brandvold
1/2 Baugen

Rasmus Knudsen

78

[(4-44)]

Enken Malie

[(4-63)]

Ole Erichsen

49

[(16-1)]

Ole Larssen

49

[(20-1)]

Knud Pedersen

45

[(16-22)]

Ole Olsen

40

[(4-47)]

Peder Christophersen

31

ey tient

64 t

Fød i samme lægd

døgtig

[(16-20)]

Ole Olsen

40

[(6-1)]

Iver Haldosen

32

ey tient

[(16-11)]

Lars Bersvendsen

42

[(20-28)]

Ole Joensen

37

[(4-33)]

Carl Arnesen

42

[(4-32)]

 

Torger Olsen Gms

37

64 ¾

Gift

Sygelig

i Trondiems stift

Udslettet

[(4-27)]

Erich Erichsen Gms

37

64

Gift

i lægden

Udslettet

[(2-12)]

Simen Olsen Gms

31

62

Høyre knæe kroget og laughalt

Paa Qveberg

Udslettet

[(20-28)]

Peder Christophersen Gms

31

64

Gift 2 barn

Døgtig

Lægdsmand i samme lægd

Udslettet Fattig og sygelig

[(16-20)]

Thore Haagensen Hms

33

63 ¼

Har haft værck i den ene anchel

Tiener paa Qvechne

Kudsk

[(22-12)]

Jakob Halstensen Hms

30

62

Passabel

i lægden

Kudsk

[(18-16)]

Peder Hansen (Haagensen er overstrøket) Hms

24

63 ¾

Affrøst et støcke paa høyre Stor Taae

i lægden

Kudsk

[(4-70)]

Joen Haldorsen Hms

24

61 ½

Et hug i risten

til kusk timelig

i lægden

Kudsk

[(16-11)]

Anders Haldorsen Hms

24

61

Til kusk timelig

Tiener paa Qvechne

Kudsk

[(16-11)]

Joen Olsen Gms

22

65 ½

Gift

Døgtig

boer i lægden

[(4-63)]

Haldor Olsen Gms

22

63 ¼

Har haft værk i vænstre kind passabel

i lægden elste sønn

[(16-1)]

Ole Andersen Hms

22

62 ¾

Et hug over høyre tommelfinger og brent venstre ben

i lægden

Kudsk

[(4-27)]

Tollef Olsen Gms

21

61 ¾

Lidet skade i høyre øye

til kusk timelig

i lægden

[(4-30)]

Knud Pedersen Gms

20

63 ¾

Døgtig

i lægden

[(6-1)]

Lars Christophersen Hms

22

62

Et ar under brøstet

i lægden

[(20-34)]

Lars Olsen Gms

19

62

Et hug over høyre haandled

i lægden

[(16-1)]

Ole Olsen Hms

17

64 ¼

Et hug over høyre rist

i lægden

Ole Avlesen Gms

18

63 ¼

Et hug i venstre foed og skade i øynene

i lægden

Kudsk

[(4-47)]

Ole Knudsen Gms

18

57

j Ulstrømen

Abs

[(13-1)]

Erich Olsen Gms

17

58 ½

i lægden

Abs

[(16-1)]

Knud Christophersen Hms

18

61

i lægden

Abs

[(20-34)]

Ole Estensen Hms

16

Død 1783

Tyldahlen

[(4-48)] (Overstrøket)

Lægd 43.
1/16 Ryen
1/16 Brandsnes
1/8 Barckalen
1/16 Fols Enget
1/8 Foldahlen
1/8 Skalet
1/16 Schiolnerlien
1/16 Grimsboen
1/8 Atnedahlen
1/16 Brandsnesset
1/8 Brand-Odden


Enken Ingeborg

[(59-1)]

Esten Andersen

62

[(52-1)]

Knud Olsen

37

[(13-1)]

Joen Olsen

73

[(20-1) Atnelien]

Joen Pedersen

34

Ey tient

65 ¼ t

fød i samme lægd

[(20-14) Atnelien]

Ole Pedersen

73

[(20-14) Atnelien]

Ole Iversen

76

[(20-20) Atnelien]

Ole Pedersen

34

ey tient

Casseret

[(20-18) Atnelien]

Johannes Mickelsen

42

[(56-1)]

Ole Gulbrandsen

60

[(58-1)]

Haagen Pedersen

46

[(48-1)]

Anders Joensen

43

[(55-1)]

Peder Olsen

43

[(55-22)]

Esten Bersvendsen

39

[(49-1)]

Semming Haagensen

36

ey tient

64 ¼ t.

Fød i No 40

[(52-6)]

Simen Avlesen

36

ey tient

[(13-6)]

Ole Joensen

46

Anders Olsen Gms

37

64 ½

Gift 3 barn

i lægden

Udslettet

[(55-6)]

Haldor Pedersen Gms

35

66

Gift 2 barn

Flot til Trondiems-stift

Udslettet

[(57-4A)]

Thore Olsen Hms

35

65

Gift 1 barn

Surbenet

i lægden

Udslettet

[(J-4)]

Peder Olsen Gms

35

65 ½

Gift 1 [7?] barn

Passabel

i lægden

Udslettet

[(55-22)]

Anders Olsen Hms

35

63

Gift

Fistel i ganen

i lægden

Udslettet

[54-16]

Joen Pedersen Gms

34

65 ¼

Gift 5 barn

Lægdsmand i samme lægd

Udslettet

[(20-14) Atnelien]

Avle Joensen Gms

29

65 ¾

afgiven til skydsskaffer for Foldahlens annex paa 10 aar fra 14de junij 1779

(Kudsk overstrøket)

[(55-1)]

Esten Olsen (Joensen overstrøket) Hms

29

64

Gift 1 barn.

Hug paa høyre læg og haandleden været af

i lægden

Kudsk

[(48-9)]

Halsten Olsen Hms

29

63 ½

Lav-halt

i lægden

Kudsk.

Halvor Taralsen Hms

28

Gift 1 barn

Hører til Guldbrandsdahlen Ringeboe

[(Nesset Sollia)] (Overstrøket)

Niels Pedersen Gms

27

66

Skal have skade i fødene

Elste søn i lægden

Abs syg

[(59-1)]

Anders Estensen Hms

27

60 ½

til kusk timelig

i lægden

Abs Kudsk

[(52-1)]

Peder Olsen Gms

27

64 ¾

Gift 1 barn

døgtig

i lægden

Abs muliteres (?)

[(20-9) Atnelien]

Esten Pedersen Gms

25

65 ¾

Anhvervet til det nordenfieldske gevorbne regiment og reclameres ved collegiet efter session resolusjoen 1779

Bevilget der at forblive fordi han og før er [vielemeret?)]

[(57-4A)] (Overstrøket)

Peder Joensen Gms

24

65 ½

Gift 1 barn

Et stort hug paa venstre foed

i Atnedahlen

Enrolleret i lægdet

[(20-1) Atnelien]

Joen Joensen Gms

24

64 ¾

(Døgtig er overstrøket)

Brendt høyre tommelfinger

paa Brandvold

[(55-1)]

Ole Olsen Hms

24

62 ¼

Et lidet hug over venstre Ben Passabel

Tiener hos Marstrand.

Avle Pedersen Gms

24

65

Hug i venstre stoer taa

i lægden

[(59-1)]

Anders Haldorsen Gms

23

67 ½

bort Reyst og viides icke hvor (denne?) hverken kiendes eller viides

(Overstrøket)

Lars Hansen Hms

22

64

Hug paa venstre læg saa (senen er lenket?) ubetydlig

i lægden

[(48-11)]

Niels Joensen Gms

22

64 ¾

døgtig

i lægden

Abs muliteres (?)

[(57-4]

Esten Olsen Gms

21

58 ¾

Fløt med forældrene til Opdahl

Abs.

Ole Joensen Gms

22

65 ¼

døgtig

ved Atnebroen

Abs muliteres (?)

[(20-1) Atnelien]

Peder Haagensen Gms

21

63 ½

Værcket huller under venstre knæe

i lægden Elste søn

Abs syg

[(48-1)]

Halvor Olsen Gms

20

63 ½

Er i Skogn i Trondhjems-stift

Abs

[(20-9) Atnelien]

Simen Joensen Gms

21

66 ½

døgtig

J Atnedahlen

Reserve 1783

[(20-1) Atnelien]

Johand Avlesen Gms

19

65 ½

Den venstre foed er i støcker slaaen Udøgtig efter ..

i lægden Elste søn

Abs Udslettes

[(55-22)]

Simend Simensen Gms

22

60

Foldahlen

.

Peder Hansen Hms

17

59

Ved Folla

Abs

[(48-11)]

Peder Estensen Gms

17

59

i lægden

[(52-1)]

Esten Olsen Hms

29

64 ¾

gift

Et stort hug paa høyre skinn Ben

Plads ved Folla

Er her uriktig 2den gang Anført

[(48-9)] (Alt er overstrøket - unntatt: er her ….)

Joen Andersen Gms

18

64 ¼

Hugget den fremmeste led af paa 2den finger

i lægden Elste søn

[(55-1)]

Joen Andersen Gms

18

61 ¾

Paa Brand-Odden

Abs muliteres (?)

[(56-12)]

Ole Olsen Gms

19

61 ½

Den høyre pegefinger lidet krogete

Ved Atnebroen

.

Avle Haagensen Gms

16

54 ½

i Tømmerøyen

Abs

[(48-1)]

------------

Andre med tilknyttning til Lilleelvdalen og Folldal

Lægd 4 Kvikne.

Engebret Engebretsen Gms

30

59 ¼

Skade af hug paa begge benene

Til kusk timelig

Tiener i Lille Elvdahlen

Kudsk

Christopher Engebretsen Gms

27

62 ¼

Gift

paa Foldahlen

Abs syg

Lægd 12, Tynset.

Zet Andersen Hms

29

i værkes arbeyde ved Folldal

Kudsk (Uanselig?)

[(31-9)]

Lægd 13 5/8 Neby + Tonnbekkgaarden og Moen, Tynset.

Peder Joensen Hms

28

64 ¾

Hug over venstre smallæg døgtig

Tiener paa Strømmen

Kudsk

Lægd 18 Utgaard, Tynset.

Tollef Bersvendsen Hms

24

64

J Foldahln

Abs muliteres (?)

Lægd 20 1/8 Haugen ++.

Morten Olsen Gms

37

63 ½

gift 4 barn

ved Lovise hytte

udslettet

[(25-17)]

Elling Olsen Gms

37

65

reserv

Frøst sine føder fordærve saa de gaaer op hver vinter

tiener j lægden

Kudsk

[(24-6)]

Lægd 21 13/16 Faaset + Dalsmoen og Dalen, Tynset.

Thore Bersvendsen Hms

34

65

Gift 1 barn

Venstre pegefinger skade

boer j Folldahlen

Abs

[(53-11)]

Lægd 22 Lien og Faadalen ++, Tynset.

Iver Olsen Gms

38

65 ¼

Gift

paa Foldahln

Udslettet

[(23-32)]

Lægd 59 1/2 Hanestad 1/4 Grøtten 1/4 Norde Høye, Øvre Rendal.

Haldor Rasmussen F.S. [Frillesønn?]

36

67 ¼

Gift 2 barn

boer ved Strømmen i Lile Elvdalen

Udslettet

[(A-3)]

Gunder Jacobsen Gms

33

62 ½

Passabel

i Lille Elvdahlen

Abs syg

[(7-3)]

Peder Pedersen Hms

29

65 ¾

gift

døgtig

ved Atnedahlen [Lille Elvdalsdelen?]

abs i Tront stift

Lægd 73 3/4 Trønnes og 1/4 Atneoset, Stor Elvdal.

Joen Joensen Hms

28

61 ¼

Gift 1 barn

Til kusk timelig

j Lille Elvdahlen

Kudsk

Halvor Pedersen Hms

21

63 ½

døgtig

j Atnedahlen [Lille Elvdalsdelen?]

------------

Det Åmotske skiløperkompani/Elverumske skiløperkompani 1747-1817.

Liggende i eske 36 i Statsarkivet på Hamar:
Alderen på en del oppsittere (legdsmenn) virker unøyaktige, spesielt for Atnelien.
Forkortelser som finnes i rullene: Hms = Husmannssønn, Gms = Gårdmannssønn
En tomme skulle tilsvare ca. 2,62 cm.