Legder med folk fra Øvre-Folldal, 30/11 1792:

 

Hovedlægs og unge mandskabstegning roulle af det Oplandskee Infantarie Regiment.

Og Den 3die Battaillon under commandoe af Herr Oberste Schwenzen og Det Læssøeskee siig allernaadigste anbetroede compagnie.

Skaalgaard 30 Novembr 1792.

 

Statsarkivet på Hamar. Eske 34.

 

Nummeringene på mannskapet er mine egne

 

Forkortelser som finnes i rullene:
Hms = Husmannssønn (Hs i 1798)
Gms = Gårdmannssønn (Gs i 1798)

 

En tomme skulle tilsvare 2,623 cm.

 

[1789: Herr oberste von Leth. Dommaas 15 Novembr 1789]

[1793: Sessions stædet paa Giæstgiver Gaarden Tofte 1de Julii 1793]

 

Dataene er fra 1792-rullen.

Alt innenfor hakeparentesene er utdrag fra andre år.

---------------------

Legd 77

3/4 Hage
Christopher Olsen, 43, tient [1796: 1750]
Joen Andersen, 36 [1796: 1760, tient]

 

1/4 i Foldahlen
Ole Tostensen, 43 [1796: 1749, ikke]
[1789: Erich Nielssen, 42] Joen Joensen, 23, tiener [1796: 1767, tient]
Iver Erichsen, 48 [1796: 1774 (!)]
[1796: Syver Evensen 1753, ikke] [1797: tient]

 

1.   Simen Olsen Hms, 16, liden, i Lægdet. [1793: abs.] [1796: 1776, 64 ½] [1797: 62 ½] [1798: 65]

2.   Ole Christophersen Gms, 17, 62, i lægdet. [1793: døgtig] [1796: 1775, 65 ½]

3.   Hans Erichsen Gms, 17, i lægdet. [1793: abs.] [1796: 1775, hører til Lægs no 87] [1798: 1755 (!), borte]

4.   Erich Pedersen Hms, 38, bortte. [(ovestrøket)] [1789: borte i mange aar] [1793: udsl]

5.   Syver Joensen Gms, 32, 63 ½, Gifft 1 B., Døgttig, i Foldahlen, endrol. i Lægs No 99 d.24 maii 1790.

6.   Hans Olsen Hms, 23, Soldat i Tronhiems stifft. [1789: Gms] [1793: Gms] [1796: Gms, 1769] [1797: Gms, Gevorben] [1798: Gs]

7.   Peder Erichsen Hms, 38, Bortte. [(overstrøket)] [1789: viides ike hvor han er] [1793: udsl]

8.   Hans Olsen Hms, 23, i Tronhiems Stifft. [1793: abs. vides ey hvor (i Tronhims stifft ?)] [1796: 1769]

9.   Hans Olsen Hms, 20, i Tronhiems Stifft. [1793: abs. vides ey hvor (i Tronhims stifft ?)] [1796: 1772, vides ikke hvor de er] [1798: 1769 (!)]

10. Ole Johanesen Hms, 26, 62, bortte. [1793: abs. viides ey hvor] [1796: 1766]

11. Anders Iversen Gms, 20, 63, skade i foden, i Foldahlen [1793: abs.]

12. Ole Olsen Gms, 16, 56, i Lægdet. [1796: 1776, 60] [1797: Hms] [1798: Hs, 65]

 

Oppført 15/11 1789 og ikke med 1792:
Lars Johansen Gms, 34, 63 ½, et hugg i venstre ankel, i Foldalen. [1793: udsl. (overstrøket)]

 

Nye 1796:
John Christophersen Gms, 1778, 61 ½, i Lægdet. [1797: Jørgen, enroulleret i no 48] [1798: Jørgen, 65 ¼]
Ole Syversen Hms, 1779, Liden, i Lægdet. [1798: 55]

 

Nye 1797:
Niels Eriksen Gms, 20, Nordre Tronhiem siden 1790, viides ikke hvor. [1798: 1778, afreyst til Levanger]
Syver Jacobsen Hms, 17, 60, i Sognet. [1798: 1780, 63 ½]
Syver Christophersen Gms, 16, 60, i Lægdet, 1801 enroull i no 62. [1798: 1781]
Hans Erichsen Gms, 22, bortfløttet med forældrene til Trundhiems stift.

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
Ole Pedersen, 1738, tient [1798: Død 1797]
Jacob Syversen, 1759, tient
Johannes Larsen, 1746, ikke
Syver Olsen, 1755, tient
Peder Rasmussen, 1736, tient

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legd 87

3/4 Budsjord

      Hans Hansen, 52, tient Postkarl [1796: 1738] [1789: 42]

1/4 i Foldahlen

      [1789: Forhøyelse (ingen brukere nevnt)]

      Erich Tostensen, 56, Grue Arbeyder [1796: 1735] [1797: tient]

      Baard Friderichsen, 42, Feyl [1796: 1749] [1797: ikke]

 

1.   Erich Hansen Hms, 36, bortte [(overstrøket)]. [1789: Gms, Er og har været lenge i Tronhiem] [1793: udsl.]

2.   Friderich Baardsen Gms, 21, 66, Døgttig, i Foldahlen. [1789: 63] [1793: abs. meldt syg]

3.   Tosten Erichsen Gms, 21, 62 ½, en kroget finger, i Foldahlen. [1789: 61] [1793: døgtig]

4.   Hans Hansen Gms, 17, skade i høyre fod, adintrim til biepostbud den 8 julii 1792 fra Hougen til Hoelen i 3 aar. [1796: 1775]

5.   Hans Erichsen Gms, 16, 60, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1775, 63 ¼] [1798: 1774, 66]

6.   Ole Hansen Hms, 36, 64, bortte. [1793: udsl.]

7.   Joen Thoresen Hms, 22, 62, bortløbet 1791. [1793: abs. viides ey hvor] [1796: 1770]

8.   Ole Arnesen Hms, 20, bortte i mange aar. [1793: abs. viides ey hvor] [1796: 1772] [1798: 1771]

9.   Engebret Hansen Gms, 16, 55 ¾, i Lægdet. [1793: 55] [1796: 1776, 60 ½] [1798: 62 ½]

 

Nye 1796:
Thore Andersen Hms, 1776, i Foldalen. [1797: Liden] [1798: 66]
Erik Baalsen Gms, 1778, i  Foldalen. [1797: enroulleret i no 81, 60] [1798: 65]
Erik Eriksen Gms, 1779, i Foldalen. [1797: enroulleret i no 63, 60] [1798: 64 ½]

 

Nye 1797:
Tosten Johnsen Hms, 20, opholdstæd vides ikke. [(samme person som Tosten Andersen, nye 1798, nedenfor ?)]
Knud Hansen Gms, 19, Liden, enroulleret i No 94, i Foldalen. [1798: 1778, 61 ½]
Even Andersen Hms, 17, Liden, i Foldalen. [1798: 1780]

 

Ny 1798:
Tosten Andersen Hs, 1777, liden, vides ey hvor han er. [(samme person som Tosten Johnsen, nye 1797, ovenfor ?)]

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
[(Ingen oppført)]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legd 89

1/2 Linsøe

      Hans Poulsen, 62. [1796: 1740, ikke] [1789: 50]

1/4 Slaaen
[1789: Johannes Ericsen, 39, tiener]

      Peder Erlandsen, 41, tient. [1796: 1751]

1/4 Settrum [fra 1796: 1/8]

      Engeland

1/8 Rønningsøyen

      Boulov Erichsen, 47. [1796: 1745] [1797: ikke]

 

1.   Ole Johansen Gms, 23, 65, Døgttig, i Foldahl., endrol. i Lægs No 15 d 24 maii 1790. [1789, 64 ¾, Tiener paa Kongsvold]       

2.   Johanis Pedersen Hms, 25, 63, ett hug i høyre haand, i Foldahl. [1793: abs.] [1796: 1767, opholdstæd vides ikke] [1797: skal have skade i den høyre haand] [1798: liden, i Foldalen]

3.   Ole Pedersen Hms, 19, 60 ½, sammengroede fingerer paa bege hender, i Jerckind. [1793: abs.] [1796: 1773, 63, i Jerchind paa Dovre field]

 

Ny 1796:
Erik Hansen Hms, 1779, Liden, i Lægdet.

 

Ny 1797:
Joen Bollougsen, 1801 den 11te Junii afgiven til postrytter for stationen Gierkind paa Dovrefield efter sess. Resoluton. [1798: Gs, Liden, Foldalen]

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
Ole Larsen, 1729
Peder Johansen, 1729
Hans Guttormsen, 1751
Erland Erlandsen, 1752

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legd 90

1/2 Linsøe

      Lars Pedersen, 51. [1796: 1745, ikke]

      Gunder Larsen, 52. [1796: 1735, tient] [1798: Enken]

1/4 Husse med Husse [1789: 1/2]

      [1789: Peder Hanssen, 55] Ole Pedersen, 34, Mandskab for Lægdet. [1796: 1760, ikke] [1798: 1766]

      Ole Engebretsen, 30, tient. [1796: 1762]

1/8 i Foldahlen [1798: 3/8]

      Ole Baardsen, 45. [1796: 1747] [1797: ikke]

1/8 i Foldahlen

      Ole Hansen, 41. [1796: 1751] [1797: ikke]

 

1.   Hans Olsen Hms, 27, Anhværvet til Artill. i Tronhiem 1782. [1796: 1764] [1797: udslettet]

2.   Thore Olsen, Gms, 31, i Tydahlen siden 1782. [1793: abs. skal være i Trundhiems stifft] [1796: Hms, 1762, opholdstæd vides ikke] [1797: Hms, udslettet]

3.   Erland Engebretsen Gms, 23, 62, Anhværvet til Gaurnison i Tronhiem 1791 Approberet d 8 julii 1791. [1796: 1769] [1797: 64]

4.   Engebret Engebretsen Gms, 20, 64, Døgttig, i Foldahlen. [1789: 62] [1793: abs. skal (have ?) betydlig feyl] [1796: 1772]

5.   Poul Olsen Gms, 21, Postkarl i Jerckin. [1789: Liden] [1796: 1771, den 10de Oct 1789 .... til postkarl]

6.   Hans Bondesen Hms, 32, 62 ½, i Foldahlen. [1796: 1760, Paa et værk udenfor Christiania] [1797: udslettet for alder]

7.   Lars Tronsen Hms, 37, 62, gifft 2 B., i Foldahlen. [1793: udsl.]

8.   Even Samuelsen Hms, 25, 62, Skyds skafer i Foldahlen siden 1783.

9.   Ole Pedersen Hms, 27, 64 ½, gifft 2 B., Døgttig, i Foldahlen. [1793: abs. skal være Grue Arbeyder i Foldahlen, enrolt i No 60]

10. Bersven Hansen Hms, 36, 63, gifft, i Foldahlen. [1793: udsl.]

11. Ole Pedersen Hms, 34, 66 ½, gifft, i Foldahlen. [1793: udsl.]

12. Peder Iversen Hms, 32, 63, gifft, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1760, Grue Arbeyder i Foldalen] [1797: udslettet for alder]

13. Ole Trondsen Hms, 34, 60, gifft, i Foldahlen. [1793: udsl.]

14. Anders Tronsen Hms, 27, 63, i Foldahlen. [1793: abs. Grue arbeyder enroll i No 75]

15. Anders Olsen Hms, 22, liden, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1770] [1797: Art Kudsk]

16. Anders Østensen Hms, 22, 63 ½, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1770, 64]. [1797: 63 ½]

17. Erich Hansen Hms, 25, 65, en kroget pege finger, i Foldahl. [1793: abs. skal være i Numedahl] [1796: 1767] [1797: skal være i Trundhiems stifft] [1798: Langesund]

18. Peder Svensen Hms, 32, 61, kroget finger, i Foldahl. [1793: abs. Art Kudsk]

19. Ole Iversen Hms, 23, 62, i Tronhiem hos General von Krogh. [1793: abs.] [1796: 1769]

20. Sven Svensen Hms, 20, krøpling, i Foldahlen. [1793: abs. skal være krøbling] [1796: 1773, paa Froen] [1797: Anhværvet til (Rytts ?) gevorben compagnie] [1798: Grenader paa Kongsvinger og Approberet den 10de Decbr 1797]

21. Lars Olsen Beken Hms, 17, liden, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1775] [1798: 64]

22. Ole Olsen Hms, 17, 61 ½, i Foldahlen. [1793: abs.] [(samme person som Ole Olsen, nye 1796, nedenfor ?)]

23. Lars Olsen Runtom Hms, 16, liden, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1776] [1798: 1775]

24. Thore Olsen Langkiern Hms, 17, 60, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1775, 62] [1798: Tønset Præstegield]

 

Kun oppført 15/11 1789:
Samuel Pedersen Hms, 28, 63, J Foldalen, adintrim enrolleret i no 98 den 4 Juny 1789.

 

Nye 1796:
Esten Mortensen Hms, 1778, i Foldalen. [1797: 60, paa Tønset]
Anders Mortensen Hms, 1779, i Foldalen. [1797: 60]
Thore Eriksen Hms, 1776, paa Foldalen. [1797: 61] [1798: 1775, 65]
Hans Olsen, 1775, I Lægdet. [1797: Hms] [1798: Liden]
Ole Olsen Hms, 1775, i Foldalen, den 19de Martii 1796 approberet til skydsskaffer paa 10 aar for Borkhuus. [1797: 60] [(samme person som Ole Olsen, nr 22, ovenfor ?)]
Erik Olsen Gms, 1778, 63, i Foldalen. [1797: enroulleret i no 98]
Hans Pedersen Husom Gms, 1778, 62, i Foldalen. [1797: enroulleret i no 99]

 

Ny 1997:
Ole Olsen Gms, 16, 61. Den 7de Aug. 1800 udnævnt til skydsskafferkarl for nedre Jerkind efter Resolution af samme dato.

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
Thore Erlandsen, 1749, ikke
Ole Tronsen, 1763, ikke [1798: 1760]
Syver Olsen, 1740, ikke
Ole Pedersen, 1745, ikke
Hans Bondesen, 1757, ikke
Enken [1798: (ikke nevnt)]
Ole Jørgensen, 1765, tient
Erik Evensen, 1731
Hans Jørgensen, 1729
Hans Christophersen, 1756
Anders Røst [1798: 1747]
Lars Tronsen, 1757
Bergsvend Hansen, 1757
Ole Pedersen, 1765 [1798: 1760]
Ole Hansen, 1751
Hans Olsen, 1746 [1798: 1747]
Enken Gurie [1798: (kun nevnt som enken)]
Morthen Estinsen, 1750 [1798: Evensen]
Anders Estinsen, 1730 [1798: Evensen]
Esten Johnsen, 1740
Peder Svendsen, 1758
Erik Eriksen, 1741
Peder Iversen, 1757
Enken Bekken
Ole Pettersen, 1722 [1798: 1772]
Iver Olsen, 1757
Peder Christophersen, 1751
Anders Estinsen, 1770
Ole Tordsen, 1750 [1798: Tronsen]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legd 92

1/4 Bergseng

      Ole Hansen, 45 [1796: 1754, tient] [1797: 43, ikke]

1/2 Tofte

      Forhøyelse

1/8 Teye Setter

      under Tofte

 1/8 Lonnen

      Peder Erichsen, 47 [1796: 1741] [1797: ikke]

 

1.   Ole Pedersen Gms, 17, 60, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1775]

2.   Hans Hansen Gms, 33, 62, Gifft, kudsk, i Foldahlen. [1793: abs. forhen udslettet som udtient skoeleholder]

3.   Jørgen Jørgensen Hms, 36, enøyet, i Foldahlen. [1789: 24] [1793: 31, Regts kudsk]

4.   Haldor Jørgensen Hms, 26, 63, Døgttig, i Foldahlen, enrdl. i Lægs No 11 d. 24 maii 1790.

5.   Peder Jørgensen Hms, 23, 62, i Buevigen i Tronhem Stifft. [1793: abs. viides ey hvor] [1796: 1769, Opholdstæd vide ikke] [1798: i Sognet]

6.   Ole Jørgensen Hms, 25, 63, gifft, døgttig, i Foldahlen, enrol. i Lægs No 14 d. 24 maii 1790.

7.   Lars Jørgensen Hms, 21, 62 ½, tiener i Bransnæs i Østerdalen. [1789: Liden] [1793: abs. viides ey hvor] [1796: 1771, 62 ¼, opholdstæd vides ikke] [1797: Art Kudsk]

8.   Ole Jørgensen Hms, 18, liden, i Foldahlen. [1796: 1774] [1797: 61]

 

Nye 1797:
Iver Jørgensen Hms, 17, 61. [1798: 1780, Liden]
Erik Jørgensen Hms, 17, Liden. [1798: 1780, 61]
Hans Jørgensen, 1801 Enroull i No 40.

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
Jørgen Jørgensen, 1739, ikke [1798: tient]
Christopher Engebretsen, 1749, ikke [1798: tient]
Jørgen Pedersen, 1754, ikke [1798: tient]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legd 93

1/2 Hovde

      [1789: Peder Syversen, 51] Encke

1/4 Bransnæsset [1798: 1/2]

      Sr Iversen [1796: Ole Olsen] [1797: 44, ikke] [1798: Røst]

1/8 Stredlien [1798: 1/3]

      Ole Hansen, 45 [1796: 1747] [1797: ikke]

      Jørgen Michelsen, 49 [ (kun nevnt 1792 og 1793)]

1/8  Stor Eyde

      Bruges under Hougen

 

1.   Syver Pedersen Gms, 25, 62, Døvhørt, i Lægdet. [1793: Udslettet som aldeeles døvhørt]

2.   Jachob Pedersen Gms, 21, 60, i Lægdet. [1789: Liden] [1793: 62 ½, døgtid]

3.   Erich Guttormsen Gms, 19, 60 ½, Sygelig, i Foldahlen. [1789: Liden] [1793: abs.] [1796: 1773, 64]

4.   Ole Michelsen Gms, 29, 64, Døgttig, i Foldahlen. [1789: Liden] [1793: abs. Afgives til Skoleholder i øvre Foldahlen med 10 aars tienestetid fra dato.] [1796: 1763]

5.   Simen Olsen Gms, Død 1790, i Foldahlen. [(overstrøket)] [1789: 26, 63 ¼] [1793: Død 1792]

6.   Peder Hansen Hms, 34, 63 ½, Gifft, i Foldahlen. [1793: udsl.]

7.   Thore Olsen Hms, 32, 64, i Foldahlen. [1793: abs. Grue Arbeyder ved Foldahlen] [1796: 1760] [1797: udslettes for alder]

8.   Lars Svensen Hms, 36, 66, gifft, bortte. [(overstrøket)] [1793: udsl]

9.   Christopher Jørgensen Hms, 30, 62, i Foldahlen. [(overstrøket)] [1793: Abs. Gruearbeyder ved Foldahlen, Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1762, 62 ½] [1797: udslettes for alder]

10. Joen Olsen Hms, 32, i Foldahlen. [1793: abs. ligesaa, Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1760] [1797: Liden, udslettes for alder]

11. Lars Johansen Hms, 32, 62, Gifft, i Foldahlen. [1793: abs. viides ey hvor opholder sig siges dog at være Grue Arbeyder ved Foldahlen, Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1760] [1797: udslettes for alder]

12. Even Thoresen Hms, 28, 64, Gifft, surbent, i Foldahlen. [1793: abs. Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1764, 65] [1797: udslettes for alder og som Bergarbeyder]

13. Anders Joensen Hms, 33, 63, Gifft, i Foldahlen. [1793: Johansen, døgttig, abs. Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1759, Johansen, 63 ½] [1797: 63, udslettes for alder]

14. Johanes Larsen Hms, 18, i Foldahlen. [1793: abs. Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen] [1796: 1774] [1797: Liden, skal være i Trundhiem stifft] [1798: 63, Foldalen]

15. Peder Erichsen Hms, 34, 64, i Foldahlen. [1793: abs. udsl. Grue arbeyder og meste deelen uduelige folk i heele Foldahlen]

16. Engebret Erichsen Hms, 22, i Tronhiems stifft. [1793: abs. viides ei hvor] [1796: 1770, Opholdstæd vides ikke] [1797: paa Levanger]

17. Ole Nilsen Hms, 20, 61 ½, Foldahlen. [1793: abs. Grue Arbeyder ved Foldahlen] [1796: 1772] [1797: Art Kudsk]

18. Ole Johansen Hms, 28, 64, Gifft, breket sin fod 1789, i Foldahlen. [1793: abs. Grue Arbeyder ved Foldahlen] [1796: 1764] [1797: udslettes for alder og som Bergarbeyder]

19. Bersven Knudsen Hms, 18, 59, i Foldahlen. [1793: 59 ½, abs.] [1796: 1774, 61 ½] [1798: 63 ½]

20. Even Østensen Hms, 25, 64, feyl i fodene, i Foldahlen. [1793: abs. Grue Arbeyder som de forrige] [1796: 1767, 64 ½] [1797: udslettes for alder og som Bergarbeyder]

21. Helge Johansen Hms, 30, 64 ¾, Gifft, Døgttig, i Foldahlen. [1793: abs. Gruearbeyder] [1796: 1762, 63 ½] [1797: udslettes for alder]

22. Peder Christophersen Hms, 31, 61, Gifft, i Foldahlen. [1793: Art Kudsk]

23. Iver Grøtlien Hms, 32, døv, i Foldahlen. [1793: abs.] [1796: 1760]

24. Ole Olsen Krogen Hms, 31, 65, Gift, i Foldahlen. [1793: abs.] [(samme person som Ole Olsen, nye 1796, nedenfor ?)]

25. Joen Joensen Hms, 34, 64, Gifft 6 B., i Foldahlen. [1793: udsl]

26. Thiøstel Pedersen Gms, 18, liden, i Lægdet. [1793: abs.] [1796: 1775, 61 ½]

 

Nye 1796:
Mikkel Jørgensen Gms, 1778, i Foldalen. [1797: 60] [1798: 61]
Hans Eriksen Hms, 1779, bortreyst 1796. [1798: 60, Tronhiem hos en bager]
Ole Christophersen Hms, 1779, bortreyst 1796. [1797: skal være i Trundhiem stifft] [1798: ligeledes i Tronhiem hos en bager]
Peder Pedersen Gms, 1778, liden, i Lægdet. [1797: 61] [1798: 66 ½]
Knud Knudsen Gms, 1778, liden, Borte. [1798: Tronh. stifft]
Ole Olsen Hms, 1771, 62 ½, i Foldalen. [1797: 61 ½, Art Kudsk] [(samme person som Ole Olsen, nr 24, ovenfor ?)]
Hans Larsen Hms, 1776, i Foldalen. [1798: 61]
Hans Brant Hms, 1776, ud i Tellemarken 1796. [1797: skal være ved et værk i Tellemark] [1798: i Christiania]
Østen Johnsen Hms, 1776, i Foldalen. [1797: 60] [1798: 67 ¼]
Jens Olsen Hms, 1776, i Foldalen. [1797: 60, Art Kudsk]

Nye 1797:
Paul Pedersen Gms, 17, EtneBroen. [1798: Hs, 1780]
Hans Johnsen Gms, 16, Liden, i Sognet. [1798: 1781]

Nye 1798:
Peder Halstensen Hs, 1782, Tronh. stifft.
Tollev Brandt Hs, 1782, liden, Foldalen.

 

Oppførte Huus Mænd, 1796 og 1798, i legdet:
Syver Tiøstelsen, 1762, tient
Knud Eriksen, 1749, ikke
Enken Sveen
Christopher Pedersen, 1746, tient
Enken Kroghen [1798: Enken Kroghaugen]
Peder Hansen, 1759, tient
Ole Olsen, 1765, tient
Christopher Rasmussen, 1745, tient
Helge Johnsen, 1744, tient
Lars Hansen, 1745, tient
Estin Evendsen, 1728, tient
Anders Johnsen, 1743, tient
Ole Olsen, 1745, tient
Enken Bekken
Enken Vollen
Niels Brok, 1746
Ole Johansen, 1768, tient [1798: Johnsen]
Lars Johansen, 1764, tient [1798: Johnsen]
Amund Tollefsen, 1740, tient [1798: Tostensen]
Zakarias Olsen, 1746, tient
Niels Olsen, 1756, tient [1798: 1746]
Erik Fladaas, 1730, tient
Thore Olsen, 1750, tient
Christopher Jørgensen, 1764, tient
Enken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andre legder, 1792:
72 Liie: Jørgen Olsen Hms, 29, Liden, et hug i foden, i Foldahlen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------