Uttdrag fra skifteprotokoll nr 1 tilhørene Oberbergsamtet for det søndenfjeldske unntatt Kongsberg 16/6 1758 til 22/1 1778, liggende på hyllenr 4a.07843. Se katalogen: Nokre autoritetar i Noreg før 1814 - 1119/01

-

4/1 1774, Fol. 290a. (0919)

+ Haagen Haagensen den ældre paa pladsen Foldsmoen, nyelig ved døden avgl.,

kullknegt ved Fridrich gaves kaabber verk g.m/efterladte Ingeborre Toresd. Deres barn:

1. Haagen Haagensen 30 år bor for seg selv her på en plads her i Foldsmoen g.m/
Ingeborg Anna Olsd.

2. Joen Haagensen 25 år hiemmeværende.

3. Thore Haagensen 22 år i tjeneste hos Ole Haagensen Qveberg. Kurator broder Jon.

4. Ole Haagensen  20 år hiemme svag og skrøbelig. Kurator broder Jon.

5. Christopher Haagensen 18 år hiemme. Kurator broder Jon.

6. Ingeborg Haagensd. 13 år hiemme. Formynder broder Haagen.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og kullknegt Arne Pedersen Pladsen.

[Kari Toresd. Nevnt]

--------------            

8/11 1773, Fol. 292a. (0904)

+ Nils Hals, Fredrik gaves kobberverk, forvalter, ugift. Hans søsken:

1. Even Halstensen Hals, eier av gården Undset i Kvikne prestegjeld.

2. Michael Hals +, forvalter ved Ohmdals Kobberverk.

    a. Andreas Christian Hals 9 år, værende hos morbror og formynder

         procurator Jens Sigfried Hopstoch på Modum ved Bragernes.

    b. Hans Michael Hals 5 år, hos stedfar Hr Fendrich Engelbrecht Bomhoff i Holdens prestegjeld pr Scheen.

3. Gurine Hals, ugift, hos broren Even Hals på Kvikne,

4. Elen Hals + gift anden gang m/Halvor Olsen Kvikne

    a. Karen Larsd. 20 år.

    b. Maria Larsd. 17 år.

    c. Marit Halvorsd. 8 år, formynder faderen, gruvearbeider ved Kvikne pladsen.

5. Gidsken Evenia + g.m/Peder Jacob Røyem + captain ved deet skiløper kompani Nordenfjeldske.

    a. Halsten Nicolai Røyem, myndig, Bergkadett her ved verket.

    b. Jomfru Margrete Sophia Røyem, oppholder seg i Trondhiem.

    c. Jomfru Gidsken Petronella Røyem, oppholder seg hos morbror Even Hals på Kvikne.

Formyndere for resten ennå ikke avgjort.

Vurderingsmenn: Gahrmageren Peder Johnsen Lillesteigen og pliktsfoged Halvor Samuelsen

Avdødes moster Mad. Elisabeth sl. Hr. Anders Pedersen Schieldrups paa Tøndsedt som hadde

en sønn Michael og en datter Gidsken g.m/hytteskriver Schielderup.

--------------            

6/12 1773, Fol. 297b. (1011)

+ Anders Eriksen Indsedt, belgmaker ved Lovicehytte g.m/

Anna Chatarina Jochumsd., enke, arv 2-1-12. Deres barn:

1. Jochum Andersen 12 år, arv 0-3-4.

2. Erik Andersen 10 år, arv 0-3-4.

3. Anne Margrethe Andersd. 16 år, arv 0-1-14.

4. Marit Andersd. 15 år, arv 0-1-14.

Formynder for alle fire barna farbror Peder Erichsen (0923) røstmand her ved Lovise hytte.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og hytteknekt Knud Joensen

Gjeld til proviantskriver Nicolay Hagerup 108-1-20, Peder Olsen Kjæreng 0-2-16, Embret Folsmoen Madsen 0-1-12. 1 ark cronet papir til skiftebrevet 0-2-0, skifte-forvalterens skriver sallarium, samt for lodseldlernes udstædelse proclamation og viidere 4-2-0, vurderingsmændene som hver tilkommer 16 s. er 0-1-8.

--------------            

26/11 1774, Fol. 298a. (1107)

+ Ole Olsen Kiølle, En plads ved Lovises hytte, Markrøsten kaldet på Ole Larsen Bakkens (0813) sig tilegnede grund, smelter.

Enke Marit Larsd., bror Ole Larsen Bachen (0813) og søstermann Ole Eriksen Søerhuus (0406). Deres barn:

1. Ragnild Olsd. 21 år, formynder morbror Ole Larsen Bachen (0813).

2. Mille Olsd. 18 år tjener Peder Olsen Brendryen på Grimsboen,

    formynder hendes moders søskenbarns mann Simen Estensen Holen.

3. Anne Olsd. 16 år, formynder mostermann Ole Eriksen Sørhus (0406).

4. Marit Olsd. 8 år, formynder farens søskenbarn Ole Madsen Krogen (105-1 Tynset ?).

5. Dordi Olsd. 5 år, formynder (morens) søskenbarn Knut Rasmussen Brandwold.

6. Goro Olsd. 3 år, formynder morens søskenbarn Hans Halvorsen Faasedt.

Alle barna, unntatt Mille, hiemmeværende hos moderen.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og smelteren Knud Joensen Folsmoen.

[Pige Mali Gudmundsd. Sørhus nevnt]

--------------            

26/11 1774, Fol. 299a. (0955)

+ Ingrid Embretsd. boede og døde paa en liden plads her i Folsmoen ved Lovise hytte g.m/

Ole Olsen, Gruvearbeider, Deres barn:

1. Ingrid Olsd. 5 uker, formynder faderen.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og smelteren Knud Joensen Folsmoen

 [John Johnsen Tyldøls qvinde Ingrid Olsd. (0914) krav på 3 ort]

--------------            

6/12 1773, Fol. 299b. (0207)

+ Esten Svendsen på en plads ved gården Brandvold huusepladsen kaldet, smelter ved Lovises hytte, bror Rasmus Svendsen (0208) Engett husmann under gården Brandvold, g.m/

Marie Pedersd., enke, bror (søstermann) Tore Estensen (0211) Lien eller Brandvold Pøerum kullknekt ved Lovice hytte. Deres barn:

1. Svend Estensen 11 år, syg og skrøbelig.

2. Ole Estensen 6 ½ år.

3. Kiersti Estensd. 17 år.

4. Anne Estensd. 3 ½ år.

Barna hjemme hos moderen

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og hytteknekt ved Lovises hytte Knud Joensen

--------------            

16/3 1774, Fol. 300b. (0913)

+ Ole Arnesen Flataas på en plads i Folsmoen, minerer ved Bogsbergs grube henhørende med arbeid under Friderichs gaves kaabberværk, g.m/

Berit Nilsd. Deres barn:

1. Alette Olsd. g.m/gruvearbeider i Bogsberget Gulbrand Olsen her ind paa pladsen.

2. Kirsti Olsd. 27 år, ugift, tjener i Tyldalen.

3. Ingrid Olsd. g.m/gruvearbeider Jon Jonsen Tyldøhl, neste nabo til enken.

4. Maren Olsd. 21 år, tjener trolig noen sted i Trondhjem.

Vurderingsmenn: Hytteknekterne ved Lovice hytte Arne Thoresen Hielten og Knud Joensen Folsmoen.

[Kreditor Ole Eriksen Damstrøm ved verge Ole Eriksen Bogen]

--------------            

16/3 1774, Fol. 301a. (0924)

+ Peder Avlesen Feetten, Folsmoen Avlespladsen kaldet, verksarbeider g.m/

Marite Toresd., enke. Deres barn:

1. Avle Pedersen 30 år.

2. Peder Pedersen 19 ½ år, kurator broderen Avle.

3. Kirsti Pedersd. 35 år, ugift, verge broderen Avle.

4. Ingeborg Pedersd. 32 år, enke etter avgangne gruvearbeider Steen Arnesen, nu hos moderen.

5. Marie Pedersd. 27 år, tjener hr oberstløytnant Hammon i Opdahl, verge broderen Avle.

6. Ingrid 15 år, verge broderen Avle.

[Ved gjeld: Tore Olsen Døle nevnt i samme åndedrag som Ole Melum i Ringebu]

[Også nevnt Siver Skamsar paa Lomb]

--------------            

4/12 1775, Fol. 338b. (1208)

+ Madm. Anne Lavina Christiansd. død sidst afvigte aar i november (dette skrevet 6/6 1776) g.m/

Monsr. Ole Røst, enkemann, stiger ved Jochumdals gruve under Friderich gaves kobbervek, bor på gården Strålberg 9/4 miil fra Jochd. gruben Deres barn:

1. Kristian Alb. Olsen Røst 13 år.

2. Gunnild Olsd. Røst 10 år.

3. Peder Dohn Olsen Røst 3 år.

Formynder for alle tre barna Bergforvalter Iversen fra Fohldal (1208).

Vurderingsmenn: Gahrmager Peder Joensen og pliktsfogd Halvor Samuelsen

Salige bergskriver Jørgen Nilsen (0903) [død 1776], som startet skiftebehandlingen mandag 4/12 1775, er død, barnas alder må regnes utifra denne dato.

--------------            

30/11 1775, Fol. 340b. (0116)

+ Søren Steen, hyttemester død 18 (Augus (hugus) ?) nest forhen (dette skrevet 6/6 1776)

sorterende under Fridr.gaves verk på Pladsen g.m/Kirsti Avlesd. Enke. Deres barn:

1. Paul C. Steen 8 år, hos farbror Christian Steen i T.hiem.

2. Johan Wibe Steen 5 år.

3. Antonette Steen 14 år, hos fasteren Madame Bing i Trondhiem.

4. Martha Margretha Møller 13 år.

5. Chatarina 7 år.

6. [En datter, navn ikke nevnt]

7. Sofia Amilia Vibe 2 år.

8. Sees at være i vente

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og smelter Peder Joensen Nyestrøen

Verger eller formyndere trengtes ikke. Salige bergskriver Jørgen Nilsen (0903) [død 1776] som startet skiftebehandlingen 30/1 1775 er død, barnas alder må regnes utifra denne dato. Denne Jørgen Nilsen skrev alle skiftene i Lilleelvdalen for Overbergsamtet, og det ser ut til at dette er det siste for Lilleelvdalen.

[Esten Evensen Strømmens svoger heter (Lars ?) Haldorsen].