Oversikt over Norges oldinger.

Rangering av norges 106+-åringer - fra 1964 og fødte inntil 1911 (excel).
Norges eldste personer (Wikipedia).
Kommunerekorder - inntil 31.12.2017 og 103+ år (excel).
100+-åringer nord i Hedmark fylke - fødte inntil 1917 (excel).
Ældste i Danmark - Per Hagemanns hjemmeside
Verdens dokumentert eldste personer. (Wikipedia)

Norges døde (excel):
         103-åringer   1951-1985.
         104-åringer   1951-1985.
         105+-åringer 1951-1963.
         105-åringer   1964-2015.

Norges folkemasse, - Statistikkbanken, Statistisk sentralbyrå.

Jeg har hatt god hjelp av Vilhelm Gravdal og Celvin Ruisdael,
samt opplysninger fra andre enkeltpersoner


Tilbake til hovedsida