Oversikt over Norges oldinger.

Alle Norges levende personer på 106+ år (excel). Oppdateres hver måned.
Kronologisk liste over eldste levende personer i Norge siden 01.01.1964 (Wikipedia).
Rekorder i kommunene (excel).
Rekorder i fylkene (Wikipedia).

Personer født 1904 og før, og som levde ved årsskiftet 2003/2004:
        Deres frafall år for år siden årsskiftet 2003/2004 (excel).

Oversikt over Norges døde 105+-åringer:
        Rangering etter alder for perioden fra og med 1964 til siste årsskiftet (excel).

        Arbeidet er utført sammen med Vilhelm Gravdal i Kvam og Celvin Ruisdael
        i Eigersund, med god hjelp fra flere personer rundt omkring i landet.

        Da fortsetter vi med:
            Norges døde 105+-åringer for perioden 1951-63 (excel).
            Norges døde 104-åringer for perioden 1951-1985 (excel).
            Norges døde 103-åringer for perioden 1951-1985 (excel).

Eksterne lenker:
        Verdens dokumentert eldste levende personer.
        Forskjellige lands levende rekordinnehavere.
        Per Hagemanns hjemmeside over de eldste i Danmark.

        Statistikkbankens tall hos SSB over folkemassen i Norge, inndelt i kjønn, geografi og alder.
        Tilsvarende tall for Danmark.

Tilbake til hovedsida