Oversikt over Norges oldinger.

Alle Norges levende personer på 106+ år (excel). Oppdateres hver måned.
Kronologisk liste over eldste levende personer i Norge siden 01.01.1964 (Wikipedia).

Rekorder i kommunene (excel).
Rekorder i fylkene (Wikipedia).


Oversikt over døde oldinger i Norge:

        103-åringer   1951-1985 (excel).
        104-åringer   1951-1985 (excel).
        105+-åringer 1951-1963 (excel).
        105-åringer   1964-2015 (excel).
        106+-åringer 1964-2016 (excel).

        100+-åringer i de nordligste kommunene i Hedmark fylke (excel).

        Jeg har hatt god hjelp av Vilhelm Gravdal i Kvam og Celvin Ruisdael
        i Eigersund, samt opplysninger fra enkeltpersoner rundt omkring i landet.


Eksterne lenker:

        Verdens dokumentert eldste levende personer.
        Forskjellige lands levende rekordinnehavere.
        Per Hagemanns hjemmeside over de eldste i Danmark.

        Statistikkbankens tall hos SSB over folkemassen i Norge, inndelt i kjønn, geografi og alder.


Tilbake til hovedsida