Enkelte Skifter på Røros:

-

1. HF-1845 Røros 1690-1702,

-

Tolgen 11/4 1694 s.84.

Giøre Arnesd. Tolgen hytteplads.

Tore Nyhus formynder for 3 umyndige barn (navn ikke nevnt)

-

Røros 26/4 1694 s.94

Smelter Oluf Bertelsen Romsdal + g.m/Marthe Christensd. barn:

1. Christen Olsen

2. Anders Olsen i Danmark

3. Christopher Olsen smelter

4. Catharina Olsd. Mogens Olsen Jembts

5. Anne Olsd. Oluf Tronsens

-

Røros 7/5 1694 s.103

Faste Pedersen + enke Eldri Pedersd. barn:

1. Peder Fastesen

2. Henning Fastesen yngst

3. ? Fastesd. g.m/Gunder Henningsen

4. ? Fastesd. g/m Jens Jensen

5. Elisabeth Sophia yngste datter

6. ? Fastesd. g.m/Anders Kieldsen

7. ? Fastesd. g.m/Peder Kieldsen

-

Røros 30/6 1694 s.118

Hans Hansen Sund + enke Anne Nilsd. barn:

1. Hans Hansen 11 år

2. Nils Hansen 7 år

3. Jon Hansen 3 ½ år

4. pigebarn Hansd. 9 år.

-

Røros 17/7 1693 s.119

Peder Richertsen +

1. Johannes Pedersen 10 år

2. Lisbet Sophia Pedersd. 12 år

3.Giertrud Pedersd. 8 ½ år

4. Anne Catharina 7 år er ved Tolgen

Morbrødre til barna: Hr Bergmester Jürgens og hans broder Monsr Brostrup Jurgens, barnas farbror Hr Søfren Richertsen pastor til Frosteen og Aaseens meenigheder

-

Tolgen 18/6 1694 s.188-239 (digert skifte)

Anders Richertsen + og Anne Jensd. + ved Tolgen begge døde deres barn:

1. Lucia Andersd. 14 ½ år

2. Giertrud Catrina 10 ½ år

Farbror til barna: Søfren Richertsen og moster Lucia Jensd.

-

Røros 14/10 1694 s.262-292

Volquard Jøns + forrige organist og kirkeverge til Røros kirke enke Mallena Lorentzd.

1. Hans stedbarn Johannes Brun som det ble testamentert arvepart til

-

Røros 20/4 1696 s.308

Zakarias Olsen Røros pladz + enke Siri Olufsd. Barn:

1. Oluf Zakariassen myndig.

2. Peder Zakariassen myndig.

3. Kari 23  år

-

Røros 11/6 1696 s.320

Rasmus Schelderup + enke Anna Margrethe Westing barn:

1. Hans 11 år.

2. Nils 4 ½ år.

3. Anne Kristina 8 år.

-

Tolgen 3/6 1698 s.378

Mari Pettersd. Tolgen hytteplads + Poul Lorenzens quinde,. 2 døtre.

-

Tolgen 26/5 1700 s.453

Kullbrender Anders Pedersen Dahlen + enke Dorthea Tronsd. barn:

1. Peder Andersen 16 år

2.Tron Andersen 14 år

3. Seth Andersen 12 år

4. Jens Andersen 4 ½ år

-

Røros 7/6 1700 s.472

Kirstin Larsd. + g.m/Jon Pedersen Kommendant barn:

1. Peder Jonsen Commendant 34 år.

2. Kjerstine 31 år.

3. Katrine 29 år.

4. Lars 26 år.

5. Olle 23 år.

6. Jon 18 år.

-

Røros 29/7 1700 s.490

Nils Olsen Bock +, bror Peder Olsen bergknekt, enken gift på nytt m/Esten Jonsen barn

1. Oluf Nilsen 9 ½ år.

2. Anne Nilsd. 6 ½ år.

-

Tolgen 20/6 1698 s.493

Røstvender Anders Jonsen Tolgen hytteplads + enke Anne Ingebretsd.

1. Goro Ellingsd. 30 år, kun enkens datter.

1. Jon Andersen 25 år, felles sønn.

-

Tolgen 9/2 1700 s.510

Kirsti Knutsd. + Tolgen hytteplads, hennes bror Thore Knutsen Hauge av Vingelen.

Mann nr 1 Peder Simensen, hans foreldre kårfolk stemor Ingrid Olsd og salige far Simen Olsen

Peders brødre Ola, Knut og Amund Simenssønner. Barn:

1. Knut Pedersen 9 år

2. Dorte Pedersd 10 år

3. Ingrid Pedersd. 7 år

Barn m/mann nr 2 etterlatte Knut Jonsen Døell

1. Peder Knutsen  2 mnd

-

Røros 15/12 1700 s.535

Enke Gunnild Jonsd. + vært g.m/Madhies Dypsjølien

1. Stesønn (mannens barn) Ole Madhiessen Dypsjølien.

-

2. HF-1845 Røros 6/4 1702-30/3 1706,

-

Røros 6/4 1702 s.1

Magdalena Lorenzd. + enke e/Volquart Jøns (hus 103) hennes barn:

1. Bernt Brun

2. Johannes Brun

3. Lorenz Brun som er i Ostindien med den Hollandske nasjon og regjerings flåte

-

Røros 22/9 1704 s.119

Emmerentz Andersd. + enkemann Ole Siversen barn

1. Anders Olsen 9 år

2. Ingeborg Olsd. 4 år

3. Berit Olsd. 2 år

-

3. HF-1845 (fol. 1-256) og HF-1846 (fol. 255-UT)  Røros 2/10 1706-17/4 1723,

-

Røros 17/12 1708 fol.44b

Smelter Lorentz Bjørgum + enke Ellen Jonsd. barn:

1. Joen 12 år v: farbror ertzscnyder Even Biørgum

2. Ingebrigt 7 år v: farbror ertzscnyder Even Biørgum

3. Olluf 3 år v: farbror ertzscnyder Even Biørgum

4. Karen 20 år v: Anders Kieldsen

5. Ingeborg 17 ½ år v: Anders Kieldsen

6. Kirsten 15 år v: Peder Kieldsen

7. Magdalena 9 år v : Peder Kieldsen

-

Tolgen 11/5 1709 fol.52a

Jon Haldorsen Tolgen hytte + enke Marit Hansd.

1. Richard 28 år

2. Haldor Jonsen 20 år

3. Barbara 34 år

4. Anna 31 år

5. Dorte 22 år

6. Marthe Johnsd. 16 år.

-

Røros 18/10 1710 fol.74a

Ole Larsen Jamt + enke Ingeborg Jonsd. barn:

1. Jon 12 år

2. Ludsia 10 år.

Formynder for barna, deres morbror Bergsell Peder Jonsen Ryen.

-

Røros 3/7 1711 fol. 91b

Bergknekt Faste Pedersen Schanke + enke Karen Kock

1. Faste 4 ½ år v: morfar Hans Koch stiger

2. Marit 6 år v: farfar Peder Fastesen understiger

-

Røros 9/9 1713 fol.141a

Ingeborg Jonsd. + enkemann Peder Jensen Jemt, barn:

1. Jens Pedersen 13 år

2. Kari Pedersd. 23 år

Formynder for barna er faderen.

-

Røros 15/12 1713 fol.160a

Lucia Suensd. + enkemann smelter Peder commandant barn:

1. Ole Olsen 25 år fra 1.ekteskap m/Oluf Olsen

1. Joen Pedersen 12 år

2. Kirsten Pedersd. 19 ½ år

3. Sophie Pedersd. 17 år

4. Lutsia Pedersd. 8 ½ år

5. Maren Pedersd. 5 ½ år

Faderen er formynder til sine fem egne barn.

-

Røros 15/1 1715 fol.180a

Malmknekt Ole Andersen Sund + g.m/Karen Olsd. barn:

1. Anders Olsen 6 ½ år

Olas bror er Hans A. Sund

-

Røros 11/5 1715 fol.180b

Hans Jensen smelter + 2g.m/Lucia Olsd. +

1. Fra 1.ekt m/Karen Jonsd.: Jens Hansen 32 år gift

2. Lucias uekte sønn: Nils Haldorsen 42 år soldat under gevorbne søndenfjelske regiment og kommandert til Holstein

-

Røros 11/5 1715 fol.184a

Bergsell Johan Jespersen Aalborg + enke Berit Anthonysd. barn:

1. Henning 21 år

2. Jesper 18 år tjener i Gulbrandsdalen

3. Maren 26 år g. på Røros m/Malmknekt Christen Olsen

4. Anne 23 år

5. Berit 14 år

6. Margrete 11 år

Formynder for de umyndige er deres svoger Christen Olsen Malmknekt

-

Røros 2/10 1715 fol 189a

Matrialarbeider Olluff Siversen Røraas + enke Anna Olsd. g.m/Oudun Olsen

Svoger og fastermann til Ola er smelter Lars Knudsen

Ola var 1g. gift m/Emerenzia Andersd. deres barn:

1. Anders Olsen 20 år

2. Ingeborg Olsd. 15 år

3. Berit Olsd. 13 år

Han bodde ved den nordre Femunds vik fiire miile østenfor Røraas verk.

-

Røros 16/1 1716 fol.192b

Ungkar Jon Jonsen Indsett + vært nogle år ved verket søstersønn:

1. Ole Olsen Gieving soldat i Schultzes kompani

-

Røros 26/1 1719 fol.241a

Cirurgus Bernt Brun + enke Madame Mette Nagel hans bror:

1. Johannes Brun

-

Røros 26/8 1720 fol.252a

Johannes Biering + enke Madam Ingeborg Hendrichd. Stricher hans søsken:

1. Ludvig eldst, vites ikke hvor er

2. Jakob i Amsterdam

3. Christen i Christiania.

4. Clara Katarina i København.

5. Susanna Marie yngste søster hos broder Chisten i Christiania

-

HF-1846:

-

Røros 1/7 1720 fol.272b

Ingeborg Jonsd. + g.m/Lars Hjulmager (lever ?) barn:

1. Jon Larsen 23 år

2. Anne Larsd.

3. Gunnild Larsd.

4. Gjertrud Larsd.

-

Røros 27/9 1720 fol.274b

Bergsknekt Henrik Olsen Buch + enke Dorthe Olsd. Søsken:

1. Hans Olsen.

2. Peder Olsen.

3. Nils Olsen.

4. Else Olsd. g.m/Iver Bersvendsen.

-

Tolgen 22/4 1721 fol.277a

Haldo Pedersen Tolgen + enke Gjertrud Haagensd. barn:

1. Peder Haldorsen 10 år.

2. Sigrid Haldorsd. 6 år.

3. Anna Haldorsd. 4 år.

Haldos far, Peder Haldorsen, lever

-

Røros 15/5 1721 fol.278a

Anders Kieldsen + enke Anne Fastesd. barn:

1. Faste Andersen

2. Ole Andersen

3. Ildrie Andersd, død g.m/Hans Ryen barn:

    a. Anne Elisabeth 9 år v: faderen

4. Anne Andersd. g.m/bergknekt Solland Lassesen

-

Røros 10/10 1721 fol. 285a

Kullfogd Marcus Angel + Søsken:

1. Jacob Angels etterlatte barn, v: Sr Jens Jensen Schanche

2. Lorenz Angels etterlatte barn, v: Volqvart Carstensen

3. Kirsten + g.m/Carsten Volqvartsen, hennes etterlatte barn, v: Volqvart Carstensen

4. Madmoiselle Marja Angel, i live, v: Sr Uhrwaldt

5. Juditta Vhrvalts etterlatte barn, v: Sr Uhrwaldt

-

4 HF-1846 30/1 1722-4/8 1742,

-

Tolgen 9/3 1722 s.136

Peder Haldorsen Tolgen + enke Karen Olsd. barn:

1. Salige Haldo Pedersen Tolgen hans barn:

    a. Peder Haldorsen

    b. Sigri Haldorsd.

    c. Anne Haldorsd.

    morbror Lars Haagensen Ous er formynder for disse tre barna

2. Ole Pedersen

3. Marit Pedersd.

4. Dordi Pedersd. v: Peder Helgesen

-

Røros 9/9 1714 s.215

Bergsell Henning Fastesen + g.m/Marit Halwersd. Barn:

1. Faste Henningsen 34 år

2. Halwer Henningsen 24 år

3. Christian Henningsen 18 år v: farbror Peder Fastesen

4. Else Henningsd. g.m/Andreas Mortensen Qvax (Rb III s.165, 132-201 Kvaksvollen)

5. Kirsten g.m/Carl Eriksen

6. Ildri g.m/Hans Jørgensen

7. Anne Henningsd. 15 år v: Peder Fastesen

-

Tolgen 14/6 1724 s.220

Bergknekt Thomas Ifwersen Romsdalsbachen + enke Dordi Simensd. barn:

1. Ingebrigt Thomesen 4 år

2. Ingrid Thomesd. 6 år

3. Ingeborg Thomesd. 2 år

Formyndere for barna: Semund og Knud Joensen Døll

-

Tolgen 7/1 1723 s.245

Karen Olsd. på Tolgen hytteplads + enke e/Peder Haldorsen.

-

Tolgen 27/5 1723 s.246

Smelter Jon Jensen Tolgens hytteplads + enke Margrete Larsd. barn:

1. Jens Jonsen

2. Lars Jonsen

3. Ingrid Jonsd. g.m/Haldor Jonsen

4. Karen Jonsd, 39 år ugift

-

Røros 24/6 1724 s.256

Kirsten Fastesd. + enkemann Peder Kieldsen barn:

1. Faste

2. Kiell

3. Jens 23 år

4. Lorens 21 år

5. Anne Pedersd. g.m/Torber Lassesen

6. Ildri Pedersd. g.m/Ole Olsen Baker

7. Elen Pedersd. 16 år

Faderen formynder for de umyndige

-

Røros 24/10 1722 s.268

Agnis Mathiasd. + enkemann Bonde Jon Andersen Pryts barn:

1. Anders Jonsen 16 år

2. Karen Jonsd. 13 år

3. Elisabet Jonsd. 10 år

4. Malena Jonsd. 7 år

5. Agnes Jonsd. 3 år

-

Røros 29/1 1726 s.280

Fordum Bergsell Ole Jonsen Jempt + enke Maren jakopsd, barn:

1. Jon Olsen v: Iver Kuraasen

2. Marit Olsd. v: Peder Kuraasen

3. Lisbet Olsd. v: Peder Kuraasen

4. Kari Olsd. v: Peder Kuraasen

-

Tolgen 18/7 1718 s.284

Elisabeth Sophia Irgens + enkemann Hyde-skriver ved Tolgens hyde Mons. Henrich Andersen Floer barn:

1. Henning Floer 23 aar nu i tieneste hos Deres Exell. Hr. Geheime Raad moth

2. Anders Floer 17 aar er hiemme hos faderen

3. Jens Tausan 11 aar er hiemme

4. Johannis Floer 8 aar

5. Christian Floer 6 aar er hiemme

6. Sara Christina 26 aar g.m/Jacob Johansen i Givigen paa Hideren

7. Anna Catrina 22 aar er paa Hidern

8. Maren 19 aar er i Trundhiem

9. Kiersten 13 aar

10. Anna 10 aar

11. Elisabeth Sophie fem aar

Formynder for alle umyndige: faderen

Den sl. Qvindes ældste broder Hr. Johannis Irgens pastor til Loppens meenigheeder

-

Tolgen 12/11 1725 s.308

Semming Ingebretsen yder Tolgen + enke Sigrid Olsd.

-

Røros 6/5 1727 s.311

Marte Strømmesd. + enkemann Ole Mathisen Dybsjølien barn:

1. Elisabeth Olsd. 20 år v: faderen

-

Tolgen 23/2 1723 s.315

Bergsell Anders Pedersen Rise +

Enearving faderen Peder Andersen Rise

-

Røros 30/12 1739 s.441

Hans Bredal direktør Røraas koppeverk + enke Madame Sara Harboe, gift før m/Rebakka Bredal. Barn m/Rebekka:

1. Abraham 23 år

2. Christian 22 år

3. Berent 21 år

4. Søfren 19 år

5. Anders 18 år

6. Theodones Bredal 15 år

7. Anna Maria g.m/verkets chirurge Johan Povel Kleffel

8. Rebeca Bredal 13 år

-

Tolgen 5/10 1737 s.523

Ingebret Olsen Tolgen + enke Marit Pedersd. Deres barn;

1. Ole Ingebrigtsen 25 år.

2. Peder Ingebrigtsen 16 år v: farbror Jon Olsen Smelter Tolga.

3. Anne Ingebrigtsd. 32 år v: søskenbarn Lars Jensen Skomageraasen.

4. Anne Ingebrigtsd. 29 år v: moderens søskenbarn Esten Estensen Vingelen, hvor hun tjener og har tjent i 16 år.

5. Karen Ingebrigtsd. 27 år v: moderens 2. søskenbarn Ole Estensen Vingelsgård.

6. Kiersten Ingebrigtsd. 23 år g.m/Ingebret Mortensen Østby på Tynset.

7. Marit Ingebrigtsd. 19 år v: broder Ole.

-

Tolgen 5/10 1737 s.530

Smelter Jens Jonsen Riise på Tolgens Hytte Platz + enke Ingeborg Estensd. barn:

1. Jon Jensen Riise 22 år v: Ingebrigt Pedersen Døel

2. Esten Jensen 19 år v: Ole Helgesen

3. Peter Jensen 14 år v: Peder Torstensen Tolgen farens søskenbarn

4. Peder Jensen 4 år v: Torsten Torstensen

5. Margrete Jensd. 16 år v: Ole Ludvigsen dy.

6. Maren Jensd. 10 år v: Lars Jonsen Riise farbror

Avdødes eldste søster, Inger Jonsd., g.m/Haldor Jonsen. En annen søster Karen Jonsd. 55 år og ugift. Avdødes far Jon Jensen Riise.

-

Tolgen 14/1 1738 s.554

Jon Andersen Bakken Tolgens hytteplads + enke Karen Jonsd. Røe (eldste bror Jon Jonsn Røe) Jons barn fra første ekteskap m/Karen Pedersd. som døde for 19 år siden:

1. Peder Jonsen 22 år v: faderens søskenbarn Ingebrigt Marcusen Wangen

2. Anne Jonsd. g.m/Erik Knudsen på Kvikne

3. Margrete Jonsd. ugift 25 år v: Svend Heschiestøen hennes nærmeste pårørende

-

Tolgen 14/1 1738 s.564

Hans Knudsen Tolgen hytteplads + enke Kirsti Johansd. hennes lagverge broder Anders Johansen

1. Guren Hansd. 5 år v: Ole Helgesen Tolgen

Hans’ søskenbarn er Ole Helgesen

-

Røros 17/4 1738 s.608

Ole Nilsen Bock + barn:

1. Nils Olsen 24 år fra 1.ekteskap.

Barn m/enke Anne Jonsd.

1. Lars 8. år.

2. Peder 5 år.

3. Malena 20 år.

4. Barbro 18 år.

5. Bolle 11 år.       

6. Else 2 år.

Olas halvbror er Nils Estensen

-

Tolgen 5/7 1738 s.637

Marit Johansd. Tolgens hytteplads + enkemann Anders Jonsen Herdal barn:

1. Jon Andersen 10 år v: faderen

2. Marit Andersd. 19 år v: faderens søstermann Ingebret Halvorsen Slaabakke

3. Anne Andersd. 17 år v: morbror Anders Johansen Jempt

4. Goro Andersd. 15 år v: Torsten Torstensen

5. Berit Andersd. 14 år v: faderens søskenbarn Ole Rasmusen

6. Kirsten Andersd. 6 år v: faderens søstermann Ingebret Halvorsen Slaabakke

-

Tolgen 8/7 1738 s.639

Hammersmed Jens Olsen Kaadte Tolga + enke Karen Pedersd. barn:

1. Peter Jensen Kaadt 26 år antager sig moderen til forsyting

2. Lars Jensen 23 år v: farbror Jørgen Olsen Kaadt

3. Ole Jensen 20 år v: farbror Jørgen Olsen Kaadt

4. Kiersten Jensd. 24 år v: farbror Jørgen Olsen Kaadt

-

Tolgen ? 8/7 1738 s.642

Hammersmeddreng Jens Jensen Riise + enke Anne Hansd. barn:

1. Jens Jensen 27 år

2. Hans Jensen 20 år v: Peder Torstensen

-

Røros 28/11 1738 s.667

Maren Olsd. + enkemann stiger Even Biørgum barn:

1. Ingebrigt Evensen

2. Ole Evensen

3. Peder Evensen Biørgum

4. Ingeborg Evensd. g.m/Peder Andersen Indset

5. Karen Evensd. g.m/Elias Pryds

6. Anne Evensd. g.m/Seth Dahlen

7. Maren Evensd. g.m/Peder Bergesen

-

Tolgen 5/12 1738 s.675

Ingvild Pedersd. Tolgen hytteplads + enkemann g.m/Jon Estensen Skredder barn:

1. Esten Jonsen 15 år v: Ole Ludvigsen Tolgen

2. Peder Jonsen 13 år v: Ole Evensen Erlien

-

Tolgen 4/7 1739 s.682

Rasmus Jonsen Tolgen + død i to år enke Agnis Olsd. + død for kort tid siden

1. Ole Rasmussen Smelter

2. Anders Rasmussen

3. Marit Rasmusd. g.m/Ole Helgesen Smeler

4. Kirsti Rasmusd. g.m/Knud Iversen

-

Røros 9/6 1739 s.707

Bergsell Reinholdt Pedersen Schache + enke Berit Olsd. Tronshatt barn:

1. Ole Reinholdsen 12 år v: farbror Peder Pedersen Schanke

2. Gunnild Reinholdsd. 24 ½ år ugift v: Knud Schanke

3. Brynild Reinholdsd. g.m/Ernst Axelsen

4. Anne Reinholdsd. 19 år v: morbror Ole Christensen Hougen

5. Anna Maria 15 ½ år v: fadersøstermand Lars Mogensen

6. Berit 8 år v: farbror stiger Jens Schanke

-

Tolgen 8/8 1739 s.711

Sten Jensen Tolgen + kona ikke nevnt

1. Jens Stensen

2. Marit Ste

nsd. 34 år ugift v: Ole Olsen Sætter

3. Anne Stensd. 32 år g.m/Arne Pedersen Platzen udj Lille Elvedalen Ole Olsen Sætter møtte på hans vegne

4. Karen Stensd. 28 år enke e/Anders Joensen Norsior v: Thomas Evensen lagverge

-

Tolgen ? 8/8 1739 s.714

Ingeborg Jonsd. enke + vært g.m/Svend Stensen (står Steene Svendsen i innledningen) barn:

1. Steen Svendsen

2. Anders Svendsen

3. Nils Svendsen

4. Agnis Svendsd. g.m/Tomas Evensen

5. Kirsti Svendsd. g.m/Povel Skredder

6. Karen Svendsd. 52 år ugift v: broder Steen

7. Marit Svendsd. g.m/Ingebret Nielsen Tuffingdahl hans eldste sønn Nils Ingebretsen møtte for ham

-

Røros 20/2 1740 s.723

Berit Eriksd. Røros bergplads + enkemann Hans Olsen Røraas barn:

1. Ole Hansen Røraas 36 år

2. Peder Hansen Røraas 34 år

3. Erik Hansen Røraas 24 ½ år

4. Hans Hansen Røraas 19 ½ år

5. Jakob Hansen Røraas 17 ½ år

6. Marit Hansd. g.m/Hytteknekt Lars Larsen Smeltersønn

Enkemannens (H.O.) søstermann Rasmus Rasmussen

Folk fra Tylldalen nevnt

-

Tolgen 15 ?/3 1740 s.793

Kiersten Henrichsd. Floor + enkemann Hyttemester Mons. Peter Grube barn:

1. Henrich Pettersen Grube 5 år

2. Elisabeth Sophia 9 år

3. Anne Kierstina 7 år

4. Elisabeth Margrethe 2 ½ år

Tilstede Morbror Jens Henrichsen Floor

Farbror Iver Grube ikke mødt

Faderen formynder for alle barna

-

Røros 24/11 1739 s.799

Hans Olsen Buch + enke Dordi Olsd. Barn

1. Ole Hansen, gift.

2. Lars Hansen, gift på Tønset.

3. Christopher Hansen, 27 år.

4. Sigrid Hansd. g.m/Ole Pedersen Rugelsøen,

-

Tolgen 14/12 1739 s.818

Ingeborg Stengrimsd. Riisum Tolgen Hytteplads + enkemann Anders Larsen Rytter

1. Broder Ole Stengrimsen Riisum i Opdahl

2. Broder Anders Stengrimsen Riisum i Opdahl

3. En søster med ukjent navn i Opdahl, som skal ha vært død i to år

Søskene fraværende og ikke meldt seg

Mannens søsterdatter ble testamentert, og arvet halve boet.

-

Røros 30/9 1740 s.821

Ole Jonsen Jemt Feragen hytteplads +

En død sønn g.m/Ingeborg Simensd. som er g.m/Lars Knudsen Feragen

Sønnesønn Thøris Thørisen v: Bent Thørisen Feragen og Peder Jonsen Feragen

Dette må sjekkes !

-

Røros 21/1 1741 s.826

Bergsell Faste Andersen + død for nogle aar siden enke Maria Mathiasd. barn:

1. Mathias Fastesen 32 år

2. Anders Fastesen 25 år

3. Henrik Fastesen 21 år v: broder Mathias

4. Thomas Fastesen 18 år v: broder Mathias

5. Anne Fastesd. g.m/Smelter Ole Andersen Nordfiord

6. Elisabet Fastesd. g.m/Hytteknekt Erick Ingebretsen Backen

7. Maria Fastesd. g.m/Lars Jonasen

-

Røros 10/4 1741 s.866

Jon Olsen Jemt Røros bergplads + enke Marit Torbersd. lagverge faderen Torber Larsen

1. Ole Jonsen Jemt 4 ½ år v: morfar Torber Larsen

2. Elisabet Jonsd. 2 år v: morfar Torber Larsen

Salige manns mor Maren Jacobsd. og hans svogre Lars Olsen Opdal og Berge Olsen

-

Røros 19/7 1738 s.889

Op(snin)smanden Peder Commendant enkemann + levende live kona død og unevnt barn:

1. Jon Pedersen Commendant

2. Kirsten Pedersd. g.m/Peder Glasmager

3. Sophie Pedersd. g.m/Tron Tronshatt

4. Lucia Pedersd. g.m/Joen Tøris

5. Maren Pedersd. g.m/Peder Ditløfsen

Kona hadde skiftebrev 15 xbr 1713 (se skiftet ovenfor), sønnen Ole Ramberg (Peders stesønn) hadde tatt ut sin arv og avkald 27/3 1738.

-

Røros 22/7 1741 s.890

Anne Jonsd. Biørgum + enkemann Bergsell Peder Larsen Ødegaard barn:

1. Lars Pedersen Ødegaard bor i Trondhjem

2. Jon Pedersen Ødegaard 40 år

3. Adelus Pedersd. g.m/Bergarbeider Ole Amundsen

4. Anne Pedersd. ugift bor hos broder Lars i Trondhjem v: faderen

-

Røros ? 6/6 1741 s.897

Anders Rasmusen Floe + enke Karen Joensd. Barn:

1. Jon Andersen 8 år

2. Rasmus Andersen 6 år

3. Mathias 4 år

4. Anders Andersen 2 år

Enkens svoger Mathias Heide

-

5. HF-1846 (fol. 1-479) og HF-1847 (fol. 478-UT)  Røros 15/6 1742-24/4 1756:

-

Tolgen 15/6 1742 s.1

Smelter Friderich Jensen Tolgens hytteplads + enke Elen Andersd. barn:

1. Thor Fredriksen 34 år

2. Kirsten Fredriksd. enke e/Anders Christophersen

3. Gøren Fredriksd. g.m/Ole Ingebretsen Gielten

4. Anna Fredriksd. g.m/Haagen Arnesen Kiølle i Aamodt

-

Tolgen 15/6 1742 s.7

Røstvender Ludvig Hansen Tolgen + enke Anne Jonsd. barn:

1. Hans Ludvigsen 34 år

2. Jon Ludvigsen 30 år

3. Ingebret Ludvigsen 28 år

4. Maren Ludvigsd. 32 år v: eldste broder Hans

-

Tolgen 16/5 1742 s.12.

Hytteknegt Richert Joensen Tolgen hytteplads + enke Brynille Nielsd. barn:

1. Nils Richertsen 36 år

2. Henrik Richertsen 34 år

3. Joen Richertsen 28 år

4. Peder Richertsen 26 år

5. Anders Richertsen 20 år

6. Ole Richertsen 16 år v: eldste broder Nils

7. Marit Richertsd. 38 år ugift

8. Maren Richertsd. 30 år g.m/Bendix Simensen på Røros

9. Goro Richertsd. 16 år tjener i Wingelen v: eldste bror Nils

-

Tolgen 16/5 1742 s.22

Nils Jørgensen Pareli Tolgen + enke Inger Iversd. barn:

1. Jørgen Nilsen 5 år v: Lars Jonsen Riise fader faderen (! stedfar et annet sted)

2. Iver Nilsen 2 år v: faderbroder Anders Jørgensen Pareli

-

Tolgen 18/6 1742 s.44

Lars Petersen Gahrmager Tolgens hytteplads + enke Kirsti Pedersd. barn:

1. Ole Larsen 24 år

2. Peder Larsen 14 år

3. Peter Larsen (alder ikke angitt)

4. Marthe Larsd. 21 år

5. Gjertrud Larsd. 16 år

Steen Svendsen Tolgen er søskenbarn til avdøde

-

Røros 7/9 1743 s.107.

Bergknekt Peder Olsen Bock Røros Bergplads + enke Bolle Larsd. Røtter.

1. Lars Pedersen Bock 29 år.

2. Siren Pedersd. g.m/Nils Erichsen Helsing.

-

Røros 27/7 1743 s.130

Kull-Contraleur (!) Henrich Walnum +

1. Moder Madame Lutzia g.m/sal. Anders Walnum bor i Nordlandene

2. Broder Mons. Sølfester Walnum borger i Trondheim

3. Broder Mons. Anders Andersen 32 år hos moderen

4. Søster Mademoiselle Karen Walnum på Røros hos Sr. Bernt Mølman v: Mons. Rasmus Finne

5. Søster Mademoiselle Berithe Lutzia Walnum 28 år v: Mons. Anders Bryn, nærmeste frende her på staden

6. Søster Mademoiselle Sophia Maria Walnum 23 år v: Mons. Anders Bryn, nærmeste frende her på staden

-

Røros 18/4 1744 s.192

Bergsell Jocom Smideknegt Feragen hytteplads død 12 år siden + enke Gjertrud Svendsd. Ageløs barn:

1. Svend Jockomsen Smideknegt 29 år

2. Henrich Smideknegt 24 år

3. Barbro Jockomsd. g.m/Peder Olsen Koyen

4. Berit Jockomsd. 32 år tjener v: eldste broder Svend

5. Anne Catharina Jockomsd. 26 år tjener hos Madame sal. bergskriver Finnes v: yngstebroder Henrich

(Familien er omtalt i Bind 3 s.413, 140-1 Skrivegarden)

-

Røros 8/5 1744 fol.215
Enke Gunnille Knudsd. + g.m/stiger Peder Fastesen barn:

1. Faste Pedersen død hans barn

    a. Faste Fastesen 38 år

    b. Marit Fastesd. g.m/hytteknekt Hans Eriksen Aasen

2. Knut Pedersen ertzskeider

3. Reinholt Pedersen død hans barn

    a. Ole Reinholtsen 17 år

    b. Gunnille Reinholtsd. 30 år ugift

    c. Brynille Reinholtsd. g.m/Erenst Axelsen Gahrmaker

    d. Anne Reinholtsd. 23 år

    e. Anne Maria Reinholtsd. 20 år

    f. Berit Reinholtsd. 13 år

4. Jens Pedersen Schanche stiger

5. Peder Pedersen Røstvender

6. Eldrie Pedersd. g.m/Lars Mogensen.

-

Røros 24/10 1744 s.230

Bolle Larsd. Rytter +, enke e/sal. Peder Olsen Boch kvindens barn:

1. Lars Pedersen Bock 30 år.

2. Anne Jonsd. (nevnt som Olsd. ved presentasjon) 50 år ugift, verge broder Lars.

3. Siren Pedersd. Bock g.m/Nils Erichsen Helsing.

-

Tolgen 5/12 1742 s.242

Jon Nilsen Herdal Tolgen hytteplads + enke Karen Olsd.

1. Nils Jonsen Herdal 27 år

2. Ole Jonsen Herdal 14 år

3. Jon Jonsen Herdal (alder ikke angitt)

4. Karen Jonsd. g.m/Esten Haagensen Skredder

-

Røros 2/11 1743 s.247

Maria Christiansd. Witpot + enkemann Ole Evensen Biørgom barn:

1. Marthe Olsd. 19 år tjener hos Monsr. Jens Schielderup på Tønset v: faderen

Hennes barn m/salige Anders Jacobsen Prytz:

1. Jacob Andersen Prytz ved Jarlsbergs Bergverk på Brønesøn beboende

2. Christian Andersen Prytz bor ved Staden

3. Anders Andersen Prytz 24 år svag og have fattelse paa forstandelsen, hos eldste broder v: broder Christian ved Jarlsberg

4. Marthe Andersd. g.m/Peder Hansen Røros

5. Karen Andersd. g.m/Nils Johannessen Brechen bor ved Jarlsberg

6. Margrete Andersd. Prytz 28 år ugift v: morbror Christian Christiansen Witpot

-

Røros 19/3 1746 s.326

Stiger Even Biørgum Røros Bergplads +, vært g.m/Maren Olsd.

1. Ingebret Evensen Biørgum myndig

2. Ole Evensen Biørgum myndig

3. Peder Evensen Biørgum myndig

4. Ingeborg Evensd. Biørgum g.m/Peder Andersen Indseth

5. Karen Evensd. g.m/Ellias Andersen Prydz

6. Anne Evensd. g.m/Seth Andersen Dallen på Sølvverket Kongsberg

7. Maren Evensd. Biørgum g.m/Peder Bergersen grubesmed

-

Tolgen 24/3 1746 s.334

Anders Rasmussen Tolgens hytteplads + og Karen Amundsd. +

Mannens søsken:

1. Ole Rasmussen

2. Kirsten Rasmusd. død for tre år siden enkemann knud Iversen barn:

    a. Anne Knudsd. 11 år v: faderen

Konas søsken:

1. Halvbror Amund Thoresen Moen i Vingelen død barn:

    a. Kirsti Amundsd. 10 år v; fastermann Jon Ingulsen Wingelen

2. Fullsøster Berit Amundsd. g.m/Jon Ingulsen Wingelen

-

Tolgen 11/3 1745 s.349

Ole Tollufsen Tolgen Tolgen hytteplads + g.m/Ingrid Olsd. + barn:

1. Ole Olsen Sandmæl 24 år

2. Barbro Olsd. 27 år tjener hos Monsr Jioris Aalborg på Tøndseth også verge

3. Siren Olsd. 21 år tjener hos pårørende Torger Knudsen Wingelen også verge

Olas barn m/1.quinde Barbro Joensd.

1. Tolluf Olsen 31 år.

-

Røros 17/1 1743 s.357

Elisabet Andersd. + enkemann Henning Johansen Aalborg barn:

1. Faste Henningsen 11 år

Hennes datter:

1. Siren Fastesd. 19 år

Hennings bror er Jesper

Det er nevnt en svoger, Christian Olsen, men svoger til hvem ?

Avdødes bror var Bent Andersen.

-

Røros 1/5 1745 s.367

Røstmester Simen Bendixen Røros bergplads + enke Margrete Larsd. Rytter barn:

1. Bendix Simonsen hos enken

2. Berendt Simonsen bor ved sølvverket Kongsberg

3. Anniken Simonsd. sal. Jon Mollings enke, skal efter beretning igjen være gift m/Ole Pedersen Bechen

4. Ingeborg Simonsd. g.m/Lars Knudsen Feragen flyttet til Kongsberg

-

Tolgen 24/3 1746 s.371

Iver Mathiasen Tolgen + enke Tyren Knudsd. barn:

1. Knud Iversen 38 år

2. Anne Iversd. g.m/Ole Ludvigsen dy.

-

Røros 10/6 1747 s.430.
Stiger Johannes Michelsen Nyplatz + 1g.m/Marithe Pedersd. barn:

1. Kiersten Johannesd. bor i Trondheim enke e/Bersvend Jensen v: broder Peder

2. Karen Johannesd. ugift 50 år v: forrige husbonde Monsr Mathias Volqvart Brun

3. Giertrud Johannesd. g.m/Jens Knudsen bor på Kongsberg v: broder Johannes

Johannes 2g.m/enke Anne Olsd. Kuraasen + lagverge broder Peder Olsen Kuraasen barn:

1. Ole Johannesen skomaker på Kongsberg v:broder Johannes

2. Mickel Lilgierde i Aalen beboende

3. Peder Johannesen på Nyplatz

4. Johannes Johannesen på Nypladz

5. Marithe Johannesd. g.m/Lorentz Knudsen røstvender på Moen

6. Berithe Johannesd. g.m/Anders Andersen Sund røstvender

7. Karen Johannesd. g.m./Tarald Taraldsen Nyplatz.

-

Røros 3/1 1747 s.439

Kull-foged Anders Davidsen Grube +

1. Moder Madame Elisabeth Margrethe Grube g.m/sal. David Andersen

2. Broder Peter Davidsen Grube på sølvverket i Kongsberg

3. Søster Madame Anna Grube g.m/Sr. Jonas Tiller på Qvichne

4. Søster Madomoiselle Barbra Grube ugift v: Mons. Rasmus Finne

5. Søster Madomoiselle Maren Grube 2 år (!) v: Mons. Henning Irgens

    (var tilstede og god plass mellom ”2” og ”aar”, i 20 åra ?)

-

Tolgen 21/4 1747 s.458

Ingeborg Simensd. Tolgens hytteplads + enkemann Gundmund Estensen Tolgen

1. Ingrid Gundmundsd. g.m/Lars Amundsen Tolgen

2. Brønnille Gundmundsd. 33 år tjener på Findstad i Rendalen v: faderen

3. Kirsten Gundmundsd. ugift hjemme hos faderen v: Lars Estensen Aasen

-

HF-1847:

-

Røros 3/6 1747 s.493

Lars Mogensen på Røros Berg plads + enke Ildrie Pedersd. Schanke barn:

1. Mogens Larsen 20 år v: Jacob Mogensen (far)bror

2. Gunnille Larsd. 23 år v: Peder Pedersen Schance morbror

3. Ingebore Larsd. 16 år v: Jacob Mogensen Galaae farbror

Hendes barn:

1. Lars Jockumsen myndig

2. Peder Jockumsen myndig

3. Jacob Jockumsen myndig

4. Marit Jockumsd. g.m/Berge Bersvendsen

Avdøde Lars Mogensen var verge for Anna Maria Reinholdsd. e/faderen Reinholt Pedersen avsluttet 28/9 1739 v: hendes farbror Knud Pedersen Schancke.

-

Tolgen 15/1 1748 s.532

Tore Fredriksen Tolgen hytteplads + enke Anne Olsd. Døll barn:

1. Fredrik Toresen 12 år v: Peder Torstensen Smed

2. Ole Toresen 3 år v: Torsten Torstensen

3. Siren Toresd. 9 år v: Jens Jensen Rise

4. Elen Toresd. 6 år v: Jon Jensen Rise

Skifte e/avdødes far, Fredrik Jensen, 30/11 1742

-

Røros 22/4 1748 s.537

Ole Christophersen Røros Bergplads + enke Gunille Knudsd. Schanke barn:

1. Knud Olsen 8 år v: eldste farbror Claus Christophersen Smelter

2. Anne Olsd. 10 år v: farbror Anders Christophersen

3. Karen Olsd. 4 år v: morbror Lorents Knudsen

-

Røros 20/3 1748 s.540

Anders Larsen Rytter + Tolgen hytteplads. Søsken: 
1.  Knut Larsen Rytter død hans barn:
     a.  Lars Knudsen Rytter
     b.  Ole Knudsen Rytter
     c.  Christopher Knudsen Rytter 24 år
     d.  Peder Knudsen Rytter 22 år
     e.  Kirsten Knudsd. Rytter g.m/Mikkel Olsen Haanes
     f.  Gjertrud Knudsd. Rytter g.m/Nils Saxesen Soeli
2.  Boelle Larsd. død g.m/sal. Peder Bokes barn:
     a.  Anne Olsd.! ugift 54 år
     b.  Lars Pedersen Bok
     c.  Siren Pedersd. g.m/Nils Helsing
3.  Maren Larsd. Rytter død g.m/sal. Ole Larsen Dallen Barn:
     a.. Lars Olsen Dalen Østby Tynset
     b.  Peder Olsen Dalen husmann på Østby
     c.  Ole Olsen Ulfstrømmen
     d.  Ingeborg Olsd. Dalen g.m/Tore Jonsen Sørhus boende ved plassen hos Follen elv
     e.  Karen Olsd. g.m/Morten Mortensen Moen Tynset
     f.  Guren Olsd. død g.m/Giermund Olsen Barn:
          En sønn og en datter, umyndige,
          bor omkring ved Trondhjem på Nordmøre navn og sted vites ikke
     g.  Kirsten Olsd. g.m/Jon Thomasen Holbackmoen.
     h.  Anne Olsd. g.m/sal. Esten Toresen Lunaasen bor ved Lilpladsen hos Follen elv Lillelvdalen
     i.  Magdalene Olsd. g.m/Jon Belgmaker, bor på Indset
     j.   Ingrid Olsd. g.m/Iver Eriksen Trøen på Tynset.
4.  Anna Larsd. Rytter død g.m/sal. Endre Olsen Romsdal.
     a.. Lars Endresen bor i Romsdalen.
     b.  Ingeborg Endresd. i Romsdalen
5.  Margrete Larsd. Rytter enke e/Simen Bendixen, bor på Røros.

-

Tolgen 27/3 1748 s.545

Anne Olsd. + enke e/salige Peder Andersen Jemt på Tolgens hytteplads barn:

1. Anders Pedersen Jemt død g.m/enke Marit Estensd. barn:

    a. liten datter v: enkens eldste broder Jon Estensen Hodal

    b. liten datter v: enkens eldste broder Jon Estensen Hodal

2. Ole Pedersen Jemt 26 år

3. Iver Pedersen 24 år

-

Tolgen 27/3 1748 s.551

Anders Pedersen Jemt Tollgen hytteplads + enke Marte Estensd. Holdall barn:

1. Anne Andersd. 3 år v: farbror Ole Pedersen Jemt

2. Ingvil Andersd. ½ år v: eldste morbror Jon Estensen Holdall

Avdøde Anders P.har broren Iver P. og moderen Anne Olsd.

-

Tolgen 26/3 1746 s.575

Kirsten Rasmusd + enkemann Knud Iversen barn

1. Anne Rasmusd. 11 år v: faderen

Knuts mor er Thyren Knudsd.

-

Røros 27/4 1748 s.603

Berit Olsd. Tronshat + enke e/Reinholt Pedersen Schanke barn:

1. Ole Reinholtsen Schanke 21 år

2. Gunnille Reinholtsd. g.m/Christopher Andersen Opdal

3. Brynille Reinholtsd. død g.m/Erenst Axelsen Garmager barn:

    a. Reinholt Erentsen 4 år v: faderen

    b. Giertrud Erentsd. 6 år v: faderen

4. Anne Reinholtsd. g.m/Christen Einarsen

5. Anne Maria Reinholtsd. 24 år ugift v: farbror Peder Pedersen Schanke

6. Berit Reinholtsd. 17 år v: farbror stiger Jens Schanke

-

Røros 26/10 1748 s.613

Røstvender Peder Andersen Indseth på Røros + Ingeborg Evensd. Biørgum barn:

1. Anders Pedersen Indseth

2. Even Pedersen Indseth

3. Clara Pedersd. g.m/Peder Sifuensen Skredder

4. Lutzia Pedersd. g.m/Anders Fastesen

-

Tolgen ? 6/3 1750 s.711

Ingeborg Knudsd. + enke e/sal. Ole Jonsen Hodal barn:

1. Marit Olsd. 23 år

-

Røros 25/4 1750 s.714

Bergknekt Lars Pedersen Bok Røros Bergpladz + enke Anne Larsd. barn:

1. Peder Larsen Bok 5 år v: Moderens søstermann Zacharias Nilsen Albek

2. Lars Larsen Bok 1 år v: Morbror Knud Larsen Aalen

3. Anne Larsd. 7 år v: Morbror Knud Larsen Aalen

Avdødes svoger Nils Helsing

-

Tolgen 27/6 1750 s.729

Amund Semundsen Døl nylig død +

g.1m/Berethe Estensd. bror Ole Estensen Hodal barn:

1. Semund Amundsen 19 år v: Farbror Paul Semundsen Erlie

g.2m/enke Maren Estensd. lagverge og far Esten Olsen Bachmand

1. Peder Amundsen 13 ½ år v: Beslektede og nærmeste nabo Helge Pedersen

2. Esten Amundsen 6 ¾ v: Morfar og morbror ! Ole Bachmand

3. Ingebrigt Amundsen ¾ år v: Farbror Ingebrigt Semunsen Døl

-

Røros 6/5 1751 s.789

Stiger Johannes Henrichsen Floor + enke Karen Haraldsd. barn:

1. Elisabeth Sophia Floor 6 år v: Peder Floor

Karens bror Lorenz Haraldsen og svoger Bersvend Iversen Granadeir

-

Røros 20/11 1751 s.816

Nils Hansen Sund Røros Bergplatz + nylig avdød søsken:

1. Hans Hansen Sund

2. Jon Hansen Skredder

3. Karen Hansd. Sund død g.m/bortdøde Halvor Johnsen Herdal barn:

    a. Jon Halvorsen Herdal

    b. Hans Halvorsen Herdal

    c. Ole Halvorsen Herdal 29 år

-

Tolgen 4/3 1752 s.834

Dorthea Evensd. + g.m/Jens Olsen Skytte (Skiøth) Tolgen bergplads + (sk. e/begge) barn:

1. Larine Jensd. Skiøth 37 år ugift v: John Olsen Dill husbonde ved Dragås hytte

2. Sara Jensd. 28 år Skiøth ugift v: Rasmus Bersvendsen Tolgen

Barn fra hennes første ekteskap:

1. Ole Gietmundsen 54 år

2. Maren Gietmundsd. gift i Solør

3. Dorthea Gietmundsd. 46 år har vært fæst, men mannen avreist

4. Siren Gietmundsd. 40 år siges å være gift, men mange tvifler der om, omsider anmelde hendes mand sig, Ole Eriksen, og forklarede at de var ægte viet i Trondhjem hvor de og boede

-

Tolgen 5/4 1752 s.839

Magdalena Jonsd. Tolga hytte + levende live enke e/Simen Mortensen

Mannens barn fra 1.ekteskap:

1. Anders Simensen 35 år

2. Morten Simensen 30 år

3. Guren Simensd. g.m/Ole Estensen Bakman

Barn med enkem:

Jon Simensen 25 år

-

Røros 19/6 1752 s.872

Ertzskeider Knud Pedersen Schancke + enke Karen Lorenzd. Biørgum barn:

1. Lorentz Knudsen Schancke

2. Peder Knudsen Schancke

3. Faste Knudsen Schancke

4. Anders Knudsen Schancke 29 år bor på sølvverket i Kongsberg

5. Elen Knudsd. g.m/Hans Jensen Bryham

6. Gunnille Knudsd. g.m/Sten Iversen Qvikne

7. Anne Knudsd. g.m/Jens Iversen Qvikne

8. Karen Knudsd. g.m./Morten Evensen Opdall.

-

Røros 13/5 1752 s.884

Maria Iversd. Bryhn + enke g.m/Peder Pedersen Schanke barn:

1. Iver Pedersen Schanke 22 år

2. Peder Pedersen Schanke 15 år v: Farbror Stiger Jens Schanke

3. John Pedersen Schanke 13 ½ år v: Svoger Adam Clausen Sommer

4. Gunil Pedersd. g.m/Johannes Jochumsen Kok

5. Gjertrud Pedersd. g.m/Adam Clausen Sommer

6. Engell Pedersd. 7 år v: Monsr Anders Bryhn

Marias svoger Ole Johnsen Bakosen

-

Røros 20/3 1752 s.902

Jesper Johansen Aalborg Røros bergpladz + enke Karin Augistinusd.

1. Johan Jespersen Aalborg 21 år v: Faderens søstermann Christen Olsen Smeltersøn

2. Ole Jespersen Aalborg 19 år v: husbonde Erik Estensen Mosengen

3. Allet Jespersd. g.m/Erik Olsen Opdahl paa Tolgen

-

Røros ? 20/3 1752 s.913

Bergsknegt Peder Jensen Jembt + enke Marithe Olsd. barn:

1. Jens Pedersen 28 år

2. Anne Catharina Pedersd. 22 ½ år

3. Siren Pedersd. 15 år

-

Røros 26/8 1752 s.914

Bergsknekt Hans Andersen Indset + enke Sophie Hansd. Trønes barn:

1. Hans Hansen Indset 8 år

2. Luzia Hansd. Indset 16 år

3. Maren Hansd. 14 år

Enken sitter m/3 barn i stor fattigdom og elendighet, eldstebror Ole Hansen Trønes og hennes mor Anne Ellevsd.

-

Røros 21/7 1751 s.914

Madame Methe Berentsd. Nagel død 11/7 + enke e/Monsr Berendt Brun

1. Halvbror Ove Wilhelm Nagel som for 12 aar siden var paa Røraas og mundtelig berettede at være boende udi Bergenshuus læhn imellom Bergen og Stavanger (ellers visste man ikke om han levde, eller hadde barn).

2. Søster Margrethe Berentsd. Nagel skulle være død for 16 år siden i Stavanger enke e/sal. Lars Larsen Hilmand barn:

    a. Gabriel Hilmand i Kiøbenhavn

    b. Lars Larsen i Stavanger

    c. Anne Larsd. i Stavanger

3. Søster Else Nagel (bodde på grensen til Sverige, og ingen visste om hun levde eller hadde barn).

 

-

Røros 18/12 1752 s.922

Christine Halvorsd. + enkemann Jon Halvorsen Herdal barn:

1. Karen Jonsd. 11 ½

2. Margrete Jonsd. 8 ½

3. Anne Jonsd. 7 år

4. Maria Jonsd. 3 ¾ år

Faderen formynder for barna

-

Røros 7/3 1753 s.926

Morten Evensen Opdahl + emke Karen Knudsd. Schanke

1. Barbra Mortensd. 2 år v; farbror Christopher Evensen Opdahl

Disse møtte, enkens brødre: Lorenz K. og Faste K. Schanke, enkens svoger Jens Iversen Qveckne

-

Røros 22/1 1753 s.928

Anne Catharina Smide Knegt + enkemann Knud Larsen Stormand

Mor Giertrud Svendsd. sal. Jochom Smide Knegts

Søsken:

1. Svend Jockomsen Smide Knegt

2. Henrich Smide Knegt

3. Barbra Jochomsd. Smide Knegt g.m/Peder Køyen

4. Berethe Jochomsd. Smide Knegt 40 år

-

Røros 23/8 1753 s.938

Jon Halvorsen Herdall + enkemann e/Christine Halvorsd.

1. Karen Jonsd. 12 år v: Ole Ingebrigtsen Reiten af Aalen

2. Margrete Jonsd. 9 år v: Peder jonsen Feragen

3. Anne Jonsd. 7 år v: Overstiger Mathias Volqvart Brun

4. Maria Jonsd. 4 år v: Farbror Ole Halvorsen Herdal

-

Røros 2/4 1753 s.942

Giertrude Svendsd. Feragens hytteplads + enke e/Jockum Smideknegt barn:

1. Svend Jochumsen Smideknegt

2. Henrik Jochumsen Smideknegt

3. Barbra Jockumsd. g.m/Peder Olsen Koyen

4. Berethe Jochumsd, 40 år ugift v: broder Svend

-

Røros 15/9 1753 s.946

Lutzia Jensd. Bryham + enkemann Jacob Jochumsen barn:

1. Ildrie Jacobsd. 13 år v: Faderen

Mor til avdøde Marithe Svendsd. sal. Jens Bryhams

Bror til avdøde Svend Jensen Bryham

-

Tolgen hytteplads 29/6 1753 s.948:
 Jomfru Anna Lucia Schelderup Tolgen hytteplads + boende hos Madame Kirsten I.D. Berents (mor) sal. Anders M.S. Schelderups (far) hustru  hennes søsken:
1. Jens Andersen Schelderup på Tolgen hytteplads
2. Mickel Andersen Schelderup hytteskiver ved Tolgens hytte
3. Jomfru Anne Andersd. Schelderup 55 år hos moderen på Tolgen v: Broder Michel
4. Madame Karen  død g.m/oberstiger Gothelf Tax barn:
    a. Ingeborg Christina 13 år
    b. Kirsten 10 år
    c. Gidsken 8 år

     Formynder for disse tre barna er Anders Rambech
5. Madame Elisabeth g.m/Sr. Henrich Dybdahl, hytteskriver ved Dragaas hytte
6. Madame Maren g.m/Nils Knudsen Domestad i Romedal fogd Hedemarken.
7. Madame Gidsken enke e/stiger Heinrich Junchans i Meldal ved Løkken grube.

-

Røros 15/2 1754 s.970

Mogens Olsen Riise + hustru Marith Axelsd. + (skifte etter begge) barn:

1. Ole Mogensen Riise 26 år

2. Liisse Mogensd. g.m/Jens Bondesen Spell

3. Kiersten Sophia Mogensd. 24 år v: Morbror Christian Axelsen

4. Margrethe Mogensd. 22 år v: Peder Jensen Hallen

5. Barbra Mogensd. 19 år v: Broderen

6. Hellebore Mogensd. 10 år v: Broderen

-

Røros 30/3 1754 s.990

Soldat Halvor Olsen Giersvold +

Far Halvor Olsen Giersvold

Rette søsken:

1. Karen Halvorsd. tjener på Røros

De andre rette søsken ? (halvsøsken ifølge 21/9 1754 s.1035) hos faderen ved Jarlsberg bergverk

2. Ole, 3. Johan, 4. Halvor, 5. Jørgen

Halvsøskene

1. Margrethe, 2. Maria, 3. Giertru, 4. Karen

Uekte broder

1. Bersvend Halvorsen.

-

Røros 24/5 1754 s.991

Bereth Pedersd. Kuraasen + enkemann Even Pedersen Indset barn:

1. Peder Evensen Inset 10 år

Farbror til barnet Anders Pedersen Indset

-

Røros 19/10 1754 s.994

Anne Evensd. nylig avdød + enkemann Jokum Torbersen Smeed barn:

1. Even Jocumsen 4 ½ år v: Farbror Peder Torbersen

2. Anne Jocumsd. 2 ½ år v: Morfar Christopher Evensen Opdahl

-

Røros 26/7 1754 s.1026 (må tas med en liten klype salt, mye utydlig)

Mademoisille Dorethia Maria Arøe søsken:

1. Elen Søfrensd. Arøe død var g.m/Adrian Andersen Hamlund på Normør deres barn:

    a. Anders Adriansen Hamlund 24 år i Trondhiem logerende

    b. Søfren Adriansen Hamlund i Nerøens prestegjeld beboende

    c. Martha Adriansd. Hamlund. g.m/Torsten Wahl i Narøen

    d. Maren Adriansd. død var 1g.m/Nils Jonsen Hamlund 2g.m/Daniel Torstensen Wahl lever barn:

        i.  Tomas Henrichsen Nilsen Hamlund 13 år (stod at det skulle være 2 sønner !)

        ii. Elen Maria Danielsd. Wahl 6 år

    e. Anne Margrethe Adriansd. Hamlund 35 år ugift tjener hos major Nannestad paa Normør

    f. Margrethe Adriansd. g.m/arteleerieprovisør Johan Ulrich Halvorsen Wiibe i Trondhiem

2. Madame Karen sl. Casper (Ruayers ?) udj Aasen …. Schiørdahlen og Frosten beboende

Halvsøsken:

1. Major Andreas Arøe på Hedemarken

2. Maritha Sørensd. Arøe var g.m/Paul Pedersen vester paa Varpe i Anneboe sogn

-

Røros 21/9 1754 s.1035

Karen Halvorsd. Giersvold +

Far Halvor Olsen Giersvold, gammel skal være død ved Jarlsberg verk ved Bragernes Norge

1. Halvsøster med felles moder, Margrethe, Halvor Giersvolds første hustru:

    Christina Halvorsd. død g.m/Jon Halvorsen Herdahl død barn:

     a. Karen Jonsd. i tjeneste her på verket v: farbror Hans Halvorsen Herdahl

     b. Margrethe Jonsd. i tjeneste her på verket v: farbror Hans Halvorsen Herdahl

     c. Anne Jonsd. i tjeneste her på verket v: farbror Hans Halvorsen Herdahl

     d. Maria Jonsd. i tjeneste her på verket v: farbror Hans Halvorsen Herdahl

Halvsøsken fra faderens seneste ekteskap, der alle er ved Jarlsberg eller Bragernes:

1. Ole Halvorsen v: Christian Christiansen Witpot

2. Johan Halvorsen v: Christian Christiansen Witpot

3. Halvor Halvorsen (ikke nevnt i innledningen) v: Christian Christiansen Witpot

4. Jørgen Halvorsen v: Christian Christiansen Witpot

5. Margrethe Halvorsd. v: Christian Christiansen Witpot

6. Maria Halvorsd. v: Christian Christiansen Witpot

7. Giertrud Halvorsd. v: Christian Christiansen Witpot

8. Karen Halvorsd. v: Christian Christiansen Witpot

Halvbror og farens uekte sønn:

1. Bersvend Halvorsen

-

Tolgen 12/4 1754 s.1037

Ole Helgesen Tolgen + Marthe Rasmusd. enke

Lagverge svoger Knut Iversen, på hans vegne Torsten Torstensen. Deres barn:

1. Helge Olsen Tolgen

2. Rasmus Olsen på Faaset på Tønset.

3. Anders Olsen Tolgen, her i gården beboende.

4. Ole Olsen, skredder på Tolga

5. Peder Olsen Erlie 36 år

6. Anne Olsd. g.m/Erik Svendsen Heskestøe

7. Agnes Olsd. g.m/Esten Olsen Hoedal

-

Røros 3/5 1755 s.1041

Bergsell Jon Pedersen Commendant på Røros Bergplatz + enke Margrethe Christophersd. barn:

1. Peder Pedersen (!) Commendant 25 år

2. Luzia Jonsd. 30 år ugift v: fastermann Peder Glasmager

3. Anne Jonsd. g.m/Hans Iversen Becosen

4. Barbro Jonsd. ugift v: fastermann Tron Thronshat

-

Røros 8/11 1755 s.1048

Ingeborg Rasmusd. + enkemann Lars Olsen Riise Røros Bergplats barn:

1. Ole Larsen Riise 13 år v: faderen

2. Rasmus Larsen Riise 6 ½ år v: faderen

Ingeborgs brødre Ole og Rasmus Rasmussønner

-

Røros 2/8 1755 s.1054

Madame Marthe Gertsd. Busch + enkemann Monsr Abraham Bredahl barn:

1. Mademoiselle Abel Rebecka Bredahl 7 ½ år v: Faderen

2. Mademoiselle Anna Chathtrina Bredahl 6 år v: Faderen

Avdødes moder Madme Anna Chathrina sl. Giert Busches

-

Røros 24/11 1755 s.1072

Madamme Johanne Theodoriusd. Bergman + enkemann Sr Claus Holst barn:

1. Monsr Theodorius Clausen Holst 10 ½ år v: Faderen

2. Mademoiselle Margrethe Holst 12 år v: Faderen

Avdødes mor Madame Abel Margrethe Sr Bern Molmans

-

Røros ? 26/7 1755 s.1077

Joen Jensen Jembt + enke Ingeborg Pedersd. barn:

1. Peder Joensen Jembt 23 år

2. Einer Joensen Jembt 18 år

3. Anne Chatharina Joensd. g.m/Ole Reinholtsen Schancke

4. Margrethe Joensd. Jembt g.m/Christen Olsen Tronshatt

5. Rebecka Joensd. 24 år

5. Johanna Joensd. 8 ½ år

-

Røros 20/5 1755 s.1083

Madame Giertrud Henrichsd. Hagerup + enke e/Ole Pedersen Dybdall barn:

1. Monsr Henrich Dybdall hytteskriver ved Dragaas hytte

2. Monsr Peder Dybdall hytteskriver ved Femunds hytte

3. Madselle Goulla Olsd. Dybdall 52 år ugift v: Broder Peder

4, Madselle Anna Olsd. Dybdall 47 år ugift v: Broder Henrich

-

Tolgen 21/6 1755 s.1088

Hytteskriver Peder Pedersen Schelderup + på Tolgens hytteplads, død 12.April

samme sted, enke Madame Lucia Andersd. Hagerup. Deres barn:

1. Anders Pedersen Schelderup, sogneprest på Tynset død. Hans barn:

    a. Even Andersen Schelderup, 20 år teologistudent liggende i universitetet i København.

    b. Peder Andersen Schelderup, 20 år (!), ligeledes oppholder seg i accademiet i Kiøbenhavn.

    c. Anders Andersen Schelderup, 17 år, som nu agter i samme ærende at reise til Kiøbenhavn.

    d. Michel Andersen Schelderup, 10 (16?) år, er udi condition hos proviantskriveren på Røros Sr Peder Hiort.

    e. Gidsken Andersd. Schelderup, 21 år, hos hendes kiære moder på Tønset.

2. Peder Pedersen Schelderup, 42 år, opholder seg hos Torsten With ved Trondhjem.

3. Richard Pedersen Schelderup, hyttemester boende ved Løcken verk.

4. Abraham Pedersen Schelderup, hyttemester på Røraas Kopperverk.

5. Clara Maria Schelderup g.m/Hr Mentz Ascanius, som begge for lenge siden udi herren ere henført. Barn:

    a. Peder Mentzen Ascanius, reist til England, stadiosus medicine.

    b. Barbro Maria Ascanius, g.m/Monsr Lars Henrich Bye i Chrisiansund.

    c. Sophia Lucia Ascanius, g.m/Hr Anders Rambech sogneprest på Tynset.

    d. Anne Peternella Ascanius, g.m/Monsr Jonas Carlsen Hevne.

6. Elisabeth Pedersd. Schelderup, g.m/Ole Tønder Nordmør begge døde. Barn:

    a. Peder Christopher Tønder, 20 år på Nordmør.

    b. Karen Luzia Tønder.

    c. Clara Maria Tønder, 16 år.

7. Gisken Kierstina Schielderup g.m/Claus Shult sogneprest Tolga.

Madame Ribore sl. Jens Schjelderups (avdød sønn) fordring som ble tilstaaet 22-2-5.

-

Tolgen 6/10 1755 s.1097

Lars Jensen Tolgen nylig avdød Tolgens hyttepladtz + enke Maren Estensd. barn:

1. Kiertsten Larsd. 1 år v: farbror Jon Baardsen Østre Aasen

Enkens far Esten Olsen Bachmand, farens søstermann Jon Jensen Riise smelter

-

Røros 26/5 1755 s.1107

Elias Andersen Prydtz + enke Karen Evensd. Biørgum barn:

1. Even Eliasen Prydtz 27 år på Kongsberg søvverk.

2. Elias Eliasen Prydtz 24 år hjemme hos moderen.

3. Ole Eliasen Prydtz 23 år på Kongsberg søvverk.

4. Maren Eliasd. g.m/Svend Smideknegt ved Feragen.

5. Brynelle Eliasd. g.m/Ole Kaspersen Feragen.

-

Røros 3/5 1755 s.1114

Ingebore Lorentzd. Biørgum + Enkemann bergsell Lars Olsen Trønes barn:

1. Henric Larsen Trønes 28 år på sølvverket Kongsberg beboende

2. Joen Larsen Trønes 24 år

3. Sophie Larsd. g.m/Joen Halvorsen Snedker her på bergpladtsen

4. Elen Larsd. g.m/Hans Larsen Haas

5. Ingebore Larsd. 22 år v: faderen

-

Røros 11/10 1755 s.1118

Lucia Pedersd. Glasmager + enkemann Peder Jensen Schanke barn:

1. Jens Pedersen Schancke 10 år v: morfar Peder Erichsen Glasmager

2. Peder Pedersen 6 år v: farfar stiger Jens Schancke

3. Ole Pedersen Schancke som nu er død, faderen får hans arvelod

-

Røros 14/11 1755 s.1126

Bergsknægt Hans Jensen Bryham + enke Elen Knudsd. Schancke

1. Marit Hansd. 17 år v: morbror Lorentz Knudsen Schanche og Peder Knudsen Schanche

2. Karen Hansd. 14 år v: morbror Lorentz Knudsen Schanche og Peder Knudsen Schanche

3. Lucia Hansd. 12 år: morbror Faste Knudsen Schanke

4. Elisabeth Margrethe Hansd. 6 år v: farbror Svend Jensen Bryham

Avdødes mor Marit Svendsd, og enkens svoger Jacob Jockumsen

-

Tolgen 13/4 1755 s.1131

Ole Jørgensen Kaadt Tolgens hyttepladtz + enke Marit Andersd. barn:

1. Jørgen Olsen 10 år v: faderfaderen Jørgen Olsen Kaadt

2. Anders Olsen 8 år v: faderfaderen Jørgen Olsen Kaadt

3. Anders Olsen ½ år v: Anders Johansen Jembt

4. Dorotea Olsd. 6 år v: moderens svoger Torsten Torstensen

5. Marit Olsd. 4 år v: moderens svoger Torsten Torstensen

Olas brødre Peder og Knud Jørgensen Kaadt, Anders Johansen Jembt lagverge for enken

-

Røros 13/2 1756 s.1140
Karen Lorenzd. Biørgum + enke e/Knud Pedersen Schancke barn:

1. Lorentz Knudsen Schancke bor på Bergspladsen

2. Peder Knudsen Schancke bor på Bergspladsen

3. Faste Knudsen Schancke bor på Bergspladsen

4. Anders Knudsen Schancke bor på Jarsberg bergverk

5. Elen Knudsd. salige Hans Jensen Bryhams enke,

6. Gunnille Knudsd. g.m/Sten Iversen Qvikne

7. Anne Knudsd. g.m/Jens Iversen, bor ved Jarlsberg

8. Karen Knudsd. g.m./Didrich Evensen Sælbyg.

-

6. 19/5 Røros HF-1847 (fol. 1-707) og HF-1848 (fol. 706-UT)1784-16/6 1798,

-

HF-1848:

-

Tolgen 19/12 1796 s.901
Even Jensen Schjelderup + enke Anne Mortensd. barn:
1. Jens Evensen Schjelderup gift sadelmager på det kongelige tøyhuus i Kiøbenhavn by
2. Benjamin Evensen Schjelderup enkemann tjener Jonas (Hommen ?) ....Aasen (ved ?) Trondhjem
3. Kirsten Evensd. Schjelderup g.m/bergsarbeider Lars Olsen Grind på Røraas
4. Karen Evensd. Schjelderup ugift hjemme hos moderen

-

Røros 13/10 1797 s.911

Ole Halvorsen Loe Floen + enke Berit Henriksd. barn:

1. Elisabeth Olsd. g.m/bergsarbeider Bernt Andersen Bonde

2. Hellene Olsd. g.m/Jon Arnesen i Trondheim

3. Anne Olsd. g.m/Blostrop Olsen ved Foldalen

(Loe-Floen er omtalt i Rørosboka s.444 bind IV).

-

Røros 14/4 1798 s.934

Lars Johnsen Hjulmaker Nypladsen + enke Anne Olsd.

1. Ole Larsen bergsarbeider

2. John Larsen 25 ½ år

3. Berit Larsd. g.m/Ole Larsen Blæsterdahl i Lilleelvdalen

4. Ingri Larsd.. g.m/Tron Tronsen yngre her paa Røraas

5. Gunnille Larsd. 20 år

6. Karie Larsd. 16 år

(139-54 Nypl.hage Berit Larsd. 1764-1855 Lars Jonsen Hjulmaker 1738-98 og Anne Olsd. 1735-1814.)

---------------------------------------------------------

Gauldal Sorenskriveri skifteprotokoll 1, 1723-31. På film HF-1849.

Det aller første skiftet.

2/1 1723, Estenstad i Sognedallen Støren.

 

Mademoiselle Maren Schielderup +

Søsken i live:

1. Monsr Peder Schielderup

2. Monsr Jonas Schielderup

3. Madame Lucia g.m/Rasbech

4. Mad Sara g.m/Løytnant Hønemand

5. Gidche g.m/sal. Bendix Heide

Avdøde søsken:

1. Kaptein Niels Schielderup barn:

    a. Løytnant Petter Steffen Nielsen Schielderup

    b. Sergiant Jorris Nielsen Schielderup

    c. Clara Nielsd. Schielderup v: Comercel Raad Andreas Schøller

    d.Elisabeth Christina Schielderup v: Broder Løytnant Schielderup

    e. Anna Maria Schielderup v: Broder Løytnant Schielderup

2. Jørgen Schielderup barn:

    a. Clara Jørgensd. Schielderup v: Byfognen i Trondheim Jens Hammer

    b. Conraadine Jørgensd. Schielderup v: Kaptein Christopher Tønder

    c. Maria Elisabeth Jørgensd. Schielderup v: Farbror Peder Schielderup

3. Anna Christina Schielderup barn:

    a. Torsten Whit

    b. Jorris Christian Aalborg v: Christopher Bernhoft

    c. Elisabeth Whith v: Christopher Bernhoft

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _