Manntall 1664-66

A=Opsiddere, B=Sønner, C=Tienistdrenge, D=Huusmend och ledige karle

Sogneprestens 1666 Fogdens 1664

---------------------------------------------------------------- Queberg 4 huder 01-01 A Peder Iverssøn 61 60, 1 hud 01-02 A Ola Jonssøn 30 30, 1/2 hud 01-03 A Ola Erikssøn 31 30, 1 hud 01-04 A Esten Siverssøn 46 45, 1 1/2 hud 01-05 A Kirsten Enke 01-06 B Bersvend Pederssøn 23 22 01-07 B Halsten Jonssøn 27 26 (*1) 01-08 B Iver Pederssøn 8 01-09 B Bersvend Simenssøn 8 01-10 B Anders Trondssøn 10 01-11 B Ouden Trondssøn 6 01-12 B Siver Estenssøn 8 01-13 B Erling Estenssøn 6 01-14 B Tore Estenssøn 4 01-15 B Lars Estenssøn 2 01-16 C Peder Jonssøn 17 16, Døff 01-17 C Peder Haldorssøn 12 ---------------------------------------------------------------- Nestbye 1 hud 02-01 A Erik Larssøn 21 28, 1/2 hud (*2) 02-02 A Knut Larssøn 41 40, 1/2 hud 02-03 B Bersvend Larssøn 12 ---------------------------------------------------------------- Sørhus 1 hud, 4 skinn, 3 gråskinn 03-01 A Jon Olssøn 59 58, 10 skind 3 graaskind 03-02 A Ola Jonssøn 41 40, 1/2 hud 03-03 B Esten Jonssøn 27 26, Vanfør (*3) 03-05 B Erik Jonssøn 21 20 03-06 B Ola Jonssøn 6 03-07 B Jon Olssøn 8 03-08 B Embret Olssøn 6 03-09 B Esten Olssøn 4 03-10 B Knut Olssøn 2 ---------------------------------------------------------------- Stor Steigen 2 huder, 9 gråskinn 04-01 A Avle Simenssøn 71 70, 1/2 hud 04-02 A Ingeborg Enke 4 skind 04-03 A Erik Olssøn 51 50, 4 skind 04-04 A Esten Toressøn (*A) 61 60, 4 skind 04-05 A Peder Erikssøn 81 80, 3 skind (*4) 04-06 A Embret Olssøn 41 40, 3 skind 9 graaskind (*5) 04-07 A Ola Anderssøn (*a)27 04-08 B Simen Avlessøn 33 32 04-09 B Amund Olssøn 26 25 04-10 B Roland Estenssøn 23 22 04-11 B Ola Simenssøn 6 04-12 B Jon Simenssøn 4 04-13 B Iver Pederssøn 4 04-14 B Ola Estenssøn 8 04-15 B Erik Estenssøn 6 04-16 B Ola Olssøn 8 04-17 B Jon Embretssøn 6 04-18 B Embret Embretssøn 8 04-19 B Peder Embretssøn 4 04-20 B Morten Olssøn 8 04-21 B Avle Simenssøn + 1 04-22 C Simen Anderssøn 12 ---------------------------------------------------------------- Lihlesteg 1 hud 05-01 A Haagen Jonssøn 41 40, 1/2 hud 05-02 A Ola Jonssøn (*b) 26 05-03 A Enken Inger, 1/2 hud 05-04 B Lars Toressøn 8 05-05 B Semund Haagenssøn 4 05-06 C Ola Jonssøn, 23 ---------------------------------------------------------------- Eggen 1 hud 06-01 A Knut Jonssøn 41 40, 1/2 hud 06-02 A Peder Olssøn 42 42, 1/2 hud 06-03 B Ola Pederssøn 10 06-04 B KristofferPederssøn 7 06-05 B Haagen Pederssøn 2 06-06 B Ola Knutssøn 7 06-07 C Ola Gjermundssøn 10 06-08 C Tore Estenssøn 11 06-09 C Arne Larssøn 27 27 06-10 C Embret Estenssøn, 16 06-11 D Lars Hanssøn 31 30 ---------------------------------------------------------------- Brandvold 1 1/2 hud 07-01 A Ola Simenssøn 57 56, 4 1/2 skind 07-02 A Knut Pederssøn 45 44, 4 1/2 skind 07-03 A Erik Pederssøn 37 36, 4 1/2 skind 07-04 A Jon Erikssøn 41 40, 3 1/2 skind 07-05 A Svend Estenssøn 37 36, 1 skind 07-06 A Ola Pederssøn (*c)90 07-07 B Semund Olssøn 27 26, Simen 07-08 B Simen Olssøn 19 18, Semming 07-09 B Esten Svendssøn 7 07-10 B Peder Knutssøn 6 07-11 B Jon Knutssøn + 9 uker 07-12 B Peder Erikssøn 4 07-13 B Erik Jonssøn + 6 uker 07-14 B Erik Erikssøn 10 07-15 C Tore Simenssøn 29 28 07-16 C Samuel Erikssøn 12 07-17 C Simen Anderssøn 8 ---------------------------------------------------------------- Bogen 1 1/2 hud 08-01 A Anders Pederssøn (*B)53 52, 4 1/2 skind 08-02 A Jens Pederssøn 33 32, 4 1/2 skind 08-03 A Gunild Enke 4 1/2 skind 08-04 A Simen Estenssøn 34 33, 4 1/2 skind 08-05 B Ola Anderssøn, 24 08-06 B Peder Anderssøn 12 08-07 B Ola Anderssøn 8 08-08 B Morten Anderssøn 6 08-09 B Esten Simenssøn 6 08-10 B Ola Simenssøn + 1/2 08-11 C Halsten Estenssøn 32 31 08-12 C Torgeir Simenssøn, 40 08-13 C Embret Olssøn 17 16 08-14 C Just Justssøn 12 ---------------------------------------------------------------- Rødnings Pladtzer ---------------------------------------------------------------- Strømen 2 skinn 09-01 A Simen Pederssøn 39 38, 1 skind 09-02 A Nils Hanssøn 41 40, 1 skind 09-03 B Hans Nielssøn 6 09-04 B Jon Nielssøn 2 09-05 B Peder Simenssøn 4 09-06 C Lars Jenssøn 10 09-07 C Knut Jonssøn 8 09-08 D Torgeir Simenssøn 41 ---------------------------------------------------------------- Lien 1/2 skinn 10-01 A Ola Rasmussøn 57 56, Brug. Allene (*6) 10-02 B Rasmus Olssøn 8 10-03 B Jon Olssøn 6 10-04 B Iver Olssøn 3 10-05 B Morten Olssøn + 1 ---------------------------------------------------------------- Øde hus pladtzer ---------------------------------------------------------------- Foldallen 11-01 A Jon Avlessøn 29 28 (*7) 11-02 A Tore Larssøn 31 30 11-03 A Halsten Siverssøn 31 30 11-04 B Ola Jonssøn 2 11-05 B Tore Toresøn 4 11-06 C Peder Olssøn 12 ---------------------------------------------------------------- Skared 12-01 A Ola Olssøn 41 12-02 B Ola Olssøn 7 12-03 B Ola Olssøn 5 12-04 B Knut Olssøn 3 12-05 B Bersvend Olssøn 2 ---------------------------------------------------------------- + Står et kors ved navnet i originalen. Det betyr ikke døde, men nye verdensborgere. --- Åpenbare feil i originalen for prestemanntallet fra 1666 *A Ingbretssøn i hovedmantallet, men det står Toressøn i korntiende for 1664 og 1665 *B Anderssøn i hovedmantallet, men det står Pederssøn i korntiende for 1664 og 1665 --- Avvik mellom prestens manntall fra 1666, og korntiende fra 1665 *a Ikke nevnt i korntiende fra 1665 *b Enken Ingri nevnt istenfor *c Ikke nevnt i korntiende fra 1665 --- Avvik mellom prestens manntall fra 1664, og fogdens fra 1664 *1 Nevnt som star blind i prestens manntall *2 Står 20 år på prestens manntall (klart 20, men det er en minimal fortykning nederst på nullen, så kanskje det var ment som 8-tall.) *3 Ikke nevnt som vanfør i prestens manntall. *4 Står 2 skind i prestens manntall *5 Står 2 skind 9 graaskind i prestens manntall På *4 og 5* må prestemanntallet ta feil, ettersom også presten har 2 huder og 9 gråskinn i sum for hele Storsteien *6 Står ikke nevnt som "Brug. Allene" i prestemanntallet *7 Står 25 år på prestens manntall --- Forskjell mellom korntiende fra 1664 og 1665 1. Simen Estenssøn, Strømmen 1664, erstattes av Simen Pederssøn i 1665 2. Skaret med Ola Olsson nevnes første gang i 1665 --- Dateringer: 1664: 22/9 1664 for fogdens manntall 1664: 30/11 1664 for prestens manntall 1664: 31/5 1665 for korntienderegistret 1665: 30/1 1666 for korntienderegistret 1666: 2/3 1666 for prestens manntall --- Angående prestemanntallet for 1666: Tillegg: Født 1664, Anne Jonsd. Brandvold. Født 1664, Marit Olsd. Kveberg. Født 1664, Berit Olsd. Skaret. Født 1664, Avle Simenssøn Steien Død 1664, Haagen Erikssøn Brandvold 40 år, ugift. Jon Krokmoen nevner i Folk og buplasser i Nord-Østerdal at tellingen "for en stor del må ha foregått i 1665" --- Navn er normalisert ----------------------------------------------------------------