Oppsittere ved matrikkelutkastet 1723 i Lilleelvdalen

108 Qviberg 109 Sørhuus 110 Næstebye 111 Eggen 112 Storsteigen 113 Brandwold 114 Bougen
Lars Hansen Erik Roelandsen Joen Estensen Joen Olsen Afle Simensen Ole Simensen Anders Simensen
Erik Olsen Peder Simensen Lars Thoresen Knud Olsen Thore Larsen Knud Pedersen Peder Christophersen
Bersven Olsen Joen Eriksen     Tollef Nielsen Anders Thoresen Ole Simensen
Esten Sivertsen       Ole Eriksen Joen Olsen Knud Olsen
Joen Olsen       Erik Olsen Carl Arnesen  


115 Lillesteigen 116 Strømene 117 Lind 118 Hoellen 119 Rye 120 Bramsnes 121 Barkalden
Avle Olsen Halvor Olsen Ole Joensen Peder Pedersen Esten Olsen Simen Olsen Ingebricht Joensen
Joen Olsen Simen Pedersen   Peder Haldorsen   Niels Joensen  


122 Foldsengen 123 Foldalen 124 Schallet 125 Schiølnerlien 126 Grimsboe 127 Atnelien 128 Bramsnesset Nørdre
Peder Arnesen Simen Olsen Avle Olsen Peder Arnesen Simen Joensen Ole Simensen Halsten Olsen
  Anders Olsen       Rasmus Joensen  
  Enken Ingeborg Ingebriktsdtr       Joen Knudsen  
          Ole Bersvendsen  
          Iver Simensen