Gårdsoppsett med lenker sortert etter gårds- og bruksnummer for Lilleelvdal (Alvdal, Nedre Folldal, Atnelien).

 

Først en takk til all hjelp jeg har fått (ingen nevnt, ingen glemt)!

Men jeg har fått mange opplysninger av Andreas Øverby, spesielt gjeldende tylldals- og rendalsforbindelser.

 

Jeg la i sin tid inn de gamle bygdebøkene for Alvdal og Nedre Folldal som grunnlag, deretter har jeg utført rettinger og tilføyelser oppe på dette.

Atnelien i dagens Sollia dekkes av den nylig utgitte bygdeboka, Sollia 3. Den er noe mer fyldig enn oppsettene her.

Bergmannsslekten Tax, utgitt i 2009, har også blitt brukt som kilde.

 

Oversiktene gjelder for personer født til og med 1801, og derfor kan de yngste familiemedlemmene mangle,

men jeg vil på sikt også ta dem med.

 

Navnestandarden følger Alvdal bygdebok av Einar Steimoeggen.

 

Alle nevnte 1600-tallskilder, med unntak av 1664/1666-manntallene, er fra følgende bok: Folk og buplasser i Nord-Østerdalen, kildeutdrag 1528 - 1700, av Jon Krokmoen.

 

Kildelenker for enkeltpersoner er satt opp etter "K:" i oppsettet. Kildetyper:

Fra kirkebøkene: F=dåp, I=Introduserte, K=konf.(kan være usikker), T=trolovet, G=gift, D=begravelse, P=offentlig skrifte, U=utflytting, I=innflytting.

Manntall og folketellinger: 1=FT-1801, 2= MT-1762, 3=MT-1666, 4=Matr.utkastet 1723 4a=matrikkelprotokoll 4b=eksaminasjonsprotokoll,

5=Gård.MT-1739, 6=FT-1865, 7=FT-1875.

Andre kilder: S=skifte, M=tegningsruller 1735, M=ungt mannskap 31.12.1750, M=ungt mannskap 30.05.1783, L=skannede tinglysingsdokumenter.

Tapte kikebøker for Lilleelvdalen (lakuner): 03.11.1732-31.12.1736, 08.03.1751-02.12.1758, 24.11.1781-19.12.1790 (N.Folldal og Atnelien ikke tapt her).

 

Tykk skrift på navn er min mors aner.

 

Hopp til følgende gårdsnr (matrikkelgård):

1- Øren, 2- Strømmen, 3- Strømsbekken, 4- Brandvold, 5- Mellesmoen, 6- Kåsa, 7- StorSteien, 8- Steihaugen, 9- Lillesteien, 10- Sjurdhus, 11- Nesteby,

12- Kveberg, 13- Barkald, 16- Baugen, 17- Blæsterdalen, 18- Eggen, 19- Skaret, 20- Bakken, 22- Horøsten, 23- Lien, 24- Plassgården, 25- Øien,

26- Enget, 28- Li, 31- Egnunden østre, 32- Strålsjøvangen, 33- Strålberget, 34- Strålsjøhaug, 35- Strålsjøbekken, 36- Viken,

-

47- Egnunden vestre, 48- Tømmerøien, 49- Ryenget, 50- Ryhaugen, 51- Hesjestøen, 52- Ryen, 53- Kjølle, 54- Holen, 55- Grimsbu, 56- Brennodden,

57- Brandsnes nedre, 58- Aasen, 59- Brandsnes Øvre,

-

20- Atnelien, Utabygds, Uplasserte.

 

1 Øren

 

0101, 1-1 Øra, A-Strømmen, B1-s.221 (s.26) i bygdeboka, 1801-Familie 423. Under (2-12) i 1762.

------------------------------------------------------

 

I     Simen Karlsson, 1705-, fra Hauen (4-47), d.her, K:2S, ryddet c.1752, ble verge ved skiftet i 1783 etter Kari Knutsd. (2-12).

      Brynhild Simensd., 1709-00.08.1771, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:2DS, Sk1+.

      II   Simen Simensson, 1733-05.06.1794, f./d.her, K:SD, II.

            Berit Simensd., c.1735-, f.her, til Fådalen, til se under, IIa.

            Karl Simensson, 1738-1747, f./d.her, K:FID.

            Sigrid Simensd., 1740-04.01.1823, f.her, til Gjelten (12-51), K:FI2SD, g.m/Iver Estensson, tjente på (4-32) i 1762.

            Gudlaug Simensd., 1742-07.08.1829, f./d.her, K:FI2SD, IIb.

            Peder Simensson, 1745-23.06.1829, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:FIK2SD.

            Karl Simensson, 1748-1818, f.her, til Brandvoldseggen (4-65), K:FI2KS, kom til Salangen.

            Barbro Simensd., 1750-18.10.1835, f.her, til Berget mellem (4-B), K:F2KSD, g.m/Peder Rasmusson.

 

II    Simen Simensson, 1733-05.06.1794, f./d.her, K:2DS, Sk2+.

      Kirsti Olsd., 1739-15.10.1814, fra Kjæreng (32-1) Tynset, d.her, K:F2S1D, hennes fars skifte, Sk3+.

      III  Brynhild Simensd., 1764-1806, f.her, til Hauen (4-47), K:FIS, faddere Bersvend/Mali Kjæreng, g.m/O. O. Brandvold kom til Bardu.

            Simen Simensson, 1768-05.01.1839, f./d.her, K:FISD, III.

            Ola Simensson, 1770-, f.her, til Trondheim, K:FIS, baker.

            Karl Simensson, 1773-1793, f./d.her, K:FID.

            Peder Simensson, 1776-1776, f./d.her, K:FID, 9 uker.

            Peder Simensson, 1778-1779, f./d.her, K:FID.

            Simen Simensson, 1780-, f.her, utreist, K:FISK1, døpt på Tynset, uekte datter, Marit, f.1803 m/Kari Pedersd. Persmoen (4-19)/Sigrid Simensd. gift til Randmæl (10-1).

            Mari Simensd., 1780-, f.her, K:ISK1, Marit i skiftet 1794, blind.

 

III  Simen Simensson, 1768-05.01.1839, f./d.her, K:F1GDS, Sk4+, gårdbruker, g.17.07.1779.

      Sigrid Eriksd., 1773-10.12.1856, fra S.Kåsen (6-1a), d.her, K:F1GSD, g.17.07.1799.

      IV  Simen Simensson, 1799-08.03.1871, g.1822, f./d.her, K:F1KGS6D, IV, 1g.m/Kari.Larsd. Kvebergstrøa (12-7), 2g.m/Marit Embretsd. Øyan (63-1) Tynset.

            Kirsti Simensd., 1802-1842, f.her, til Tromsø, K:F, g.1824 m/Esten Iversson Einundmoen.

            Marit Simensd., 1804-, f.her, K:F.

            Brynhild Simensd., 06.03.1807, K:F.

 

IIa Ola Hansson, c.1735-, til Fådalen, K:S.

      Berit Simensd., c.1735-, f.her, til Fådalen, K:S.

      IIIa Simen Olsson, 1770-, fra Fådalen, K:S.

 

IIb  Gudlaug Simensd., 1742-07.08.1829, f./d.her, K:FP1D, gift, ble legdslem, logerende og 1 g. enke som arbeyder for andre på Ø.Strømsbakken (4-21) i 1801.

      IIIb-0 Simen Hansson, 1766-1766, f./d.her, K:FD, uekte, 3 uger, far Hans Halvorsson Halvorsgarden (2-19), 1740-23.12.1824.

      IIIb-0 Brynhild Embretsd., 1770-02.03.1851, f.her, til Nord-frøya, K:FD, uekte, far Embret Knutsson Mykleby. Hun ble g.m/Blostrup Blostrupsson Blostrupsplass (25-18).

      IIIb-0 Peder Pedersson, 1776-1776, f./d.her, K:FD, uekte, ½ år, far avdøde Peder Halstensson Nordihaugen (1-5), 1730-16.02.1776, K: F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0101 -

 

0102, 1-5 Nordihaugen, A-Strømmen, B1-s.225 (s.32) i bygdeboka, 1801-Familie 420, Strømshaug. Under (2-12) i 1762

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Halsten Pedersson, 1692-1763, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:TGM2D, husmann, t.25.08.1726/g.22.09.1726.

      Kari Olsd., 1699-1762, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:TGD, t.25.08.1726,/g.22.09.1726.

      II   Peder Halstensson, 1730-16.02.1776, f./d.her, K:FIM, II.

            Marit Halstensd., 1732-1812, f.her, til Belsviken Tynset, K:2TG1SD, g.m/Tore Embretsen S.Jordet Tynset, tjente på (2-19) i 1762, t.13.07.1768, g.14.07.1768, Sk1 på (4-26) i 1778.

            Ola Halstensson, 1732-23.01.1778, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:FIMD.

            Halvor Halstensson, 1738-1766, f./d.her, K:FI2D, tjente på (2-12) i 1762.

            Simen Halstensson, 1740-1742, f./d.her, K:FID.

 

II    Peder Halstensson, 1730-16.02.1776, f./d.her, K:F2S, arbeidet i smeltehytta, Sk1+, + Sk1 på (4-26) i 1778.

      Marit Olsd., 1737-1775, fra Jordet (12-3), d.her, K:F2S, eit arbeidsjønn.

      III  Halsten Pedersson, 1759-00.08.1782, f./d.her, K:FIKSSM, ungt mannskap og død 1782, Sk2+.

            Ola Pedersson, 1762-, f.her, K:FISSM, hos fastermann Tore Embretsen fåset 1778, ungt mannskap og ikke vel forvaret i hodet 1783.

            Lars Pedersson, 1763-13.04.1841, f./d.her, K:FIKSSMD, III, Bruker fram til 1832.

            Kari Pedersd., 1765-, f.her, K:FISS.

            Berit Pedersd., 1766-, f.her, K:FISS, hos Jo J. Riseggen Østby 1778.

            Marit Pedersd., 1769-27.11.1851, f.her, til Øyan (63-6) N. Tynset, K:FISSG1D, husmannskone på Tynset i 1801, g.05.11.1794 m/Jørgen Olsson Jørgenshaug.

            Peder Pedersson Strømsøe, 1771-27.05.1847, f.her, til Levanger, K:FISS1, etterslekt, huuseier og bager i 1801, 1g.m/Barbro Gundersd. 2g.m/A M Amundsd.

 

III  Lars Pedersson, 1763-13.04.1841, f./d.her, K:F1D, gårdbruker.

      Berit Bersvendsd., 1761-02.02.1844, fra Klokkarrønningen (12-1), d.her, K:F1D, søskenbarnet.

      IV  Marit Larsd., 1788-1845, f.her, til Jordet Søndre (124-18) Tynset, K:1KG, g.20.07.1824 m/Embret Pedersson.

            Peder Larsson, 1791-, f.her, til Ålesund, K:1K, konf 1807 i Tylldalen.

            Helge Larsd., 1792-13.08.1841, f.her, til Halvorsgarden (2-19), K:F1KGD, g.1813 m/Erik Halvorsson.

            Bersvend Larsson, 1795-23.06.1865, f./d.her, K:F1GD, IV, g.15.06.1830.m/Marit Embretsd. Kjæreng Tynset.

            Halsten Larsson, 1799-, f.her, til Trondheim, K:F1K, baker.

            Ola Larsson, 1803-1873, f.her, til Strømsøyen (1-6), K:F, g.1830 m/Marit Larsd. Blostrupmoen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0102 -

2 Strømmen

 

0103, 2-12 Nordigarden, A-Strømmen, B1-s.231 (s.34) i bygdeboka, 1801-Familie 419, Strømmen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Simen Pedersson, 1626-, d.her, K:3, han eller faren skulle være fra Stor-Elvdal bruker 1650-90.

      II   Peder Simensson, 1661-1746, f./d.her, K:3D, II.

 

II    Peder Simensson, 1661-1746, f./d.her, K:D.

      Marit Olsd., 1661-1743, d.her, K:D, gift i 56 år (1687), kone nr 2?.

      III-0 Simen Pedersson, 1681-1761, f./d.her, K:D, III, Ungt mannskap 1697 (16 år).

      III-1 Ola Pedersson, 1688-30.10.1763, f.her, til Brandvold (B-1).

            Halsten Pedersson, 1692-1763, f.her, til Nordihaugen (1-5), K:D.

            Brynhild Pedersd., 1694-1741, f.her, til Nystu'u Øverby Tylldalen, K:D, gift 1719 m/Simen Olsson.

            Bersvend Pedersson, 1697-1773, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:D.

            Ingeborg Pedersd., 1705-1773, f.her, til Norsen (12-18), K:D, g.m/enkem.Esten Sjurdsson.

 

III  Simen Pedersson, 1681-1761, f./d.her, K:4a4bMDS, bruker 1720-43.

      Sigrid Simensd., c.1680-, fra Nystuen (7-85), d.her, K:S.

      IV  Brynhild Simensd., 1709-00.08.1771, f.her, til Øren (1-1), K:SD, g.m/Simen Karlsson.

            Simen Simensson, 1712-06.03.1759, f./d.her, K:MD, IV, Mantallet 1735 26 år og stær blind.

            Marit Simensd., 1713-1795, f.her, til Strålberg (33-1), K:S, g.m/bergforvalter/stiger v/Fredrik Gaves verk Arne Iversen K:P.

            Kari Simensd., c.1719-, f.her, til se under, K:S, IVa.

            Barbro Simensd., 1724-04.06.1766, f.her, til Jonsmoen n. (4-1), K:KSD, g.m/Esten Jonsson.

 

IV  Simen Simensson, 1712-06.03.1759, f./d.her, K:TGDSSS, Sk1+, t.07.06.1740/g.15.07.1740.

      Kari Knutsd., 1720-, fra Sandeggen (20-28), d.her, K:S2TGSTGMS1, Sk3+ i live 1783, t.07.06.1740/g.15.07.1740, t.23.08.1767/g.05.10.1767.

      Jon Andersson Slette, 1717-1773, d.her, K:2TGD, arbeider i Bogs Bergs Grube i 1762, t.23.08.1767/g.05.10.1767.

      V-1 Simen Simensson, 1744-19.10.1766, f./d.her, K:FISK2D, V.

            Sigrid Simensd., 1746-1749, f./d.her, K:FID.

            Sigrid Simensd., 1750-20.09.1832, f.her, til Halvorsgarden (2-19), K:FS2KSD, g.m/enkemann Ola Halvorsson.

            Ingrid Simensd., 1753-29.09.1831, f./d.her, K:KSSD, V.

            Ingeborg Simensd., 1756-1827, f.her, til Støen (82-1) Ø.Folldal, K:SSKG1, husmannskone på Krogen i Øvre Foldal i 1801, g.05.04.1789 m/Peder Hansson.

            Kari Simensd., 1759-15.06.1840, f.her, til Flaten (18-4), K:FISKSD, født etter farens død g.m/Håkon Olsson.

 

V   Simen Simensson, 1744-19.10.1766, f./d.her, K:FTGDSS, Sk2+, t.18.06.1766/g.14.10.1766.

      Berit Simensd., 1746-1807, fra Gammelstuen (12-27), til Vetlstumoen (2-17), K:FTGSSD, 2g.m/Ola Arnesson Sevilhaug. S., t.18.06.1766/g.14.10.1766.

      VI  Kari Simensd., 1766-14.05.1849, f.her, til Jordet (11-1), K:FISSSD, g.m/Lars Olsson, Sk1 på (2-17) i 1807.

 

V   Erik Eriksson, 1747-30.01.1813, fra S.Kåsen (6-1a), d.her, K:FTGM1DS, enkemann, gårdbruker, født på Søstulia (16-1), Sk4+, t.07.07.1777/g.08.07.1777.

      Ingrid Simensd., 1753-29.09.1831, f./d.her, K:TG1SD, død som fattig enke, t.07.07.1777/g.08.07.1777.

      VI  Simen Eriksson, 1777-1778, f./d.her, K:FID.

            Simen Eriksson, 1779-1853, f./d.her, K:FIK1SG, VI, g.m/Kari Eriksd.Brandvålseggen, død av lungebrann utmed Strand, g.31.10.1819.

            Erik Eriksson, 1781-, f.her, K:FIK1S, tjente på Søstulien (16-1) i 1801, uekte sønn, Haldo, i 1805 m/Kirsti Kristoffersd. Haldogmoen (47-10).

            Jon Eriksson, 1785-, f.her, K:1K.

            Knut Eriksson, 1786-12.02.1867, f.her, til Torsplass (28-1), K:1KGS6D, spellemann, g.1810 m/Mallene Johansd.

            Simen Eriksson, 1790-09.10.1816, f./d.her, K:1KSD, konf.i Tylldalen 1807, ungkar mein i krigen 1814 jeger n.i.commando Kongsvinger.

            Kari Eriksd., 1792-27.09.1878, f.her, til Haldos (4-10), K:F1KSG67D, død på Bjørkeng i Tynset, g.1832 m/Jon Olsson S.Jonsmoen.

            Marit Eriksd., 1794-29.05.1868, f.her, til Straumsberget (3-6), K:F1GS6D, g.1820 m/Lars Andersson.

            Ingrid Eriksd., 1799-1799, K:D, hjemmedøpt, tilhører hun her?

 

IVa Håkon Larsson Trøen, 1714-, fra Utgårdstrøen (72-1) Tynset, til Nedre Aas (33-1) Tynset, K:TG, Skifte Aas Nedre 1765, t.09.12.1741/g.07.01.1742.

      Kari Simensd., c.1719-, f.her, til Nedre Aas (33-1) Tynset, K:TG, t.09.12.1741/g.07.01.1742.

      Va Sigrid Håkonsd., 1742-20.07.1826, f.her, til Nedre Aas (33-1) Tynset, K:FI, gift 2.gang til 0911, fadder Kari Larsd. Blæsterdalen (17-1).

            Lars Håkonsson, 1745-08.10.1814, f./d.Nedre Aas (33-1) Tynset, K:FTGD, g.m/Marte Olsd., t.07.05.1783, g.08.05.1783.

            Simen Håkonsson, 1747-1810, fra Nedre Aas (33-1) Tynset, til Berget (4-35), K:F, g.m/Jøran Rasmusd. Brandvold, de dro nordover.

            Marit Håkonsd., 1750-, fra Nedre Aas (33-1) Tynset, K:F.

            Barbro Håkonsd., 1753-, fra Nedre Aas (33-1) Tynset.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 -

 

0105, 2-17 Vetlstumoen, A-Strømmen, B1-s.241 (s.40) i bygdeboka, 1801-Familie 421, Lillestrøm.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola Arnesson, 1741-08.11.1819, fra Sivilhaug s. (4-32), d.her, K:FT1SD, gårdbruker i 1801, skredder steinhogger, t.08.05.1768.

      Berit Simensd., 1746-1807, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:FT1DS, født på Kveberg, 1.g.m/Simen Simensson, Sk1+, t.08.05.1768.

      II   Simen Olsson, 1769-22.06.1850, f.her, til Bua (2-18), K:FI1SD, solgte gården i 1836.

            Arne Olsson, 1771-, f.her, til K:FIS, sjømann 1807.

            Simen Olsson, 1775-, f.her, K:K1S, (var det han som døde som lægslem i Bougens rode 25.03.1849?).

            Peder Olsson, 1776-, f.her, til Vang på Hedemarken, K:FIS.

            Sigrid Olsd., 1779-22.08.1818, f.her, til Lorentshaugen (20-49), K:FIK1SGD, tjente på Gammelstuen (12-27) i 1801, Sk2+, g.1815 m/Anders Jørgensson Tynset (Leteng).

            Ola Olsson, 1781-30.05.1863, f.her, til Radskiftet (20-54), K:K1SGD, tjente på jordet (11-1) i 1801, g.1817 m/Kirsti Olsd.

            Erik Olsson, 1784-1810, f./d.her, K:1SD, slått ihjel av tømmerstokk tjente på Nesteby 1807.

            Gudlaug Olsd., 1792-26.09.1830, f./d.her, K:F1SKD, ugift, ue sønn Ola J.Viken m/Jon Jonsson. og ue datter, Berit Embretsd., f.1816, konf.1832 i Rendalen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0105 -

 

0123, 2-18 Bua, A-Strømmen, B1-s.267 (s.49) i bygdeboka, Strømsås.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Simen Olsson, 1769-22.06.1850, fra Vetlstumoen (2-17), d.her, K:FGD, kom hit i 1836, g.1810.

      Berit Jonsd., 1777-19.04.1858, fra Civilhaugen (3-3), d.her, K:GD, g.1810.

      II   Arne Simensson, 25.07.1807-, f.her, K:F, født lenge før giftet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0123 -

 

0104, 2-19 Halvorsgarden, A-Strømmen, B1-s.236 (s.37) i bygdeboka, 1801-Familie 417 og 418, Storstrøm, Strømmen, framigarden.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Nils Hansson, 1624-, d.her, K:3, levde 1691.

      II   Hans Nilsson, 1659-1723, f.her, til Olsberg Tylldalen, K:3D, gravlagt på Tynset som enkemann ved Strømmen.

            Jon Nilsson, 1663-1746, f.her, til Olsberg Tylldalen, K:3D, g.m/Goro Embretsd., legdsmann og bruker i Tylldalen 1697 (grl. 01.01.1746).

 

I     Ola Halvorsson, 1651-, fra Kirkemo Stor-Elvdal, d.her, nevnt første gang 1698, var død 1723.

      Mille Pedersd., 1665-1730, d.her, K:D, (Nordigården? passer dårlig) (fra Flaten?) død som enke.

      II   Maren Olsd., 1688-1770, f.her, til Flaten (18-4), K:SD, 1g.m/Simen Olsson 2g.m/Jon Olsson Flaten.

            Halvor Olsson, 1693-1781, f./d.her, K:D, II, Fadder for Knut P. f.1739 på 16-20.

            Anne Olsd., 1697-1729, f.her, til Brandvoldsløkken (4-63), K:SD, g.m/Jon Olsson.

            Kari Olsd., 1699-1762, f.her, til Nordihaugen (1-5), K:SD, g.m/Halsten Pedersson.

            Ragnild Olsd., 1699-1773, f.her, til Bakken (20-1), K:SD, g.m/Lars Olsson.

 

II    Halvor Olsson, 1693-1781, f./d.her, K:4a4bMS2SD, Sk1+ levende live i 1759

      Goro Hansd., 1702-00.06.1780, fra Trøen (12-7), d.her, K:S2DS, Sk2+. Bekreftet mtdna T2b9.

      III  Mille Halvorsd., 1724-05.02.1773, f.her, til Oppistuen (11-14), K:FISD, g.m/Lars Larsson.

            Mari Halvorsd., 1725-1812, f.her, til Mælengjordet (23-32), K:FISSD, g.m/Peder Jonsson S.Vetlsteia.

            Ola Halvorsson, 1727-1803, f./d.her, K:FIMSSD, III.

            Hans Halvorsson, 1730-1730, f./d.her, K:FID, død 11 uker gml.

            Anne Halvorsd., 1731-1731, f./d.her, K:FID, 1 mnd 4 dager.

            Lars Halvorsson, 1732-, f.her, K:FIMM.

            Peder Halvorsson, 1733-09.11.1818, f.her, til Hektoen (124-51) Tynset, K:SGS1, gårdbruker på Tynset i 1801, g.13.09.1764 m/Kirsten P. (174-1) Stai Kvikne.

            Anne Halvorsd., 1738-1825, f.her, til Stubsjøen (106-6) Tynset, K:FISTGS1, gårdbrukerkone på Tynset i 1801, g.m/Esten Embretsen og Jon Eriksen (Breen f.1743) Lian Tynset.

            Hans Halvorsson, 1740-23.12.1824, f.her, til Sageng (124-39) Tynset, K:FS2PS1, ue sønn m/Gudlaug S. (1-1), tj.hjemme i 1762, i Tynset 1801, g.1774 m/Berit E. Lian Tynset.

            Kari Halvorsd., 1743-1806, f.her, til Hauen (4-47), K:FS2S, g.m/Ola Olsson, tjente på (2-12) i 1762.

 

III  Ola Halvorsson, 1727-1803, f./d.her, K:FM2SMTG1DS, Sk4+, gårdbruker, t./g.03.07.1783.

      Gjertrud Pedersd., 1730-02.06.1781, fra Holen s. (54-4), d.her, K:F2DSS, Sk3+.

      Sigrid Simensd., 1750-20.09.1832, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:FTG1SD, gift på Tynset, t./g.03.07.1783.

      IV-1 Halvor Olsson, 1751-25.08.1835, f./d.her, K:KSSD, IV.

            Goro Olsd., 1753-21.02.1794, f.her, til Berget n. (4-33), K:KSD, g.m/Ola Jonsson.

            Mille Olsd., 1757-1799, f.her, til Steimosteen (7-19), K:KSD, g.m/Peder Olsson.

            Lars Olsson, 1760-19.10.1844, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:FIKSMSD.

            Berit Olsd., 1761-14.06.1791, f.her, til Smedplass (7-3), K:FIKSD, g.m/Gunnar Jakopsson.

            Anne Olsd., 1764-1765, f./d.her, K:FID.

            Peder Olsson, 1766-1839, f.her, til Utti i Atnelien (20-9), K:FISS, g.m/Mari H. Nyeggen, de dro via Steimoen.

            Anne Olsd., 1768-08.02.1822, f.her, til Hauen (4-47), K:FISSD, g.m/Ola Avlesson, Sk6+.

            Erik Olsson, 1771-1771, f./d.her, K:FDI, 13 dager.

      IV-0 Kari Simensd., 1777-14.07.1865, fra Nordigarden (2-12), til Randmæl (10-1), K:FK1D, uekte, far Simen Tollevsson Søsen (4-30), (1801: slått sammen med Sigrid Olsd.)

      IV-2 Simen Olsson, 1783-09.05.1851, f.her, til Fådalsmoen (2-21), K:K1SD, g.m/Ingeborg Karlsd. S.Sivilhaug.

            Ola Olsson, 1786-19.04.1855, f.her, til Samuelshaugen (23-27), K:1SD, g.m/Mari Samuelsd.

            Gjertrud Olsd., 1790-10.03.1823, f.her, til Kvernhusøyen (20-50), K:1SKD, g.m/O. Simensson, hun som ble konf.Kveberg i 1808?, Sk7+.

            Jon Olsson, 1793-17.01.1877, f.her, til Elvevold Ibestad, K:F1SK67D, skomaker g.m/Gjertrud Olsd., 1875:Elvevold Ibestad.

            Sigrid Olsd., 1796-18.04.1849, f.her, til Kvernhusøyen (20-50), K:F1SGD, hadde uekte datter Kari, g.1824 m/svoger/enkem.Ola Simensson, (1801: slått sammen med Kari Simensd.).

 

IV  Halvor Olsson, 1751-25.08.1835, f./d.her, K:TG1SD, gårdbruker, gift og trolovet på Tynset samme dag, t.19.06.1783/g.19.06.1783.

      Gjertrud Eriksd., 1755-06.06.1825, fra Lian (125-1) Tynset, d.her, K:TG1DS, død etter skiftet?, Sk5+, t.19.06.1783/g.19.06.1783.

      V   Ola Halvorsson, c.1785-, f./d.her, drukna som barn i brønnen.

            Gjertrud Halvorsd., 1787-09.04.1840, f./d.her, K:1KSD, vanfør død som pige på Strømsøene.

            Marit Halvorsd., 1787-01.07.1846, f.her, til Uttistu Neby (75-8d) Tynset, K:1KS, g.1809 m/Erik Olsen.

            Erik Halvorsson, 1790-11.08.1873, f./d.her, K:1KGS6D, V, konf.på Tynset 1806, g.1813 m/Helge Larsd.Nordihaugen.

            Berit Halvorsd., 1793-01.03.1850, f.her, til Røsten (30-1) Tynset, K:F1KS, uekte sønn Ola m/O.O.Dovrebruen, g.1815 m/enkem.Embret Estensson.

            Goro Halvorsd., 1796-1796, K:D, hjemmedøpt.

            Goro Halvorsd., 1797-14.05.1882, f.her, til Jordet (11-1), K:F1GS6D, g.1819 m/Ola Larsson.

            Ola Halvorsson, 1800-1800, f.her, K:FD, 2 uker.

            Mille Halvorsd., 1802-1883, f.her, til Iversøyan (2-2), K:F, g.1830 m/Ola Iversson fra Kvikne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0104 -

 

0106, 2-21 Fådalsmoen, A-Strømmen, B1-s.249 (s.52) i bygdeboka, 1801-Familie 410.

--------------------------------------------------------------

 

I     Esten Knutsson, 1728-1806, fra Fådalen Nedre (112-8) Tynset, d.her, K:21D, smelter/røstvender på smeltehytta og husmann med jord.

      Ingrid Jonsd., 1736-1812, fra Haldos (4-10), d.her, K:21D.

      II   Knut Estensson, 1757-1802, f./d.her, K:K1D, ugift, fra forstanden i 1801, død som sengeliggende i 4 år.

            Marit Estensd., 1761-, f./d.her, K:FIK, IIa, ble hun gift 21.03.1805 på Tynset m/enkem.Esten Olsen Øyan af Tolgen og søstermann Erik Olsen som forlover?

            Gudlaug Estensd., 1763-1763, f./d.her, K:FD, 10 uker.

            Iver Estensson, 1764-03.01.1845, f.her, til Haldogmoen (47-10), K:FIKMD, g.m/Marit Kristoffersd. konf. på Lillesteien.

            Gudlaug Estensd., 1767-1843, f.her, til Sivilmoen (2-29), K:FI, g.m/Erik Olsson Søistuen.

            Haldo Estensson, 1770-06.08.1851, f./d.her, K:FID, død som enkemann og inderst på Randmæl.

            Ingrid Estensd., 1773-1780, f./d.her, K:FID.

            Ola Estensson, 1776-1803, f./d.her, K:FIK1D, konf. på Tynset, ungkar.

 

IIa  Marit Estensd., 1761-, f./d.her, K:F1, ugift i 1801, uekte datter med gevorben soldat Jakop Knutsson Faaset (han ble gift i Åmot 18.01.1895).

      IIIa Kirsti Jakopsd., 1791-, f.her, til Nabset Åmot, uekte, K: F1, hos far, huusmand med jord, og stemor på Nabset i 1801.

 

I     Simen Olsson, 1783-09.05.1851, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:GD, g.07.09.1805.

      Ingeborg Karlsd., 1783-11.06.1872, fra Sivilhaug s. (4-32), d.her, K:G6D, g.07.09.1805.

      II   Karl Simensson, 1805-, f,her, K:F.

            Ola Simensson, 19.01.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0106 -

 

0107, 2-29 Sivilmoen, A-Strømmen, B1-s.250 (s.53) i bygdeboka, 1801-Familie 424, Siviltrøen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Erik Olsson, 1765-, fra Søstulia (16-1), K:FG1, skiløper, huusm. uden jord. i 1801, g.27.12.1798.

      Gudlaug Estensd., 1767-1843, fra Fådalsmoen (2-21), K:FG1, g.27.12.1798.

      II   Ingrid Eriksd., 1799-, f.her, til Lenvik, K:F1, g.1853 m/Halvor Pedersson Guldhav fra Stor-Elvdal.

            Anne Eriksd., 1801-, f.her, K:F.

            Marit Eriksd., 1805-, K:F.

            Ingrid Eriksd., 22.09.1808, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0107 -

3 Strømsbekken

 

0119, 3-1 Strømsløkken, A-Strømmen, B1-s.303 (s.69) i bygdeboka, Lykkja, 1801-Familie 414 og Fieldhøyden i Astadfiord.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Avle Olsson, 1706-1766, fra Søsen (4-30), d.her, K:TG2D, t.27.05.1731/g.22.07.1731.

      Gudlaug Nilsd., 1703-1772, fra Brandvold (B-1), d.her, K:TG2D, t.27.05.1731/g.22.07.1731.

      II   Marit Avlesd., 1732-1766, f.her, til Estensplass (23-30), K:FI2D, g.m/Peder Estensson Kveberg.

            Kirsti Avlesd., 1734-, f.her, til N.Strømsbakken (4-25), g.m/hyttemester Søren Steen.

            Nils Avlesson, 1737-, f.her, K:FI2.

            Ingeborg Avlesd., 1740-, f.her, til Medølshaugen (4-A), K:FI, g.m/Lars Simensson Reiten.

            Mille Avlesd., 1742-, f.her, til Ø.Strømsbakken (4-21), K:F2, tjente på (4-25) i 1762.

            Ola Avlesson, 1744-, f./d.her, K:FI2, II.

 

II    Ola Avlesson, 1744-, f.her, K:FTG, Solgte gården på auksjon i 1770, t.08.06.1767/g.15.08.1767.

      Magnild Halstensd., c.1744-, fra Bjøntegård S. Ø.Rendalen, K:TG, nevnt i sk.e/onkel Paul Embretsen Femundsvolden 13/7 1774 f.297a, t.08.06.1767/g.15.08.1767.

 

I     Kristian Eriksson Værdal, 1723-1767, f.d.Rendalen, d., K:TG2DS, prestesønn mindreværdig, bodde aldri i Alvdal, Langteigen i 1762, t.23.12.1757/g.09.01.1758.

      Kari Olsd., 1735-1809, fra Undset Rendalen, d.her, K:FSTGTG2S1D, Sletten, Langteigen i 1762, gårdbrukende i 1801, t.23.12.1757/g.09.01.1758, t.25.09.1768/g.20.10.1768.

      Ola Olsson Langteigen, c.1740-22.12.1785, fra Nordset Rendalen, d.her, K:TGS, skiløper, Sk1+, t.25.09.1768/g.20.10.1768.

      II-1 Erika Katarina Kristiansd., 1766-23.12.1839, fra Langteigen u/Bjøntegård Rendalen, til Flaten (18-4), K:FSD, 1g.m/Jon Olsson 2g.m/Esten Sjurdsson Kveberg.

      II-2 Kristian Olsson, 1770-, f.her, K:S, nevnt i skiftet i 1786.

            Ola Olsson, 1771-1772, f./d.her, K:FID, presten må vel ha ment at det var Ola som døde i 1772, ikke Kristian som oppgitt?

            Berit Olsd., 1774-, f.her, til se under, K:FIS, IIa.

            Ola Olsson, 1776-13.04.1848, f./d.her, K:SK1D, II.

 

II    Ola Olsson, 1776-13.04.1848, f./d.her, K:GD, g.26.07.1807

      Anne Larsd., 1784-09.01.1850, fra Trøen (12-7), d.her, K:GD, g.26.07.1807.

      III  Ola Olsson, 12.12.1808-, f.her, K:F.

 

IIa  Kristian Embretsson, 1753-1807, til Fieldhøyden Bardu, K:KG1, har jord på Fjellhøyden i 1801, g.22.06.1792.

      Berit Olsd., 1774-, f.her, til Fieldhøyden Bardu, K:FG1, g.22.06.1792.

      IIIa Kari Kristiansd., 1793-1839, f.her, til Innergård Salangen, K:F1, g.1816 m/Berteus Svendsson.

            Embret Kristiansson, 1794-, f.her, til Fieldhøyden Bardu, K:F1.

            Ola Kristiansson, 1797-, fra Fieldhøyden Bardu, K:F1.

            Kari Kristiansd., 1800-, fra Fieldhøyden Bardu, K:F1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0119 -

 

0120, 3-3 Civilhaugen, A-Strømmen, B1-s.307 (s.71) i bygdeboka, 1801-Familie 407, Sivilmoen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Jon Jonsson, 1744-1788, fra Trønnes Stor-Elvdal, d.her, K:FTGSS, skredder tok over c.1776 e/O.O. Garmaker (4-37) søster Kari J.Øverby, Sk1+, t.20.11.1774/g.18.04.1775.

      Anne Olsd., 1747-1806, fra Sletten Ø.Rendalen, d.her, K:F2TGSG1DS, søskenb. Erik Jonsen Bjøntegård Rendalen, tjente på (2-19) i 1762, Sk2+, t.20.11.1774/g.18.04.1775, g.09.07.1790.

      Ola Nilsson, 1759-23.05.1827, fra Herdalsplass (4-12), til Persmoen (4-19), K:FG1SD, gårdbruker, gift på nytt 1808, g.09.07.1790 på Tynset.

      II-1 Ragnild Jonsd., 1775-1775, f./d.på Sletten i Ø.Rendalen, K:FD, bodde aldri her. døde 4 mnd, lagt i hiel af sin moder.

            Berit Jonsd., 1777-19.04.1858, f.her, til Bua (2-18), K:SK1SD, stedatter i 1801, g.m/Simen Olsson.

            Jon Jonsson, 1777-18.09.1862, f./d.her, K:FISK1SGD, II, tjente på Norsen (12-18) i 1801, g.1809 m/Marit O.Bakken fadder Jon Jonsen Lunde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0120 -

 

0121, 3-6 Straumsberget, A-Strømmen, B1-s.311 (s.72) i bygdeboka, 1801-Familie 409.

----------------------------------------------------------------

 

I     Anders Arnesson, 1760-14.11.1847, fra Klokkarhaugen (18-10), d.her, K:F1SD, husmann med jord i 1801, en spreking.

      Kari Larsd., 1769-11.07.1826, fra Blæsterdalen (17-1), d.her, K:F1DS, var urimelig vakker, Sk1+.

      II   Gisken Andersd., 1790-06.04.1882, f.her, til Tolga/Kvikne, K:1KS6D, ugift, søsterdatter på Klokkarhaugen (18-10) i 1801, legdslem død på Steifetten.

            Arne Andersson, 1791-16.03.1870, f.her, til Brandvoldsløkken (4-63), K:F1GS6D, g.1821 m/Mali Jonsd.

            Lars Andersson, 1793-23.01.1870, f./d.her, K:F1KGS6D, II, Krigsveteran g.1820 m/Marit Eriksd.Nordigården.

            Jon Andersson, 1794-10.01.1881, f./d.her, K:F1SD, Legd-jo lurte seg unna krigen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0121 -

4 Brandvold

 

0108, 4-1 Jonsmoen n., A-Strømmen, B1-s.271 (s.54) i bygdeboka, 1801-Familie 412, Plassen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Esten Jonsson, 1714-1791, fra Utistuen (11-8), d.her, K:2TGSD, smed ved Strømshytten kom og ryddet plassen c.1754, t.04.11.1769/g.06.11.1769.

      Barbro Simensd., 1724-04.06.1766, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:2D.

      Brynhild Avlesd., 1709-00.09.1778, fra Nystuen (7-85), d.her, K:TGDS, Sk1+ mange arvinger, t.04.11.1769/g.06.11.1769.

      II-1 Simen Estensson, 1753-26.05.1822, f./d.her, K:KSD, II.

            Jon Estensson, 1755-21.11.1826, f.her, til Utistuen (4-27), K:KSPM, g.m/Jøran Olsd., skriftemål for overdaadigt levnet, p.17.11.1779.

            Bersvend Estensson, 1761-, f.her, K:FI, død før stemorens skifte i 1779.

            Simen Estensson, 1764-21.05.1822, f./d.her, K:FIKS1D, ugift, konf.på Kveberg.

 

II    Simen Estensson, 1753-26.05.1822, f./d.her, K:G1D, gårdbruker, g.23.07.1792.

      Marit Avlesd., 1762-03.05.1838, fra Hauen (4-47), d.her, K:FG1D, g.23.07.1792.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0108 -

 

0111, 4-3 Skredderstuen, A-Strømmen, Elsand, Basmoen, B1-s.244 (s.58) i bygdeboka, 1801-Familie 416.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola Halvorsson, 1731-13.08.1794, fra Atneosen Stor-Elvdal, d.her, K:DS, skredder kom 1776, Sk1+.

      Kari Tollevsd., c.1731-, d.her, K:S.

      Else Olsd., 1727-26.06.1814, d.her, K:1SD.

      II-1 Berit Olsd., 1762-, f.her, til Rendalen, K:S1, tjente på Hanstad i Rendalen 1794 og 1801.

            Ola Olsson, 1771-07.10.1858, f./d.her, K:SD, II.

 

II    Ola Olsson, 1771-07.10.1858, f./d.her, K:G1D, g.15.04.1800.

      Kari Haldosd., 1763-04.08.1838, fra Moen (16-11), d.her, K:FG1D, g.15.04.1800.

      III  Kari Olsd., 1800-25.05.1872, f./d.her, K:F16D, ugift døvstum (konfirmert 1816?).

            Ola Olsson., 1806-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0111 -

 

0109, 4-4 Jonsmoen s., A-Strømmen, B1-s.278 (s.55) i bygdeboka, Per-Larsa pl., Ol-Jonsa, 1801-Familie 413 og Moeslet i Sælboe.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Nils Olsson Buch, 1714-, g.1740, fra Røros, d.her, K:G2, Svensk adel? bodde på Buckplass.

      Sigrid Eriksd., 1704-1773, g.1740, fra Kvikne, d.her, K:G2D, de ble gifte på Tolga med adresse Vingelen.

      II   Malena Nilsd., 1743-05.03.1830, f.her, til Skulestuen (24-6), K:FI2D, døpt på Tynset der faren er innført som Niels Hanss Bock.

            Dordi Nilsd., 1746-25.07.1832, f.her, til Strålsjøvangen (32-1), K:K2D, på (1-5) i 1762.

 

I     Peder Larsson, 1703-1778, d.her, K:S2D, garmaker/smelter på Per-Larsa pl.

      Berit Johannesd., c.1705-, fra Dybsiølien Røros (R-1640-112), d.her, K:S.

      Brynhild Larsd., 1720-1773, d.her, K:2D.

      II-1 Lars Pedersson, c.1735-, f.her, til se under, IIa.

            Johannes Pedersson, 1744-05.07.1805, f.her, til se under, K:FIK2, IIb, Konf.Sørhus, tjente på (2-12) i 1762.

            Berit Pedersd., 1746-10.06.1827, f.her, til Torshaugen (20-48), K:FIKD, Konf.1764 s.626/1762 s.36 1g.m/Jon Hansson 2g.m/Arne P. Nytrøa.

            Peder Pedersson, 1748-, f.her, K:FI.

            Peder Pedersson, 1750-, f.her, K:F2K, hadde uekte sønnen Avle P m/Ingeb.Avlesd.Nystuen Steien se (4-44)/(13-10).

 

IIa  Lars Pedersson, c.1735-, f.her, K:2.

      Mille Jonsd., 1725-, fra Brandvoldsløkken (4-63), K:F2.

      IIIa Peder Larsson, 1760-, f.her, K:FI.

            Anne Larsd., 1764-, f.her, K:FI.

 

IIb  Johannes Pedersson, 1744-1805, f.her, til Moslet Selbu, K:FTGP1, husmann med jord på Moeslet i 1801, off.skrifte for hans liderlige opførsel 1780, t.24.05.1770/g.30.07.1770.

      Kari Andersd., 1749-1813, til Moslet Selbu, K:2KTG1, forlover Jon Andersen, tjente på (7-54) i 1762, t.24.05.1770/g.30.07.1770.

      IIIb Peder Johannesson, 1771-, f.her, K:FI, artillerist i København 1806.

            Simen Johannesson, 1773-, f.her, K:FI, flyttet ut av Selbu levde 1806, tjener Trondheim i 1801?.

            Anders Johannesson, 1775-1836, f.her, til Moslet Selbu, K:F1, tjente på Lien i Selbu i 1801, g.1809 m/Ingeborg Apsolonsd. Rønsbergsplassen.

            Lars Johannesson, 1778-1806, f.her, til Selbu, K:FI1, tjente på Stokkan i Selbu i 1801 og døde som tjener der.

            Berit Johannesd., 1790-, fra Selbu, K:F1.

 

I     Jon Jonsson, 1753-10.12.1837, fra Haldos (4-10), d.her, K:TG1D, arbeidsjønn og gruvearbeider, kom c.1780 Rødals/Vangåsgruva, gårdbruker i 1801, t.20.07.1779/g.21.07.1779.

      Maren Olsd., 1747-28.05.1836, fra Randmæl (10-1), d.her, K:FGT1D, t.20.07.1779/g.21.07.1779.

      II   Goro Jonsd., 1779-06.04.1874, f./d.her, K:FKD, II.

            Ragnild Jonsd., 1781-, f.her, K:F.

            Maren Jonsd., 1786-04.02.1881, f.her, til Solbergnæs Målselv, K:1K67D, 1g.m/Joh. P. Singsås 2g.m/E. Ingulfsson Tynset, 1875:Solbergnæs Målselv.

 

II    Ola Jonsson, 1775-27.01.1869, fra Bortistuen (12-10), d.her, K:FG16, stod på som svigerfaderen, g.31.07.1800.

      Goro Jonsd., 1779-06.04.1874, f./d.her, K:FG16D, død på Haardnesset, g.31.07.1800.

      III  Jon Olsson, 1801-1876, f.her, til Haldos (4-10) K:F, g.1832 m/Kari Eriksd. Strømmen.

            Maren Olsd., 1803-1898, f./d.her, K:F.

            Ingtid Olsd., 1805-, f.her, K:F.

            Sigrid Olsd., 25.07.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0109 -

 

0110, 4-10 Haldos, A-Strømmen, B1-s.273 (s.57) i bygdeboka, 1801-Familie 405, Olsmoen, Haldostu'u.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Haldo Jonsson, 1689-1762, fra Tolga, d.her, K:MD, død som enkemann.

      II   Jon Haldosson, 1707-1793, fra Tolga, d.her, K:MD, II, Løs Karl i 1735.

            Jon Haldosson, 1715-1793, fra Tolga, d.her, K:D, tilhører han her???, se lejermaal på B-1 Uplassert, 19-1 Skardet og Tynset 1747/1748, død som tilforn gevorben.

 

II    Jon Haldosson, 1707-1793, fra se over, d.her, K:2SD, skomaker.

      Marit Jonsd., 1714-1791, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:2DS, Sk1+.

      III  Ingrid Jonsd., 1736-1812, f.her, til Fådalsmoen (2-21), K:SD, g.m/Esten Knutsson.

            Ingrid Jonsd., 1738-01.06.1789, f.her, til Søsen (4-30), K:FI, 1g.m/Ola Tollevsson Søsen Brandvold, 2g.m/Daniel Embretsson Leet.

            Haldo Jonsson, 1741-26.10.1817, f./d.her, K:FI2SD, III.

            Peder Jonsson, 1743-07.05.1823, f.her, til Randmæl (10-1), K:FISD.

            Maren Jonsd., 1746-, f.her, til Søstuen (10-17), K:FIK2S, g.m/Erik Jonsson.

            Goro Jonsd., 1749-20.05.1823, f.her, til Hindal (122-10) Tynset, K:FIKTGS1D, g.m/Jakop Jonsson, gårdbrukerkone på Tynset i 1801, t.18.05.1783/g.15.08.1783.

            Barbro Jonsd., 1751-1788, f.her, til Kvernhusøyen (20-50), K:K, g.m/Simen Olsson Belgmaker.

            Jon Jonsson, 1753-10.12.1837, f.her, til Jonsmoen s. (4-4), K:KSD, g.m/Maren O.Randmæl.

 

III  Haldo Jonsson, 1741-26.10.1817, f./d.her, K:FTG1SD, gårdbruker, Sk2+, t.21.07.1776/g.22.07.1776.

      Kari Olsd., 1755-25.04.1823, fra Utistuen (11-8), d.her, K:1TGSD, t.21.07.1776/g.22.07.1776.

      IV  Jon Haldosson, 1777-1779, f./d.her, K:FID.

            Jon Haldosson, 1780-, f./d.her, K:FI, død som barn.

            Marit Haldosd., 1781-, f.her, til Meldal, K:FIK1S, tjente sorenskriver Rambeck i Meldal 1816.

            Brynhild Haldosd., 1784-16.04.1855, f./d.her, K:K1SD, ugift, tjente på Paulenget (4-72) i 1801.

            Haldo Haldosson, 1789-03.12.1848, f.her, til Eiby Alta, K:1KS, g.1825 i Åmot m/Berte Nilsd.(Messelt?) etterslekt.

            Ola Haldosson, 1793-1793, f.her, K:FD.

            Barbro Haldosd., 1794-, f.her, til Rennebu, K:F1S, tjente lensmann Seiper i Rennebu 1816.

            Jon Haldosson, 1798-07.09.1867, f.her, til Bortistuen (12-10), K:F1KS6D, IV, Ugift døde hos slektninger i Bortistuen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0110 -

 

0113, 4-12 Herdalsplass, A-Strømmen, B1-s.285 (s.60) i bygdeboka, 1801-Familie 406, Skreddaren.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola Nilsson, 1696-1729, fra Tolga?, d.her, K:D, røstvender/hytteknekt.

      Ingeborg Nilsd., 1693-1737, d.her, K:D, usikker.

      II   Nils Olsson, 1727-1811, f./d.her, K:FID, II.

 

II    Nils Olsson, 1727-1811, f./d.her, K:FTG21D, t.14.09.1749/g.26.09.1749.

      Ingeborg Olsd., 1728-02.04.1818, fra Sølnlien (24-10), d.her, K:FTG21D, t.14.09.1749/g.26.09.1749.

      III  Ingeborg Nilsd., 1749-1750, f.her, K:FID.

            Kirsti Nilsd., 1751-00.06.1775, f.her, K:FI2K, IIIa.

            Ola Nilsson, 1755-21.07.1833, f./d.her, K:KD, III.

            Marit Nilsd., 1757-20.11.1840, f.her, til Amundsplass (23-13), K:KD, g.m/Jon Amundsson.

            Ola Nilsson, 1759-23.05.1827, f.her, til Civilhaugen (3-3), K:FIKD, 1g.m/enke Anne Olsd.

            Peder Nilsson, 1761-1763, f./d.her, K:FID, død 1 år.

            Kari Nilsd., 1764-22.08.1855, f.her, til Einundosen (31-2), K:FKD, g.m/Peder Olsson Egnund.

            Kirsti Nilsd., 1766-08.05.1860, f.her, til Letengtrøen (123-3) Tynset, K:FIG1, på Tynset i 1801, g.10.06.1796 m/gruvearb. og husmann m/jord Peder Larsson Dalsmo.

            Ingeborg Nilsd., 1768-, f.her, K:FI.

 

III  Ola Nilsson, 1755-21.07.1833, f./d.her, K:1SD, gårdbruker, plassen kjøpt på auksjon c.1790, Sk2+.

      Ingeborg Jonsd., 1756-17.03.1837, fra Søstuen (10-17), d.her, K:1SD.

      IV  Ingeborg Olsd., 1790-1867, f.her, K:1KS.

            Mari Olsd., 1793-12.06.1877, f.her, til Berget n. (4-33), K:F1KS6D, g.m/Ola Olsson.

            Kirsti Olsd., 1796-26.02.1876, 2g.1841, f.her, til Brandvoldseggen (4-65), K:F1SG6D, g.30.10.1827 m/Peder Eriksson/P. P. Ledengtrøen.

            Nils Olsson, 1800-18.03.1883, f./d.her, K:F1KS6D, IV, g.1826 m/Ingeborg Nilsd. Storeng (50-1) Tynset.

 

IIIa Ola Jonsson Winterbræchen, c.1750-, K:S, smed husmann under Lien.

      Kirsti Nilsd., 1751-00.06.1775, f./d.her, K:FS, mostermann Halvor Samuelsen, Sk1+.

      IVa-0 Anne Olsd., 1773-, fra Berset Rendalen, K:F, uekte med Kari Olsd. Berset, K:S.

      IVa-1 Jon Olsson, 1775-, f.her, K:S.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0113 -

 

0114, 4-19,20 Persmoen, A-Strømmen, B1-s.288 (s.61) i bygdeboka, 1801-Familie 422, Pikmoen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Esten Torstensson, 1685-1765, fra Tolga?, d.her, K:M2D, hytteknekt Strømshytten.

      Johanne Jørgensd., c.1697-, fra Tolga?, d.her, K:2.

      II   Esten Estensson, 1727-, f.her, til se under, K:FIM, IIa, g.m/Sigrid Simensd.

            Jørgen Estensson, 1730-, f.her, K:FIM2.

            Peder Estensson, 1733-28.11.1814, f./d.her, K:MD, II.

            Sigrid Estensd., 1737-, f.her, K:FI, IIb (Jon Torstensson Strømmen fadder).

 

II    Peder Estensson, 1733-28.11.1814, f./d.her, K:TG2TG1D, huusm. med jord og hyttearbeyder i 1801, t.24.06.1760/g.30.09.1760, t.05.06.1770/g.06.06.1770.

      Kari Olsd. Sørhus, 1734-1766, d.her, K:TG2D, fra Grindegga?, intro 1761 (ikke kirkebokdekning ved dåpstidpunket) , t.24.06.1760/g.30.09.1760.

      Marit Estensd., 1734-19.11.1826, fra Norsen (12-18), d.her, K:TG1D, død som legdslem, t.05.06.1770/g.06.06.1770.

      III-1 Peder Pedersson, 1762-, f.her, K:FI.

Peder Pedersson, 1764-1779, f./d.her, K:FIKD.

            Gudlaug Pedersd., 1766-1766, f./d.her, K:FID, 12 uker.

      III-2 Kari Pedersd., 1771-15.03.1868, f./d.her, K:FIK1D, III, tjente på Hauen (4-47) i 1801.

            Ingeborg Pedersd., 1774-, f.her, K:FI, IIIc.

            Anne Pedersd., 1776-, f.her, K:FI, Ingeborg Estensd. Grinden er fadder.

            Johanne Pedersd., 1778-30.11.1859, f.her, til Rytterbakken (126-1) Tynset, K:FIK1D, konf.Kveberg, hadde flere uekte barn på Tynset, g.1823 m/Knut Toresson.

 

III Kari Pedersd., 1771-15.03.1868, f./d.her, K:FG6D, død på Herdalsplass, g.18.07.1808 på Tynset,

Ola Nilsson, 1759-23.05.1827, fra Civilhaugen (3-3), d.her, K:FGD, enkemann født Herdalsplass (4-12), g.18.07.1808 på Tynset.

IV-0 Marit Simensd., 1803-08.10.1822, f./d.her, K:FD, uekte, far Simen Simensson Øren (1-1), f.1780.

IV  Nils Olsson, 22.09.1808-, f.her, K:F.

 

IIa  Esten Estensson, 1727-, f.her, til Reten Tylldalen, K:FTG2, t.03.07.1759/g.27.09.1759.

      Sigrid Simensd., c.1730-, fra Søstuen Mømb Øvre Rendalen, til Reten Tylldalen, K:TG2, t.03.07.1759/g.27.09.1759.

      IIIa Ragnild Estensd., 1760-1760, f./d.her, K:FD, syv uker.

 

IIb  Sigrid Estensd., 1737-, f.her, K:FP2, bodde hjemme i 1762.

      IIIb-0 Anne Hansd., 1760-25.06.1837, f.her, til Holrøsta (22-1), K:FKD, uekte, far Hans Hansson N. Husom (120-1) Ø.Folldal, konf Kveberg, ble g.m/enkem.Simen Simensson.

      IIIb-0 Esten Jørgensson, 1762-, f.her, K:F, uekte, far Jørgen Olsson, smedknekt.

 

IIIc Ingeborg Pedersd., 1774-, f.her, K:F,

      IVc-0 Peder Olsson, 1805-, f.her, K:F, uekte, far Ola Iversson af Gulbrandalen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0114 -

 

0115, 4-21 Ø.Strømsbakken, A-Strømmen, B1-s.283 (s.63) i bygdeboka, 1801-Familie 415.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Even Olsson, c.1710-1762, d.her, K:T, røstvender gift på Tynset, t.25.02.1742.

      Mali Estensd., 1722-1795, fra Fådal Nedre (112-8) Tynset, d.her, K:T2D, t.25.02.1742.

      II   Esten Evensson, 1742-, f.her, til se under, K:FI2, IIa.

            Ola Evensson, 1745-1767, f./d.her, K:FIK2D, død som tjener hos Esten Olsson Kveberg, af vanvare skudt sig selv ihiel.

            Elen Evensd., 1746-13.09.1829, f./d.her, K:FIKD, II.

            Ester Evensd., 1747-, f.her, til Trøen (12-7), K:2K, g.m/Esten Estensson, de dro til Hammerøen i Steigen.

            Marit Evensd., 1751-17.03.1836, f.her, til Steimoen (7-13), K:KD, g.m/Esten Olsson.

 

II    Lars Haldosson, 1744-18.05.1822, fra Moen (16-11), d.her, K:FTG1D, husmann med jord i 1801, t.21.10.1770/g.22.10.1770.

      Elen Evensd., 1746-13.09.1829, f./d.her, K:FTG1D, t.21.10.1770/g.22.10.1770.

      III  Haldo Larsson, 1771-1771, f./d.her, K:FID, 7 uker.

 

IIa  Esten Evensson, 1742-, f.her, K:FTG, dødfødt barn 1767,intro 1776, t.19.05.1766/g.11.07.1766.

      Mille Avlesd., 1742-, fra Strømsløkken (3-1), til Berget Hitra, K:FTG1, 2g.m/husm.m/jord og enkem.O.Pedersson, på Berget på Hitteren i 1801, t.19.05.1766/g.11.07.1766.

      IIIa Mali Estensd., 1768-, f.her, K:FI, Hitteren 1801?.

            Even Estensson, 1770-1778, f./d.her, K:FD.

            Gudlaug Estensd., 1773-, f.her, K:FI.

            Marit Estensd., 1779-, f.her, K:FI.

 

I     Esten Estensson, 1772-24.09.1852, fra Borsen (7-66), d.her, K:FGD, g.22.07.1805.

      Sigrid Eriksd., 1781-31.12.1865, fra Prestkottet (73-8) Tynset, d.her, K:FK1G6D, vokste nok opp her hos onkelen sin, tjente her i 1801, g.22.07.1805.

      II   Elen Estensd., 20.07.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0115 -

 

0116, 4-25 N.Strømsbakken, A-Strømmen, B1-s.290 (s.64) i bygdeboka, 1801-Familie 320 og 411, Bakken, Bjørkeng.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Søren Steen, 1730-1774, d.her, K:2S, hyttemester, Sk1+, et barn i vente i skiftet.

      Kirsti Avlesd., 1734-, fra Strømsløkken (3-1), d.her, K:2S1, fikk i 1811 13 daler pensjon i året.

      II   Antonette Sørensd. Steen, 1761-28.10.1789, f.her, til Trondheim, K:FISG, hos faster Madame Bing i Trondheim 1776, gift 1784 i Vår Frue m/skipper Just Bruun.

            Marte Henrika Sørensd. Steen, 1762-, f.her, K:FIS.

            Gudlaug Marie Sørensd. Steen, 1764-, f.her, til Prinsens gate Trondheim, K:FIS1, ikke navngitt i skiftet, g.m/enkemann Christian H Wejbye, kone i Tronheim 1801.

            Paul Kristian Sørensson Steen, 1765-, f.her, til Trondheim, K:FISG,skipper hos farbror Kristian Steen i Tr.heim 1776, gift i 1789 i Vår Frue Tr.heim m/Ingeborg Anna Tislef.

            Katarina Margrete Møller Sørensd. Steen, 1768-, f.her, K:FIS.

            Johan Vibe Sørensson Steen, 1770-, f.her, K:FIS.

            Sofie Amilie Sørensd. Vibe, 1772-27.04.1837, f.her, til Trondheim, K:FISGD, trolig g.1814 i Vår Frue Tr.heim m/Kjøpmann Arnt Olaus Bye.

 

I     Ola Arnesson, 1764-27.12.1843, fra Klokkarhaugen (18-10), d.her, K:FG1D, husmann med jord i 1801, g.11.04.1799.

      Marit Estensd., 1771-28.08.1862, fra Strømseng Østre (127-1) Tynset, til Sivildal Alvdal, K:G1D, skifte Strømsenget e/faren 26.04.1806 fol.10a, g.11.04.1799.

      II   Ingeborg Olsd., 1799-01.09.1885, f.her, til Øgle Åmot, K:FG16D, g.24.07.1836 m/Peder Simensson som levde 1865 (konf.1816?), 1865:Simenstuen Øgle Nordre Aamot.

            Arne Olsson, 1801-26.12.1841, f./d.her, K:F1KD, ungkar.

            Gisken Olsd., 1802-1885, f.her, til Tynset, K:F, g.1825 m/Peder Olsson Barmoen.

            Esten Olsson, 1805-, f.her, K:F.

            Maren Olsd., 14.06.1808, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0116 -

 

0117, 4-26 Sivilhaug n., A-Strømmen, B1-s.296 (s.65) i bygdeboka, 1801-Familie 402 og 403.

----------------------------------------------------------------

 

I     Bersvend Pedersson, 1697-1773, fra Nordigarden (2-12), d.her, K:TGM2D, husmann u/Brandvold 1735, t.13.05.1731/g.08.06.1731.

      Brynhild Pedersd., 1705-, fra Borsen (7-66), d.her, K:TG2, overlevde mannen, t.13.05.1731/g.08.06.1731.

 

I     Ola Halstensson, 1732-23.01.1778, fra Nordihaugen (1-5), d.her, K:F2DS, Sk1+.

      Magnild Olsd., 1735-1806, fra Jordet (12-3), d.her, K:2STG1D, t.31.07.1780/g.01.08.1780.

      Peder Simensson, 1745-23.06.1829, fra Øren (1-1), d.her, K:FTG1D, gårdbruker og båtbygger, t.31.07.1780/g.01.08.1780.

 

I     Lars Olsson, 1760-19.10.1844, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:F1SD, lottebruger i 1801, ble kakse, Sk2+.

      Marit Larsd., 1766-12.09.1836, fra Jordet (7-26), d.her, K:F1SD.

      II   Ola Larsson, 1792-28.10.1875, f./d.her, K:F1KGS6D, II, g.1822 m/Ingeborg Larsd.Nesteby Utistu'u.

            Lars Larsson, 1795-21.11.1865, f.her, til Samuelshaugen (23-27), K:F1GSD, g.1828 m/Berit Olsd. Lien.

            Peder Larsson, 1798-09.12.1862, f.her, til Utistuen (4-27), K:F1KSD, g.m/Elen Estensd.

            Gjertrud Larsd., 1806-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0117 -

 

0202, 4-27 Utistu'u, B-Brandvold, B1-s.366 (s.98) i bygdeboka, 1801-Familie 397, Brandvold nedre.

----------------------------------------------------------------------

 

I     Erik Håkonsson, c.1570-, d.her, førstebygsel 4 kalvskinn 1610 m/Simen Håkonsson, sist nevnt 1633 som Brandsrud.

 

I     Ola Pedersson, 1575-, d.her, K:3, Ble gammel, betalte leie for en brukerandel i Brandvold 1634.

 

I     Erik Pedersson, 1628-, d.her, K:3, nevnt 1655-87.

      Kari Olsd., c.1630-, d.her, trolig kona, nevnt 1689-93.

      II   Erik Eriksson, 1655-, f.her, K:3.

            Peder Eriksson, 1661-, f.her, K:3.

            Kari Eriksd., 1668-1741, f./d.her, K:D, II.

 

II    Anders Toresson, 1659-1740, fra Sandbakken (36-1) Tynset, d.her, K:4a4bD, legdsmann 1697, trolig g.m/gardjenta.

      Kari Eriksd., 1668-1741, f./d.her, K:D, død som enke.

      III  Sigrid Andersd., 1700-, f.her, K:2S, oppgitt å være 80 år i 1780, kom på legd, bodde her og har fra Barndommen været vanvittig i 1762.

            Kari Andersd., c.1705-, f./d.her, K:S, III.

            Kari Andersd., c.1710-c.1780, f.her, til Aaen på Østby i Tynset, K:2S, ugift, døde syg og sengeliggende, Sk3+, bodde hjemme i 1762.

 

III  Ola Torgeirsson, 1691-25.09.1762, fra Østihaugen (71-70) Tynset, d.her, K:TGMDS, død som enkemann, Sk1+, t.03.06.1725/g.07.07.1725.

      Kari Andersd., c.1705-, f./d.her, K:TGS2, intro 1726, var på legd 1780, t.03.06.1725/g.07.07.1725.

      IV  Kari Olsd., 1728-, f.her, K:FI.

            Anders Olsson, 1730-, f.her, K:FIM, død siste halvdel av 1730-tallet.

            Berit Olsd., 1737-1773, f.her, til Bristen (71-82a) Tynset, K:S2TG, tjente hjemme i 1762, g.m/Ola Klemetsson, t.20.07.1768, g.21.07.1768.

            Anders Olsson, 1739-21.10.1771, f./d.her, K:FISD, IV.

            Kari Olsd., 1741-1804, f.her, til Lian (125-1) Tynset, K:FISTG, riktig person?, g.m/skieløber Ola Olsson, t.03.11.1768, g.04.11.1768.

            Torgeir Olsson, 1744-, f.her, til se under, K:FIKS2, IVa, tjente hjemme i 1762.

            Gjertrud Olsd., 1746-1761, f./d.her, K:FID, Barnekopper.

            Ola Olsson, 1751-, f.her, K:S2K, dreng hjemme i 1762.

 

IV  Anders Olsson, 1739-21.10.1771, f./d.her, K:FTG2DSS, Sk2+, t.04.06.1762/g.15.07.1762.

      Kannelken Svendsd., c.1740-, fra Kommandantplassen (85-1A) Ø.Folldal, d.her, K:TG2SS, født på Kvikne, skifte etter faren i 1772:Sk4+, t.04.06.1762/g.15.07.1762.

      V   Ola Andersson, 1763-, f.her, K:FISM.

            Svend Andersson, 1765-, f.her, K:FIS.

            Anders Andersson, 1768-1773, f./d.her, K:FISD.

            Peder Andersson, 1770-, f.her, K:FIS.

 

IVa Torgeir Olsson, 1744-, f.her, til Tr.heim Stift, K: FTGSM, gift på Tynset syklig 1783, g.først m/Annes søster, Kirsti?, skifte etter faren i 1772:Sk4+, t.31.10.1770/g.01.11.1770.

      Anne Svendsd., 1745-, fra Kommandantplassen (85-1A) Ø.Folldal, til Tr.heim Stift, K:FTGS, f.på Kvikne, g.som Kiersti, t.31.10.1770/g.01.11.1770.

      Va Kari Torgeirsd., 1771-, f.her, K:FI.

 

I     Jon Estensson, 1755-21.11.1826, fra Jonsmoen n. (4-1), d.her, K:G1, g.02.01.1794.

      Jøran Olsd., 1767-06.09.1847, fra Steimoen (7-13), d.her, K:FG1D, g.02.01.1794.

      II   Esten Jonsson, 1794-01.07.1815, f./d.her, K:F1D, død som legslem på Brandvold.

            Marit Jonsd., 1796-22.05.1873, f.her, til Kolstuen (12-25), K:F16D, død som inderst pige, 1865: Ostret U/Nyeggen.

            Ola Jonsson, 1798-1833, f.her, K:F1, fostersønn på Jonsmoen n. (4-1) i 1801, g.m/Sigrid Estensd. Nymoen (124-37) Tynset.

            Bersvend Jonsson, 1799-12.10.1855, f.her, til Slåøya (12-19), K:F1D, død på føråd i Landfastøyen.

            Jon Jonsson, 1802-1869, f./d. her, K:F.

            Simen Jonsson, 1805-, f.her, K:F.

            Lars Jonsson, 13.10.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0202 -

 

0203, 4-30 Søsen, B-Brandvold, B1-s.370 (s.101) i bygdeboka, Brandvoldsfløtten.

----------------------------------------------------------

 

I     Simen, c.1580-, d.her, nevnt 1612.

      II   Ola Simensson, 1608-, f./d.her, II.

 

II    Ola Simensson, 1608-, f./d.her, K:3, nevnt 1641-87 førstefeste etter sin avdøde far i 1641.

      Goro Olsd., c.1615-, d.her, nevnt 1689-93 trolig kona.

      III  Semund Olsson, 1638-, f.her, K:3, Simen i fogdens mantall han eller broren tiltalt for ulovlig jakt 1671.

            Ingrid Olsd., c.1640-, f.her, leiermål 1:1662 m/skomaker i Alvdal Tor Olsson (B-0) fra Fron, 2:1675 m/J. Arnesson (B-0).

            Simen Olsson, 1646-, f.her, K:3, Semund i fogdens mantall.

 

I     Ola Simensson, 1673-, fra Nystuen (7-85), d.her, K:4a4bM, Kjøpebrev med Avle S. Steien 1700.

      Marit?, c.1675-, d.her, fra 20-1? fadder i 1725.

      II   Simen Olsson, 1699-1763, d.her, K:M2D, ungkar, inderst hjemme i 1762.

            Avle Olsson, 1706-1766, f.her, til Strømsløkken (3-1), K:D.

            Brynhild Olsd., 1711-1773, f./d.her, K:D, II.

 

II    Tollev Olsson, 1703-21.04.1762, g.1733, fra Søstuen Øverby Tylldalen, d.her, K:DS, Sk1+. Skjøte 4 ½ kalvskind 02.12.1733.

      Brynhild Olsd., 1711-1773, g.1733, f./d.her, K:2SD.

      III  Ola Tollevsson, 1735-, f.her, til se under, K:S, III.

            Ola Tollevsson, 1737-1773, f.her, til se under, K:FISD, IIIa.

            Ottar Tollevsson, 1740-16.07.1795, f.her, til Ottemo Tranøy, K:FI2SPD, g.m/Ingeborg Kristoffersd.(8-3?) stor og sterk via (5-1) etterslekt, tjente hjemme i 1762.

            Tollev Tollevsson, 1742-1761, f./d.her, K:FID, døde av barnekopper.

            Simen Tollevsson, 1745-, f.her, til Nordover, K:FIK2S, gruvearbeider sterk uekte datter Kari m/Sigrid Simensd. Nordigarden, tjente hjemme i 1762.

            Marit Tollevsd., 1747-1748, f./d.her, K:FID, ½ år.

            Knut Tollevsson, 1749-1750, f./d.her, K:FID.

            Eli Tollevsd., 1752-, f.her, K:SK.

 

III  Ola Tollevsson, 1735-, f.her, til Nordover, K:TG2, følge m/brødrødrene Ottar og Sima, t.19.05.1760/g.14.07.1760.

      Ingrid Pedersd., c.1740-, til Nordover, K:TG2, t.19.05.1760/g.14.07.1760.

      IV  Tollev Olsson, 1761-, f.her, K:IKM.

            Brynhild Olsd., 1763-, f.her, til Moen (16-11), K:FIK, g.m/Jon Haldosson de kom til Tranøy komf.på Steien.

            Peder Olsson, 1766-, f.her, til Nordover, K:FI.

 

IIIa Ola Tollevsson, 1737-1773, f./d.her, K:FG2DSS, hyttearbeider ved Strøms Hytte, g.09.07.1761.

      Ingrid Jonsd., 1738-01.06.1789, fra Haldos (4-10), til Ledet (118-4) Tynset, K:FG2TGSS, 2t.05.11.1777/2g.06.11.1777 m/Daniel Embretsson, Sk2+, + Sk1 på (4-10) i 1792, g.09.07.1761.

      IVa Tollev Olsson, 1767-07.11.1851, f./d.her, K:FISS1D, døvstum, tjente på Randmæl (10-1) i 1801, død som fattiglem på Randmæl.

            Jon Olsson, 1772-, f.her, K:FISS, hos Jon Haldosson i 1792.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0203 -

 

0118, 4-32 Sivilhaug s., A-Strømmen, B1-s.299 (s.68) i bygdeboka, 1801-Familie 401.

----------------------------------------------------------------

 

I     Arne Karlsson, 1693-, fra Hauen (4-47), d.her, K:TGM, husm.u/Brandvold 1735, t.04.05.1732/g.15.06.1732.

      Sigrid Olsd., c.1705-, se Skardet (19-1), d.her, K:TG2, trolovet på Skalet, var enke i 1765, t.04.05.1732/g.15.06.1732.

      II   Berit Arnesd., 1732-26.06.1808, f.her, til Eggen Tylldalen, K:1, opholdes af svigersønnen i Tylldalen i 1801, g.m/Lars Bersvendsson.

            Ola Arnesson, 1735-1777, f./d.her, K:2D.

            Karl Arnesson, 1739-1810, f./d.her, K:F2MD, II.

            Ola Arnesson, 1741-11.08.1819, f.her, til Vetlstumoen (2-17), K:FI2D.

            Arne Arnesson, 1743-1826, f.her, til Nedre Blindern Aker V., K:FIK1, tjente Næverdøl v/konf., gårdbruker på Sollerud i Agger i 1801, g.m/Anna Halvorsd. Aker, svære eiend.

            Jon Arnesson, 1747-23.03.1831, f.her, til Klokkarkjølle (53-7), K:FIPD, skolemester og klokker. Dødfødt og uekte barn i Tynset 1767 m/Barbro Nilsd. Østby.

 

II    Karl Arnesson, 1739-1810, f./d.her, K:FTGMS1D, gårdbruker, t.29.06.1770/g.30.07.1770.

      Kirsti Iversd., 1749-21.04.1794, fra Bortistuen (12-10), d.her, K:FTGDS, Sk1+, t.29.06.1770/g.30.07.1770.

      III  Arne Karlsson, 1771-1776, f./d.her, K:FID.

            Sigrid Karlsd., 1774-25.07.1850, f./d.her, K:FS1D, tjente på Jordet (7-26) i 1801, død som inderstpige.

            Iver Karlsson, 1776-1776, f./d.her, K:FD, 3 mnd.

            Arne Karlsson, 1777-1779, f./d.her, K:FID, 1 ½ år.

            Sigrid Karlsd., 1780-05.10.1854, f.her, til Steimosteen (7-19), K:FISK1D, g.m/enkemann Peder Olsson.

            Ingeborg Karlsd., 1783-11.06.1872, f.her, til Fådalsmoen (2-21), K:SK1D, g.m/Simen Olsson Halvorsgarden.

            Jon Karlsson, 1785-12.03.1862, f./d.her, K:SK1GD, III, g.1809 m/Ingeborg Olsd. født på N.Grøtting Øvre Rendalen, enke fra N.Vetlsteien.

            Marit Karlsd., 1791-11.02.1877, f.her, til Steimosteen (7-19), K:S1KG6D, g.1815 m/Erik Pedersson.

            Iver Karlsson, 1793-13.02.1867, f.her, til Tronslia Alvdal, død i Vingelen, K:FS1KG6D, fosterbarn på Bortistuen (12-10) i 1801, g.1822 m/I. T. Olen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0118 -

 

0212, 4-33 Berget n., B-Brandvold, B1-s.319 (s.77) i bygdeboka, 1801-Familie 392.

-------------------------------------------------------------

 

I     Ola Jonsson, 1746-1810, fra Søstuen (10-17), d.her, K:FTGMS1D, skiløper, gårdbruker, kaldt Sjurdusen stor og sterk, t.26.07.1778/g.03.09.1778.

      Goro Olsd., 1753-21.02.1794, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:TGDS, Sk1+, + sk4 på (2-19) i 1803, t.26.07.1778/g.03.09.1778.

      II   Mari Olsd., 1778-1779, f./d.her, K:FID, 4 måneder.

            Mari Olsd., 1779-, f.her, til Nygård Bardu, K:FSK1G, g.1811 m/O. J. Lykken Brandvålen.

            Ola Olsson, 1780-11.11.1868, f./d.her, K:ISK1G6D, II, g på Tynset.m/Mari Olsd. Herdalsplass, g.03.11.1823.

            Jon Olsson, 1784-, f.her, K:SK1.

            Peder Olsson, 1787-, f.her, til Trondheim, K:S, fanejunker Brandt, i Stjørdalen 1803.

            Gjertrud Olsd., 1790-10.02.1870, f.her, til Nesset (2-3) Vingelen, K:S1KU6D, tjente på Nystuen (7-85) i 1801, konf.Steyen på Tynset 1806, g.m/enkem.Iver Nilsson, 1865:Vingelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0212 -

 

 0209, 4-35 Berget, B-Brandvold, B1-s.407 (s.116) i bygdeboka, Berget mellom og søndre, Finsæt Tranøe.

-----------------------------------------------------------------

 

I     Simen Håkonsson, 1747-1810, fra Nordigarden (2-12), til Finnset Sørreisa, K: F1, dro/ryddet 1792, nyerydder på Finnset i 1801.

      Jøran Rasmusd., 1749-17.12.1847, fra Borsen (4-44), til Finnset Sørreisa, K:F1, datter Barbro ble g.m/Anders P. Kroken Bardu?.

      II   Kari Simensd., 1776-1855, f.her, til Viken Bardu, K:FI, 1g.1803 m/Nils K. Anfindsen bosatt Finnset 2g.1809 m/enkem.O. O N.Kåsa (6-1b).

            Anne Simensd., 1779-30.10.1861, f.her, til Solberg Sørreisa, K:FI1D, g.1803 m/Jakob Jakobsen Winter Nordstraumen.

            Kari Simensd., 1782-1866, f.her, til Sørreisa, K:F1.

            Ragnild Simensd., 1791-, f.her, til Sørreisa, K:F1.

 

I     Knut Kristoffersson, 1765-16.05.1829, fra Gulløyen (20-34), d.her, K:FIGD, g.14.06.1801.

      Anne Olsd., 1777-18.08.1857, fra Søstulia (16-1), d.her, K:FIGD, 2.gang gift 1833 og skilt m/Karl Olsson Hauen, g.14.06.1801.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0209 -

 

0201, 4-44 Borsa, B-Brandvold, B1-s.359 (s.96) i bygdeboka, 1801-Familie 394, Brandvold nordre.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Simen Håkonsson, c.1560-, d.her, førstebygsel 4 kalvskinn 1610 m/Erik Håkonsson.

      II   Peder Simensson, c.1590-, f./d.her, II.

 

II    Peder Simensson, c.1590-, f./d.her, sist nevnt 1628 førstebygsel e/avdød far 1619.

      Semming, c.1590-, d.her, nevnt 1632-57 gift m/enka?.

      III-1 Knut Pedersson, 1620-, f./d.her, III.

 

III  Knut Pedersson, 1620-, f./d.her, K:3, nevnt 1652-87.

      Marit Jonsd., c.1625-, d.her, nevnt 1689-93 trolig kona.

      IV  Peder Knutsson, 1659-, f./d.her, K:3, IV, Møtte ikke på tinget 1688.

            Jon Knutsson, 1665-, f.her, K:3.

 

IV  Peder Knutsson, 1659-, f./d.her, (kone fra (2-12)??).

      V   Knut Pedersson, 1680-, f./d.her, V.

 

V   Knut Pedersson, 1680-, f./d.her, K:4a4bM, fadder 1739 på (12-18) (datter Goro?(g.på 52-1?)).

      Jøran Rasmusd., 1686-1771, fra Ligarden (23-4), d.her, K:2D.

      VI  Rasmus Knutsson, 1712-, f./d.her, K:M, VI.

            Brynhild Knutsd., 1713-1773, f./d.her, K:2D, ugift, tjente hjemme i 1762.

            Marit Knutsd., c.1720-, f.her, K:K2, (til 6-1 Østermoen Vingelen og f.før 1763? d.1784??), tjente på (24-B) i 1762.

            Peder Knutsson, 1723-1770, f.her, til N.Kåsen (6-1b), K:FIMD, 1.døpte i kirkebøkene for Alvdal.

            Ingrid Knutsd., 1725-1759, f./d.her, K:FID.

            Simen Knutsson, 1729-1806, f.her, til S.Kåsen (6-1a), K:FIMM2, Kom til Stjørdalen, tjente hjemme i 1762.

 

VI  Rasmus Knutsson, 1712-, f./d.her, K:TGTG2MS, 3-menning m/O.P. Tømmerøyen f.1688, Sk1+ i live med kona 1782, t.09.10.1740/g.30.10.1740, t.08.07.1746/g.24.07.1746.

      Anne Olsd., 1713-1741, fra Bakken (20-1), d.her, K:TGDS, likpreken samme dag som sønnen ble døpt, t.09.10.1740/g.30.10.1740.

      Kari Pedersd., 1723-16.10.1814, fra Nordistulia (16-20), til Berget mellem (4-B), K: FTG2S1D, hos sønnen Peder på Berget m (4-B) i 1801, t.08.07.1746/g.24.07.1746.

      VII-1 Knut Rasmusson, 1741-20.08.1805, f./d.her, K:F2SD, VII.

      VII-2 Peder Rasmusson, 1747-16.04.1814, f.her, til Berget mellem (4-B), K:FIK2SD.

            Jøran Rasmusd., 1749-14.12.1847, f.her, til Berget (4-35), K:F2KS, g.m/Simen Håkonsson, dro nordover.

            Anne Rasmusd., 1753-1761, f./d.her, K:D, barnekopper.

            Kari Rasmusd., 1755-1852, f.her, til Brandvoldseggen (4-65), K:KS, g.m/Karl Simensson kom til Bardu.

            Peder Rasmusson, 1758-1761, f./d.her, K:D, barnekopper.

            Brynhild Rasmusd., 1761-17.02.1840, f.her, til Gammelstuhaugen (12-33), K:FIKSD, g.m/Peder Pedersson.

            Anne Rasmusd., 1764-18.04.1862, f.her, til Ryen n. (52-1), K:FIKSD, g.m/Anders Estensson.

            Peder Rasmusson, 1767-1773, f./d.her, K:FID.

 

VII Knut Rasmusson, 1741-20.08.1805, f./d.her, K:FTG1DS, Sk2+, t.12.06.1774/g.13.06.1774.

      Kari Olsd., 1743-08.03.1819, fra Haugen (10-8), d.her, K:FTG1SD, t.12.06.1774/g.13.06.1774.

      VIII Anne Knutsd., 1790-22.04.1872, f./d.her, K:1KSG6D, VIII, g.1815 m/Avle Pedersson uekte. Se 7-85 Nystu'u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0201 -

 

0204, 4-47 Hauen, B-Brandvold, B1-s.379 (s.103) i bygdeboka, Brandvold, 1801-Familie 395 og Dahlsletten Astadfiord.

--------------------------------------------------------------------

 

I     Svend Estensson, 1630-, d.her, K:3, nevnt 1652-87.

      Marit Olsd., c.1630-, d.her, nevnt 1689-93 trolig kona.

      II   Esten Svendsson, 1658-, f.her, til Huset (4-48), K:3.

 

I     Karl Arnesson, 1666-1737, fra Sølnlien (24-10), d.her, K:4a4bD, Kjent tømmermann, bruker og legdsmann 1697.

      Berit Olsd., 1663-1729, (fra Borsen (7-66)???), d.her, K:D.

      II   Ola Karlsson, 1692-1729, f./d.her, K:D, II.

            Arne Karlsson, 1693-, f.her, til Sivilhaug s. (4-32), g.m/Sigrid Olsd. Sandeggen.

            Ingeborg Karlsd., 1701-1764, f.her, til Nystuen (7-85), K:D, g.m/Simen Avlesson.

            Simen Karlsson, 1705-, f.her, til Øren (1-1), K:M.

 

II    Ola Karlsson, 1692-1729, f./d.her, K:DSS, han vart heller ryr, Sk1+.

      Marit Avlesd., 1694-00.05.1780, fra Nystuen (7-85), d.her, K:TGSS2DS, død nestsist mai måned i 27.11.1780, Sk5+, t.05.05.1731/g.27.05.1731.

      Ola Olsson, 1692-1754, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:TGMSS, enkemann og bondesønn, Sk2+, t.05.05.1731/g.27.05.1731.

      III-1 Karl Olsson, 1723-, f.her, K:FISM, død mellom 1729 og 1754.

            Berit Olsd., 1726-1802, f./d.her, K:FSS2S1D, tjente hjemme i 1762, ugift, nød almisse på S.Bergebakken (4-76) i 1801.

            Avle Olsson, 1729-13.12.1773, f./d.her, K:FISSMMD, III.

      III-2 Ola Olsson, 1731-1811, f.her, til S.Bergebakken (4-76), K:SMM2SD, hjemme i 1762.

            Marit Olsd., 1734-10.10.1791, f.her, til N.Kåsen (6-1b), K:SSD, 1g.m/Peder Knutsson 2g.m/Ola Olsson.

            Ola Olsson, 1737-1808, f.her, K:FIS2S, IIIa, hjemme i 1762.

            Karl Olsson, 1742-1761, f./d.her, K:FISD, barnekopper.

 

III  Avle Olsson, 1729-13.12.1773, f./d.her, K:F2SDSS, overtok 1761, Sk4+.

      Maren Jonsd., 1732-08.11.1770, fra Flaten (18-4), d.her, K:F2DSS, Sk3+.

      IV  Ola Avlesson, 1759-1765, f.her, K:FID.

            Marit Avlesd., 1762-03.05.1838, f.her, til Jonsmoen n. (4-1), K:FSSKSD, g.m/Simen Estensson.

            Ola Avlesson, 1765-26.07.1817, f./d.her, K:FSSSMD, IV.

            Jon Avlesson, 1767-1813, f./d.her, K:FISSS1D, ungkar, tjente på Husommoen (5-1) i 1801.

            Karl Avlesson, 1770-, f.her, til Haugen Bardu, K:FISSS1, rydding påb.1800 senere Salangen, har rydnings jord på Fieldhøyden i Astadfiord i 1801, g.m/Serina Larsd.

 

IV  Ola Avlesson, 1765-26.07.1817, f./d.her, K:FG1DS, Sk6+, g.28.12.1794 - konglig bevilling.

      Anne Olsd., 1768-08.02.1822, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:FG1DS, g.28.12.1794.

      V   Avle Olsson, 1795-09.06.1848, f./d.her, K:F1KSD, V, Ungkar.

            Gjertrud Olsd., 1796-1797, f.her, K:FD.

            Ola Olsson, 1797-15.02.1872, f.her, til Jonsmoen n. (4-1), K:F1KS6D, g.1826 m/Goro Halvorsd. hektoen (124-51) Tynset.

            Maren Olsd., 1800-1801, f./d.her K:F1D, gravlagt som Jon Olsen Brandvolds barn!

            Maren Olsd., 1802-19.10.1886, f.her, til Hektoen (124-51) Tynset, K:FS, g.m/Peder Halvorsson.

            Gjertrud Olsd., 1805-, f.her, K:F.

            Karl Olsson, 09.09.1807, f.her, K:F.

            Goro Olsd., 11.10.1808-, f.her, K:F.

 

IIIa Ola Olsson, 1737-1808, f.her, til Eggen Bardu, K:FTGM1, garmaker dro 1791 1.nybygger Bardudalen, har rydnings jord på Dahlsletten i 1801, t.14.05.1764/g.14.06.1764.

      Kari Halvorsd., 1743-1806, fra Halvorsgarden (2-19), til Eggen Bardu, K:FTG1, bodde inntil 1777 på 0120, t.14.05.1764/g.14.06.1764.

      IVa Marit Olsd., 1764-1765, f./d.her, K:FID, nogle uger.

            Ola Olsson, 1765-1829, f.her, til se under, K:FI, IVa, ble skogfogd i Bardu.

            Goro Olsd., 1767-1859, f.her, til Bangen Bardu, K:FI1, kone på Dahlsletten i 1801, g.1795 m/Reinholdt Tollevsson Salangen,

            Halvor Olsson, 1769-1769, f./d.her, K:FID, navn ikke nevnt ved begravelsen.

            Marit Olsd., 1770-1862, f.her, til Jevningen Bardu, K:1, kone på Fieldhøyden i Astadfiord. i 1801, g.1795 m/enkemann Jon S. Kalbakken.

            Karl Olsson, 1770-1845, f.her, til Eggen Bardu, K:F, g.m/Marta Mattisd. Urset overtok Haugen i Bardu.

            Halvor Olsson, 1773-1778, f./d.her, K:FID.

            Anne Olsd., 1776-1864, f.her, til Eggen Bardu, K:1, død ugift på Viken 88 år.

            Lars Olsson, 1777-1815, f.her, til Eggen Bardu, K:F1, ugift tok over Eggen etter faderen.

            Maren Olsd., 1780-, f.her, til Eggen Bardu, K:FI1.

            Halvor Olsson, 1781-1852, f.her, til Eggen Bardu, K:FI1, tok over Eggen e/broder Lars, g.m/Kari Jonsd. Sjurhushaugen.

 

IVa Ola Olsson, 1765-1829, f.her, til Viken Bardu, K:F1, dro e/1793, har jord på Dahlsletten i 1801, 2g.m/enke K. Simensd. (13-6?? d.1855 77 år).

      Brynhild Simensd., 1764-1806, fra Øren (1-1), til Viken Bardu, K:F1.

      Va Kari Olsd., 1791-10.04.1827, f.her, til Bardu, K:F1, g.1823 m/enkem.Anders Pedersson Kroken.

            Ola Olsson, 1793-22.06.1882, f.her, til Øimoen Bardu, K:F167, enke-/kaarmann 1875, 1875:Øimoen Bardu.

            Simen Olsson, 1796-, fra Bardu, K:1.       

            Karl Olsson, 1799-, fra Bardu, K:1.     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0204 -

 

0207, 4-48 Huset, B-Brandvold, B1-s.387 (s.111) i bygdeboka, 1801-Familie 399, Brandvold søndre, Huusp., Hustr.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Esten Svendsson, 1658-, fra Hauen (4-47), d.her.

      II   Svend Estensson, 1690-1770, f./d.her, K:D, II.

            Marit Estensd., 1695-1772, f./d.her, K:2D, bodde hjemme i 1762.

            Kirsti Estensd., 1698-1772, f./d.her, K:D, død som enke.

 

II    Svend Estensson, 1690-1770, f./d.her, K:TGM2D, skomaker husmannssønn død som husmann, t.22.03.1727/g.13.07.1727.

      Kirsti Rasmusd., c.1685-, fra Ligarden (23-4), d.her, K:TG2, t.22.03.1727/g.13.07.1727.

      III  Esten Svendsson, 1728-1773, f./d.her, K:FIMMD, III, hytteknekt i 1750.

            Rasmus Svendsson, 1732-, f.her, til Brandvoldseng (4-70), K:IMM2, bodde hjemme i 1762.

 

III  Esten Svendsson, 1728-1773, f./d.her, K:F2DS, smelter Lovise Hytte, Sk1+.

      Mari Estensd., 1732-1809, fra Estenshaugen (23-11), d.her, K:2S1D, legdslem.

      IV-1 Kirsti Estensd., 1757-01.04.1831, f./d.her, K:KSD, IV.

            Svend Estensson, 1758-1761, f./d.her, K:FD, barnkopper.

            Svend Estensson, 1761-1777, f./d.her, K:FISD.

            Esten Estensson, 1764-1766, f./d.her, K:FID.

            Ola Estensson, 1767-1783, f.her, til Tylldalen, K:FISM.

            Anne Estensd., 1770-1779, f./d.her, K:FISD.

      IV-0 Ingrid Olsd., 1778-, f.her, K:FK, uekte, enkens barn med Ola Jonsson Smed, c.1740-.

 

IV  Jon Jonsson, 1758-03.11.1819, fra Hemmigarden (55-1), d.her, K:1D, husmann med jord i 1801, ifølge gamleboka fra Arnemo Tynset.

      Kirsti Estensd., 1757-01.04.1831, f./d.her, K:1D, død som fattig enke.

      V   Anne Jonsd., 1785-16.10.1853, f.her, til Huseian Alvdal, K:1KGD, konf. Kveberg, g.1820 m/Lars Larsson Mørebo Romsdal.

            Ingeborg Jonsd., 1793-27.02.1879, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), K:F1G6D, død på Nyhus (Grimshougengen) g.1815 m/Simen Larsson Sandegga.

            Mari Jonsd., 1796-25.05.1868, f./d.her, K:F1KG6D, V, g.1830 m/Embret Pedersson Brandvoldseng.

            Jon Jonsson, 1799-09.12.1869, f.her, til Nordover, K:F1K6, død på Smedplass, ungkar, far til O. Viken i kolbotnbrev.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0207 -

 

0206, 4-63 Brandvoldsløkken, B-Brandvold, B1-s.374 (s.108) i bygdeboka, 1801-Familie 396, Lykkja.

------------------------------------------------------------------

 

I     Erik, c.1595-, d.her, nevnt 1652.

      II   Jon Eriksson, 1624-, f./d.her, II.

            Peder Eriksson, c.1630-, f./d.her, bruker 1677-82, ulovlig jakt 1688, bror til Jon/tilhører her??.

 

II    Jon Eriksson, 1624-, d.her, K:3, Kvegskatt 1657, sist nevnt 1693.

      III  Kari Jonsd., 1662-1740, f./d.her, K:D.

            Anne Jonsd., 1664-, f.her, K:3, oppgitt født i 1664 i tillegget for prestemanntallet 1666.

            Erik Jonsson, 1665-, f.her, K:3.

 

III  Ola Jonsson, 1663-1723, fra Hemmigarden (55-1), d.her, K:D, trolig gift m/datter på gården ungt mannskap og bruker 1697.

      IV  Ingrid Olsd., 1691-1728, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), K:D, g.m/Ola Olsson Strømmen.

            Jon Olsson, c.1694-1733, f./d.her, IV, Samme som på 55-1?.

            Brynhild Olsd., c.1705-1779, f.her, til Kjølmoen (44-36) Tynset, K:TG, skifte 1779, 1t.10.07.1729/1g.25.07.1729 m/Jon Larsson Elfeng, g.2 m/Embret Eriksson Holmen.

 

IV  Jon Olsson, c.1694-1733, f./d.her, K:4a4bSTGS, Sk2+, t.05.05.1731/g.29.06.1731.

      Anne Olsd., 1697-1729, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:DS, Sk1+.

      Marit Nilsd., 1706-1739, fra Brandvold (B-1), d.her, K:TGSDSS, død m/dødfødt foster, søskenbarn Tollev Olsson Brandvold, Sk3+, t.05.05.1731/g.29.06.1731.

      Jon Eriksson, 1702-17.06.1747, fra Strømmen (A-5) d.her, K:MSTGDS, hard på kolbrenning, Sk4+, t.08.06.1740/g.26.07.1740.

      Jøran Olsd., 1685-1771, fra Randmæl (10-1), d.her, K:TGS2DS, Sk6+ på (11-1) og arvinger er 3 søstres etterkommere, på (11-1) i 1762, t.08.06.1740/g.26.07.1740.

      V-1 Ingeborg Jonsd., 1722-24.09.1773, f.her, til Paurenget (4-72), K:SSD, g.m/Tore Estensson.

            Mille Jonsd., 1725-, f.her, til Jonsmoen s. (4-4), K:FISS, g.m/Lars Pedersson.

            Ola Jonsson, 1727-00.08.1773, f./d.her, K:FISSMD, V, Håkon Håkonsen Bogen/Jon Flaten faddere.

            Ingrid Jonsd., 1729-1729, f./d.her, K:FD, død 3 dager gml faddere fra 23-4.

      V-2 Anne Jonsd., 1732-, f.her, til Paurenget (4-72), K:FISS, g.m/Lars Pedersson Sigrid Nilsd. Brandvold fadder.

      V-3 Jon Jonsson, 1735-, f.her, til Vetlsteien n. (9-1), K:SS, g.m/enke Anne Avlesd.

            Kari Jonsd., 1737-28.09.1817, f.her, til Jordet (11-1), K:FISSD, g.m/Ola Larsson fadder Ingeborg Nilsd.

            Nils Jonsson, 1737-1738, f./d.her, K:FID, Sigrid Nilsd.fadder.

 

V   Ola Jonsson, 1727-00.08.1773, f./d.her, K:F2SD, Sk5+.

      Mali Pedersd., 1723-, fra Ramsmoen (40-1) Tynset (R-0437-40), d.her, K:F2SM, introd og kastet jord på dødfødt drengebarn i 1763.

      VI  Anne Olsd., 1748-1773, f.her, til se under, K:KD, VIa (konf.15 år i 1766?).

            Goro Olsd., 1753-, f.her, K:KS.

            Marit Olsd., 1757-, f.her, K:S, (uekte barn?, Ola, i 1781, barnets fars navn uleslig).

            Jon Olsson, 1760-15.01.1850, f./d.her, K:FISKD, VI.

 

VI  Jon Olsson, 1760-15.01.1850, f./d.her, K:FTGM1D, gårdbruker, t.17.06.1781/g.18.06.1781.

      Ingeborg Jonsd., 1752-05.08.1834, fra Søstuen (10-17), d.her, K:TG1D, t.17.06.1781/g.18.06.1781.

      VII Ola Jonsson, 1779-10.04.1863, f.her, til Nygård Bardu, K:KGU, VI, g.1811 m/Mari Olsdatter Berget dro 1821 skiløper gift 2 ganger.

            Esten Jonsson, 1782-, f.her, K:K1.

            Mali Jonsd., 1784-28.07.1868, f./d.her, K:1KG6D, VI, tjente på Jonsmoen n. (4-1) i 1801, g.1821 m/Arne Andersson Strømmen.

            Anne Jonsd., 1790-1791, f.her, K:FD.

            Bersvend Jonsson, 1792-, f.her, K:1.

            Ingeborg Jonsd., 1792-, f.her, til Nordlandene, K:FKU, dro 1821 som tjenestespige.

 

VIa Anne Olsd., 1748-1773, f./d.her, K:D.

      VIIa-0 Mali Ottarsd., 1773-1773, f./d.her, K:FD, uekte, far Ottar Tollevsson, 1740-16.07.1795, fra Søsen (4-30), til Ottemo Tranøy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0206 -

 

0205, 4-65 Brandvoldseggen, B-Brandvold, B1-s.385 (s.107) i bygdeboka, Egga, 1801-Familie 400 og Fieldhøyden Astadfiord.

---------------------------------------------------------------

 

I     Karl Simensson, 1748-1818, fra Øren (1-1), til Prestebakken Salangen, K:FTG1, har rydningsjord på Fjellhøyden i 1801, t.20.10.1777/g.30.10.1777.

      Kari Rasmusd., 1755-1852, fra Borsen (4-44), til Prestebakken Salangen, K:TG1, dødfødt gutt 1780, dro 1791, så, kom til Salangen i 1808, t.20.10.1777/g.30.10.1777.

      II   Brynhild Karlsd., 1777-, f.her, til Lemmingsvær Bjarkøy, K:FI1, tjente på Ibestad nedre i Astadfiord i 1801, g.1817 m/Hans Tollevsson Sjøvegan.

            Kari Karlsd., 1781-1857, f.her, til Prestebakken Salangen, K:F1, tjente på Sallangerdahl i Astadfiord i 1801, g.1803 m/Samuel Olsson.

            Kari Karlsd., 1786-, f.her, til Viken-elvenes Bardu, eller/og Berit?

            Simen Karlsson, 1790-, f.her, til Viken-elvenes Bardu, K:1.

            Rasmus Karlsson, 1792-, fra Fieldhøyden Astadfiord, K:1.

            Peder Karlsson, 1795-, fra Fieldhøyden Astadfiord, K:1.

            Anne Karlsd., 1799-, fra Fieldhøyden Astadfiord, K:1.

 

I     Erik Pedersson, 1759-1801, fra Olen (7-40), d.her, K:FG1DS, kom 1794 fra Steia, huusm. med jord grubearbeyder i 1801, t.28.05.1791/g.14.06.1791.

      Mari Bersvendsd., 1763-07.08.1823, fra Klokkarrønningen (12-1), d.her, K:FG1DS, Sk1+, t.28.05.1791/g.14.06.1791.

      II   Lars Eriksson, 1790-03.12.1863, f.her, til Einundosen (31-2), K:1KGSD, tjente på Strømsløkken (3-1) i 1801, konf. på Kveberg, g.1820 m/Ingeborg Pedersd.

            Kari Eriksd., 1791-06.03.1849, f.her, til Nordigarden (2-12), K:F1KGSD, fosterbarn på Jonsmoen n. (4-1) i 1801, g.31.10.1819 m/Simen Eriksson.

            Helge Eriksd., 1795-1879, f.her, til Rennebu, K:F1S6, g.1829 m/Ola Toresson Meås dro før 1823 enke 1865.

            Peder Eriksson, 1798-26.02.1840, f./d.her, K:F1KSGD, II, g.30.10.1827 m/Kirsti Olsd. Herdalspl. Hun 2g.m/P. P. Letergtrøen som hengte seg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0205 -

 

0208, 4-70 Brandvoldseng, B-Brandvold, B1-s.391 (s.112) i bygdeboka, 1801-Familie 393, Skreda, Engeskreda. Under (4-30) i 1762

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Embret Embretsson, c.1700-c.1755, fra Nøren Os, d.her.

      Marit Olsd., 1702-1762, d.her, K:D, (fra lillesteien?/(4-30)?).

      II   Kirsti Embretsd., 1731-28.11.1812, f./d.her, K:D, II.

            Embret Embretsson, 1741-1742, f./d.her, K:FD, død ½ år gammel.

            Berit Embretsd., 1744-, f.her, K:F.

 

II    Hans Pedersson, 1731-, fra Ramsmoen (40-1) Tynset (R-0437-40), d.her, K:F2S, gammel Hans-enga.

      Kirsti Embretsd., 1731-1812, f./d.her, K:2TG1DS, Sk2+, t.16.09.1766/g.06.10.1766.

      Rasmus Svendsson, 1732-, fra Huset (4-48), d.her, K:TGS, t.16.09.1766/g.06.10.1766.

      III-1 Peder Hansson, 1757-1804, f./d.her, K:KMD, III, konf. på Kåsen.

            Marit Hansd., 1760-, f.her, til Fagerhaugen Plass Oppdal, K:F1S, husmannskone på Fagerhaug i 1801, g.m/Erik Ingebrigtsen.

            Embret Hansson, 1763-1766, f./d.her, K:FID.

      III-2 Kirsti Rasmusd., 1768-, f.her, til Meldal, K:FIS, tjente oberstiger Grue ved Meldal kopperverk 1812.

            Marit Rasmusd., 1772-1778, f./d.her, K:FID.

            Anne Rasmusd., 1775-1776, f./d.her, K:FD.

            Anne Rasmusd., 1777-, f.her, til Meldal, K:FIKS, konf. på Kveberg, tjente på Mogset Meldal 1812.

            Hans Rasmusson, 1781-, f./d.her, K:FI, død som barn.

 

III  Peder Hansson, 1757-1804, f./d.her, K:1DS, husmann med jord i 1801, også gruvearbeider., Sk1+.

      Ingrid Toresd., 1759-15.12.1837, fra Paurenget (4-72), d.her, K:F1SD, drivandes kvinnfolk.

      IV  Kirsti Pedersd., 1793-1793, f./d.her, K:FD.

            Hans Pedersson, 1794-06.03.1879, f./d.her, K:F1SK6D, ugift gav fra seg odelsretten og fikk føråd.

            Tore Pedersson, 1797-20.02.1833, f./d.her, K:F1SGD, IV, Ryr g.1830 m/søskenb. A. T. Nordistuen Steien, Sk3+.

            Embret Pedersson, 1800-02.05.1865, f.her, til Huset (4-48), K:F1SKGD, g.1830 m/Mari Jonsd.Brandvold.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0208 -

 

0211, 4-72 Paulenget, B-Brandvold, B1-s.415 (s.121) i bygdeboka, 1801-Familie 408, Paurenget plass u/Lykkjen. Under (4-63) i 1762

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Lars Pedersson, 1728-, fra Ramsmoen (40-1) Tynset (R-0437-40), til Bergen Stift, K:F2, bruker 1759 og 1763.

      Anne Jonsd., 1732-, fra Brandvoldsløkken (4-63), til Bergen Stift, K:F2.

      II   Marit Larsd., 1760-1762, f./d.her, K:D.

            Marit Larsd., 1762-, f.her, til Bergen Stift, K:FI, faddere Hans P. Enget (4-70) Kari P. Enget og Kirsti Embretsd. Enget (4-70).

            Peder Larsson, 1764-, f.her, K: FI.

 

I     Tore Estensson, 1726-1785, fra Torshaugen (20-48), d.her, K:FTG2SSS, navnløs sønn gravlagt 1761, Sk2+ i live 1778, Sk3+, bodde da på (23-11) i 1762, t.14.09.1749/g.26.09.1749.

      Ingeborg Jonsd., 1722-24.09.1773, fra Brandvoldsløkken (4-63), d.her, K:TG2DSSS, trolovet og gift som Olsd., Sk1+, bodde da på (23-11) i 1762, t.14.09.1749/g.26.09.1749.

      II   Anne Toresd., 1749-02.02.1822, f./d.her, K:F2KSSSD, II, bodde da på (23-11) i 1762.

            Esten Toresson, 1753-1773, f./d.her, K:KD.

            Ingrid Toresd., 1759-15.12.1837, f.her, til Brandvoldseng (4-70), K:FISKSSD, g.m/Peder Hansson.

            Peder Toresson, 1762-1763, f./d.her, K:FID, 17 uker.

            Marit Toresd., 1764-1766, f./d.her, K:FID.

            Anne Toresd., 1768-01.02.1827, f.her, til Nordistuen (7-54), K:FISSSD, g.m/Tore Olsson.

 

II    Avle Olsson, 1747-12.12.1831, fra Aursjøbekken (13-6), d.her, K:F1D.

      Anne Toresd., 1749-02.02.1822, f./d.her, K:F1D, barn født 1778 døde mellom hendene til jordmor før dåp.

      III  Tore Avlesson, 1776-1779, f./d.her, K:D.

            Marit Avlesd., 1781-16.03.1857, f./d.her, K:FIKD, III.

 

III  Jon Pedersson, 1774-1804, fra Randmæl (10-1), d.her, K:FG1DS, skulemester og gårdbruker, Sk4+, g.04.07.1799.

      Marit Avlesd., 1781-16.03.1857, f./d.her, K:FG1SGD, g.04.07.1799, g.19.10.1807 på Tynset.

      Paul Hansson, 1783-1762, fra Sageng (124-39) Tynset, d.her, K:G, g.19.10.1807.

      III-1 Anne Jonsd., 1800-, f.her, til Steihaug (7-68) Alvdal, K:F1SG, g.1827 m/Peder Olsson Borsen Steien.

            Avle Jonsson, 1802-, f.her, til Kåfjord, K:FS, g.1841 m/Everine Samulelsd.

            Jon Jonsson, 1804-, f.her, K:FS.

      III-2 Berit Paulsd., 09.07.1808-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 0211 -

 

 0215, 4-76 S.Bergebakken, B-Brandvold, B1-s.423 (s.162) i bygdeboka, 1801-Familie 390, Bergebakksengen.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola Olsson, 1731-1811, fra Hauen (4-47), d.her, K:TG1D, skredder, t.29.05.1765/g.16.07.1765.

      Marit Eriksd., 1728-1806, fra Søstuen (10-17), d.her, K:FTG1D, t.29.05.1765/g.16.07.1765.

      II   Marit Olsd., 1769-16.01.1833, f.her, til N.Kåsen (6-1b), K:FID, g.m/Knut Pedersson.

            Ola Olsson, 1771-1850, f.her, til se under, K:FI, II.

 

II    Ola Olsson, 1771-1850, f.her, til Romsdal, K:FG1GU, gårdbruker, 3g.1810 m/Anne Olsd. Grøtting, dro 1820, g.05.06.1798, g.08.01.1802.

      Goro Larsd., 1775-1799, fra Jordet (7-26), d.her, K:FG, g.05.06.1798 - konglig bevilling.

      Anne Olsd., 1780-1810, fra Nordfetten (12-53), d.her, K:FG, skifte 1810, g.08.01.1802.

      II-2 Ola Olsson, 1803-, f.her, K:F.

            Ola Olsson, 1805, f.her, K:F.

            Lars Olsson, 22.10.1807, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0215 -

 

0112, 4-A Medølshaugen, A-Strømmen, B1-s.277 (s.59) i bygdeboka.

------------------------------------------

 

I     Arne Jensson Meldal, c.1710-, fra Meldal/Kvikne, K:TG2, bergsknekt, t.21.07.1739/g.19.10.1739.

      Sigrid Nilsd., 1712-1792, fra Brandvold (B-1), K:TG2D, neste eier er hennes søsterdattersmann (skjøte 1765) , t.21.07.1739/g.19.10.1739.

 

I     Lars Simensson, 1726-23.02.1779, fra Mømb Ø.Rendal, d.her, K:G2DS, nevnt i sk.e/søster pige Gjertrud Mømb Ø.Rendal 13.04.1773 f.251a, Sk1+, g.25.06.1760.

      Ingeborg Avlesd., 1740-, fra Strømsløkken (3-1), til Hitra, K:FG2S1, garnbøter, tjente på Kalkløven i Filland på Hitteren i 1801, g.25.06.1760.

      II   Sigrid Larsd., 1761-1842, f.her, til Utsetø Hitra, K:FIKS1, bondekone på Usætøen på Hitteren i 1801, g.1786 m/Johannes Jonsson.

            Arne Larsson, 1762-1763, f./d.her, K:FID, 3 måneder.

            Simen Larsson, 1764-, f.her, til Skierbustad u/Berget Hitra, K:FS1, huusmand med jord Skierbustad i 1801, g.m/enke Marit Pedersd.

            Avle Larsson, 1767-31.12.1828, f.her, til Trondheim, K:FSG1D, tjente i Søre Høye i Rendalen 1779 og Trondheim 1801, t.12.05.1798/g.06.09.1798 m/Ingeborg Anna Scheeviig.

            Arne Larsson, 1770-, f.her, K:FIS.

            Ola Larsson, 1777-, f.her, K:FIS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0112 -

 

0210, 4-B Berget mellem, B-Brandvold, B1-s.412 (s.119) i bygdeboka, 1801-Familie 404, Midtgarden, Rasmusgarden.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Peder Rasmusson, 1747-16.04.1814, fra Borsen (4-44), d.her, K:F1D, gårdbruker.

      Barbro Simensd., 1750-18.10.1835, fra Øren (1-1), d.her, K:F1D.

      II   Rasmus Pedersson, 1777-09.02.1861, f./d.her, K:FIK1D, II.

            Brynhild Pedersd., 1780-18.03.1855, f./d.her, K:FIK1D, tjente på Gammelstuhaugen (12-33) i 1801, død som legdslem ved Strømmen.

            Simen Pedersson, 1792-, f.her, K:1K.

 

II    Rasmus Pedersson, 1777-09.02.1861, f./d.her, K:FGD, g.09.07.1804.

      Goro Pedersd., 22.09.1779-15.05.1849, fra Brennryen (55-22), d.her, K:FGD, g.09.07.1804.

      III  Peder Rasmusson, 1805-, f.her, K:F.

            Peder Rasmusson, 13.06.1808, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0210 -

 

0122, 4-C Næverdal, A-Strømmen.

----------------------

 

I     Ola Mattisson Næverdal, c.1715-, K:TG2, på Tynset, t.23.07.1746/g.11.09.1746.

      Dordi Iversd., c.1715-, d.her, K:TG, fra Arnemoen Tynset, t.23.07.1746/g.11.09.1746.

      Kari Olsd., 1711-1760, d.her, K:D.

      II-1 Marit Olsd., 1746-, f.her, til Kvikne, K:FIK2TG, født på Tynset, introd i Lille-Elvedalen og t.03.06.1776/g.28.06.1776 m/Jens Jakopsson Grøtlien.

            Mari Olsd., 1749-, f.her, K:FI.

 

I     Tore Oudensson, 1729-, fra Hangaard Rendalen, til Tranøy, K:TGTGLL1, skiløper, tjente på Tranøy prestegård i 1801, t.22.09.1763/g.02.11.1763, t.31.08.1766/g.08.10.1766.

      Kari Tollevsd., 1731-1763, fra Hanstad Rendalen, til Høye i Rendalen, K:TGD, aldri bodd her, gravlagt samtidig med datterens dåp, t.22.09.1763/g.02.11.1763.

      Ingeborg Olsd., 1739-, fra Hangaard Rendalen, til Tranøy, K: TG1, tjente på Tranøy prestegård i 1801, t.31.08.1766/g.08.10.1766.

      II-1 Kari Toresd., 1763-, fra Høye Rendalen, til Viken Bardu, K:FKG1, nyerydder og skredderkone på Finsæt i Tranøe i 1801, g.m/Embret Nilsson (50-1) Storeng Tynset, t.18.06.1789.

      II-2 Håkon Toresson, 1776-1776, f./d.her, K:FID, 2 uker.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0122 -

5 Mellesmoen

 

0306, 5-1 Husommoen, C-Steia, B1-s.426 (s.164) i bygdeboka, 1801-Familie 446, Mellesmoen. Under (7-40) i 1762

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola Toresson, 1737-22.05.1814, fra Husom (7-38), d.her, K:FTG21D, gårdbruker, slo garden sammen med N.Husom rokkmaker/rokksvarver, t.09.05.1762/g.19.07.1762.

      Ingeborg Olsd., 1740-1829, fra Borsen (7-66), d.her, K:FTG21, t.09.05.1762/g.19.07.1762.

      II   Tore Olsson, 1763-24.08.1833, f./d.her, K:FIKD, II.

            Marit Olsd., 1765-, f.her, K:FI.

            Ola Olsson, 1767-1798, f./d.her, K:FD, ungkar 29 år, trolig samme person?

            Marit Olsd., 1770-31.10.1852, f.her, til N.Husom Alvdal, K:FIGD, g.1811 m/Peder Pedersson Gulløyen.

            Ingeborg Olsd., 1773-28.03.1836, f./d.her, K:FI1D, fadder L.O.Barkald, tjente på Sivilhaug n. (4-26) i 1801.

            Gjertrud Olsd., 1775-1776, f./d.her, K:FD.

            Gjertrud Olsd., 1777-31.05.1865, f.her, til Tanglia (75-3) Tynset, K:FK1G, g.på Tynset m/Morten Mortensson Odden, g.23.07.1805.

            Anne Olsd., 1780-, f.her, K:I1.

 

II    Tore Olsson, 1763-24.08.1833, f./d.her, K:FG1SD, død av nervefeber, Sk1+, t.05.12.1791/g.04.01.1792 - konglig bevilling.

      Ragnild Olsd., 1761-12.08.1850, fra Jordet (10-18), d.her, K:G1SD, t.05.12.1791/g.04.01.1792.

      III  Ingeborg Toresd., 1794-17.01.1889, f.her, til N.Husom Alvdal, K:F1GS6D, forsynt av broren, g.1826 m/enkem.Esten Estensson Stormælen, 1865:N.h

            Ola Toresson, 1798-21.11.1872, f./d.her, K:F1KGGS6D, III, (1g.21.07.1827 m/B. Ellevsd.enke e/L. I. (122-1) Dalen 2 barn+frillebarn L.Toresen, Sk2+), g2.13.10.1834.

            Berit Olsd., 1801-1886, f.her, til Hollumshaug i Melhus, K:F, gift 1850 m/enkemann Johan Olsson.

            Ola Toresson, 1804-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0306 -

6 Kåsa

 

0213, 6-1a S.Kåsen, B-Brandvold, B1-s.514 (s.130) i bygdeboka, 1801-Familie 447| og Julsæth i Lunche annex i Størdalen.

---------------------------------------------------------

 

I     Simen Knutsson, 1729-1806, fra Borsen (4-44), til Dravenget u/Julset Stjørdal, K:FTG1, solgte gården 1776, t.25.10.1767/g.23.11.1767.

      Ingrid Olsd., 1736-1765, d.her, K:D.

      Kari Olsd., 1746-, fra Haugen (10-8), til Julset Stjørdal, K:FTG, død før ft-1801, t.25.10.1767/g.23.11.1767.

      II-1 Brynhild Simensd., 1764-1765, d.her, K:D, omtrent 1 år. Født utenfor Alvdal? Neppe ført inn som døpt i Alvdal.

      II-2 Knut Simensson, 1768-, f.her, til Dravenget u/Julset Stjørdal, K:FIG1, eskadronsmed, huusm. m/jord på Julset i 1801, t.28.03.1795/g.26.05.1795 m/Kari Estensd. Værnes (0403).

            Ingrid Simensd., 1771-, f.her, K:FI.

            Kirsti Simensd., 1774-, f.her, til Stjørdal, K:FI1, tjente på Mæhle i Wærnes i Størdahlen i 1801.

            Ola Simensson, 1777-1779, f./d.her, K:FID.

            Ola Simensson, 1779-, f./d.her, K:FI, farsnavnet ikke lesbart, men moren er introdusert litt etter.

 

I     Erik Eriksson, 1747-30.01.1813, fra Søstulia (16-1), til Nordigarden (2-12), K:FTGSD, 2g.m/Ingrid Simensd., t.08.12.1770/g.22.04.1771.

      Marit Pedersd., 1748-17.08.1776, fra Gammelstuen (12-27), d.her, K:FTGDSS, Sk1+, + sk3 på (12-27) i 1795, t.08.12.1770/g.22.04.1771.

      II   Sigrid Eriksd., 1772-1773, f./d.her, K:FID.

            Sigrid Eriksd., 1773-10.12.1856, f.her, til Øren (1-1), K:FISKD, g.m/Simen Simensson.

            Gudlaug Eriksd., 1775-25.12.1841, f.her, til Stamoen (12-58), K:FSKD, g.m/Simen Jakopsson.

 

I     Simen Jakopsson, 1751-1810, fra N.Grøtting Ø.Rendalen (R-0433-2), d.her, K:FTG1DS, huusm. med jord i 1801, kjøpte Kåsa 1782 195 rdl, Sk2+, t.07.11.1779/g.08.11.1779.

      Marit Estensd., 1754-, fra Borsen (7-66), d.her, K:TG1S, t.07.11.1779/g.08.11.1779.

      II   Anne Simensd., 1780-, f.her, K:FIK1S, konf. Steigen, tjente på Sandeggen (20-28) i 1801.

            Jakop Simensson, 1783-02.07.1849, f./d.her, til Steihaug Alvdal, K:K1SD, krøpling, død som legdslem på Steiens rode.

            Berit Simensd., 1785-1857, f.her, til Rolvstad Bardu, K:1SU, tjente på Vetlsteien s. (9-17) i 1801, dro via Stor-Elvdal g.m/husmann Rolv Siversen Ringebu.

            Ingeborg Simensd., 1788-00.11.1863, f./d.her, K:1KSD, konf.Steyen 1804, død som legdslem på Plassen.

            Esten Simensson, 1791-1791, f./d.her, K:FD.

            Marit Simensd., 1793-22.02.1874, f.her, til Stor-Elvdal, K:F1SU6, ugift, dro 1820, bodde hos sønnen Simen Nilsson 1865, 1865:Bangen Bardo.

            Simen Simensson, 1798-, f.her, til Svanelvdal Tranø, K:F1SG, død før 1865, g.1831 m/Brynhild Pedersd.Kveberg via Hårdneset Øver.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0213 -

 

0214, 6-1b N.Kåsen, B-Brandvold, B1-s.516 (s.132) i bygdeboka, 1801-Familie 391 og Fieldhøyden Astadfiord. Under (4-44) i 1762

---------------------------------------------------------

 

I     Peder Knutsson, 1723-1770, fra Borsen (4-44), d.her, K: :FTG2DSS, Sk1+, t.16.06.1759/g.23.07.1759.

      Marit Olsd., 1734-10.10.1791, fra Hauen (4-47), d.her, K:TG2STGDS, introd 1760 pikebarn død e/fødselen, Sk2+, t.16.06.1759/g.23.07.1759, t.19.04.1772/g.09.06.1772.

      Ola Olsson, 1742-1812, fra Jordet (12-3), til Høyden Bardu, K:FTGMS1, rydding påbegynt 1798, har rydnings jord på Fieldhøyden i 1801, t.19.04.1772/g.09.06.1772.

      II-1 Knut Pedersson, 1762-26.04.1824, f./d.her, K:FISKMSD, II.

            Marit Pedersd., 1764-22.12.1848, f.her, til Smedplass (7-3), K:FSKSD, g.m/Gunnar Jakopsson.

            Jøran Pedersd., 1767-20.03.1855, f.her, til Fådalen S.(112-1) Tynset, K:FISGS, g.22.07.1791 m/skiløper Esten Knudsen Krochen Fådalen, enke i 1829.

            Ola Pedersson, 1770-03.04.1829, f./d.her, K:FISS1D, Inderst/krøpling, tjente Jens Finne på Røraas Bergplads/hyttegaden i 1801, (hus 342 Brandvoldtomta), Sk4+.

            Kari Pedersd., 1770-1770, f./d.her, K:FID, tvilling ½ år.

      II-2 Peder Olsson, 1773-1849, f.her, til Høyden Bardu, K:FISK1, på Fieldhøyden i 1801, g.1808 m/Kari Jonsd. Kalbækken.

            Ola Olsson, 1775-15.09.1851, f.her, til Viken Bardu, K:FSK, g.1808 m/K. Simensd. Finnset (4-35) overtok Finnset i 1811, (1801:Sæter Sørreisa?).

            Berit Olsd., 1776-, f.her, til Høyden Bardu, K:FISK1, på Fieldhøyden i 1801.

 

II    Knut Pedersson, 1762-26.04.1824, f./d.her, K:FG1DS, gårdbruker, drukna Follosen eide S.Bergebakken, Sk3+, g.06.06.1797 - konglig bevilling.

      Marit Olsd., 1769-16.01.1833, fra S.Bergebakken (4-76), d.her, K:FG1SD, død hos søskenbarnet på 4-76 Marte, Sk5+, g.06.06.1797.

      III  Peder Knutsson, 1799-05.06.1875, f.her, til Bergebakken Alvdal, K:F1KS6D, III, Solgte gården + S.Bergebakken, legdslem.

            Marit Knutssd., 1802-28.01.1875, f.her, til Strømskroken i Bardu, K:FGD, gift som enke med Peder Jonsson Øverbytrøen Tylldalen, g.12.06.1835.

            Ola Knutsson, 1805-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0214 -

7 StorSteien

 

0319, 7-1 Mellestjønna, C-Steia, B1-s.433 (s.167) i bygdeboka, Mellestjernet.

 -------------------

 

Ia   Erik Olsson, 1767-26.07.1844, fra Nordistuen (7-54), d.her, K:FD, ugift halt og uferdug.

Ib   Ingeborg Olsd., 1756-18.12.1840, fra Nordistuen (7-54), d.her, K:D, stelte for broderen.

 

I     Jon Jonsson Rugedal, c.1755-, fra Røros, K:G, g.22.07.1805.

Brynhild Olsd., 1757-, fra Nordistuen (7-54), K:1G, tjente proviantskriver Jens Andreas Hejde på Røros i 1801, g.22.07.1805.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0319 -

 

0301, 7-3 Smedplass, C-Steia, B1-s.521 (s.137) i bygdeboka, Gunnaren, 1801-Familie 432 og Axeldal huusmandsplads u/Stalvig på Øreland. Under (7-85) i 1762.

----------------------------------------------------------------------

 

I     Embret Embretsson, 1697-1776, fra Nordre Bakken Stor-Elvdal, d.her, K:2D, Kjent børsesmed kom hit som gammel.

      II   Ingeborg Embretsd., 1735-, fra Nordre Bakken Stor-Elvdal, II, sk.e/moren Sigrid O.20/7 1754 Landet Stor-Elvdal.

                                                                        

II    Karl Simensson, 1732-, fra Nystuen (7-85), til Axeldal u/Stalvig Ørlandet, K:TG21, bodde her 1764-82, omtalt som Kurt i 1801-tellingen, t.03.02.1760/g.25.02.1760.

      Ingeborg Embretsd., 1735-, fra Nordre Bakken Stor-Elvdal, K:FTG2, død før ft-1801, trolovede i Stor-Elvdal, t.03.02.1760/g.25.02.1760.

      III  Embret Karlsson, 1760-, f.her, K:FK, født Landet i Stor-Elvdal.

      Ingeborg Karlsd., 1764-, f.her, K:FIK.

            Simen Karlsson, 1766-09.03.1852, f.her, til Axeldal u/Stalvig Ørlandet, K:FI1D, fisker i 1801, g.1799 m/Anne Olsd. Ramsvik.

            Kari Karlsd., 1769-, f.her, K:F.

            Sigrid Karlsd., 1772-05.02.1822, f.her, til Stalvig Ørlandet, K:FI1D, g.1796 m/gårdbruker på Stalvig og fisker i 1801 Even Hansen.

 

I     Gunder Jakopsson, 1749-11.07.1836, fra N.Grøtting Ø.Rendalen (R-0433-2), d.her, K:FMGS1D, gårdbruker, gårdm.sønn i legd 59 Ø.Rendal 1783, g.30.06.1794.

      Berit Olsd., 1761-14.06.1791, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:FDS, Sk1+, + sk4 på (2-19) i 1803.

      Marit Pedersd., 1764-22.12.1848, fra N.Kåsen (6-1b), d.her, K:FG1D, død som føderaadsenke fra Sørhuus, g.30.06.1794.

      II-1 Gjertrud Gundersd., 1785-17.09.1860, f.her, til Utistuen (11-8), K:S1KGD, g.1812 m/Ola Larsson.

            Jakop Gundersson, 1788-07.12.1866, f./d.her, K:S1KG6D, II, konf. Kaasen, g.1814 m/Ragnild Larsd. Gulløya.

      II-2 Peder Gundersson, 1796-29.10.1850, f.her, til Stormoen Alvdal, K:F1GD, død på Nestebyjordet g.1826 m/Ragnild Håkonsd. Eggen.

            Berit Gundersd., 1799-02.07.1870, f.her, til Jordet (10-18), K:F1KG6D, g.1823 m/Lars Toresson.

            Ola Gundersson, 1802-1851, f.her, til Brandvoldseng (4-70), K:F, g.1834 m/enke Anne Toresd.

            Gunder Gundersson, 06.10.1807, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0301 -

 

0302, 7-12 Skomakermoen, C-Steia, B1-s.524 (s.140) i bygdeboka, 1801-Familie 431, Steimoeggen. Under (7-85) i 1762.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Simen Simensson, 1736-00.10.1802, fra Nystuen (7-85), d.her, K:G2SM1DS, skomaker og gårdbruker, Sk2+, g.17.06.1761.

      Kirsti Eriksd., 1737-30.01.1773, fra Søstulia (16-1), d.her, K:FG2DSS, Sk1+, introd og dødt tvillingpar 1761/1761, g.17.06.1761.

      Marit Taraldsd., 1745-21.05.1835, fra Taraldsteen (9-2), d.her, K:F1SD.

      II-1 Simen Simensson, 1762-1773, f./d.her, K:FID.

            Erik Simensson, 1764-1773, f./d.her, K:FID.

            Ingeborg Simensd., 1766-1773, f./d.her, K:FID.

            Sigrid Simensd., 1768-03.04.1841, f.her, til Øver-Lien (23-16), K:FISSD, g.m/Simen Jonsson.

            Haldo Simensson, 1772-1773, f./d.her, K:FID, ½ år, dødfødt tvillingbror 1772.

      II-2 Kirsti Simensd., 1775-1779, f./d.her, K:D.

            Simen Simensson, 1777-, f.her, K:FIK.

            Ola Simensson, 1780-13.01.1857, f.her, til se under, K:FIK1S, II.

            Kirsti Simensd., 1782-04.05.1870, f.her, til Taraldsteen (9-2), K:K1SD, g.m/Jon Estensson Evensplass.

 

II    Ola Simensson, 1780-13.01.1857, f.her, til Talvik, K:FG, de dro i 1831, g.19.04.1808.

      Ingeborg Blostrupsd., 1787-15.12.1855, til Blostrupsplass (25-18), til Talvik, K:G, g.19.04.1808.

      III  Simen Olsson, 19.09.1808, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0302 -

 

0305, 7-13 Steimoen, C-Steia, B1-s.539 (s.148) i bygdeboka, 1801-Familie 426 og 231 Tynset.

---------------------------------------------------------------

 

I     Ola Simensson, 1719-01.06.1792, fra Norsen (7-59), d.her, K:TG2MSS, enkemann født Søstulia (16-1) kom 1765, Sk2+, bodde på (7-59) i 1762, t.13.07.1749/g.21.07.1749.

      Marit Larsd., 1723-00.11.1783, fra Utistuen (11-8), d.her, K: FTG2SS, Sk1+, bodde på (7-59) i 1762, t.13.07.1749/g.21.07.1749.

      II   Gjertrud Olsd., 1750-1773, f./d.her, K:FI2KD, bodde på (7-59) i 1762.

            Kari Olsd., 1754-22.05.1815, f.her, til Gjelten (28-24), K:SSD, g.m/Erik Andersson.

            Simen Olsson, 1756-11.01.1828, f./d.her, II, K:KMSSD.

            Lars Olsson, 1758-1792, f.her, K:IKSD, tjente Ola Jonsson smelter 1784, død på Mæleng.

            Marit Olsd., 1761-02.02.1843, f.her, til Skreddarhaugen (25-19), K:FKSSD, g.m/Esten Hansson.

            Esten Olsson, 1764-22.02.1828, f./d.her, K:FIKMSSD, II.

            Jøran Olsd., 1767-06.09.1847, f.her, til Utistuen (4-27), K:FISSD, g.m/Jon Estensson.

 

II    Simen Olsson, 1756-11.01.1828, fra/til Steimoen (7-13), K:TG1D, 1/3 av gården 1806, Sk3+, Sk4+, t.10.07.1782/g.11.07.1782.

      Gudlaug Eriksd., 1756-29.12.1835, fra Vangen (56-1) Tynset, d.her, K:TG1S, t.10.07.1782/g.11.07.1782.

      III  Marit Simensd., 1784-, Fådalen (112-8) Tynset, til Røsten (31-9), K:1S, g.m/Ola Pedersson.

            Sigrid Simensd., 1786-, Fådalen (112-8) Tynset, til Urdstraumen (13-5), K:1GS, g.m/Peder Pedersson, g.13.02.1809.

            Ingeborg Simensd., 1790-09.11.1863, Fådalen (112-8) Tynset, d.her, K:1S, II, g.1828 m/Ola Toresson Kjølle.

            Ola Simensson, 1795-02.04.1864, fra/til Fådalen (112-8) Tynset, K:F1S, II, g.1819 m/Gunnild Pedersd. Lille Brandsnes.

            Goro Simensd., 1798-, Fådalen (112-8) Tynset, til Sagplass Alvdal, K:F1S, g.1827 m/Jens Pedersson Barkald.

 

II    Esten Olsson, 1764-22.02.1828, f./d.her, K:F1D, grubearbeyder i 1801, 2/3 av gården 1806.

      Marit Evensd., 1751-17.03.1836, fra Ø.Strømsbakken (4-21), d.her, K:1D, familien var i Nordlandene 1792.

      III  Gjertrud Estensd., 1788-30.06.1872, f.her, til Ol Persa rommet (35-1), K:G6D, g.1812 m/Ola Pedersson.

            Mali Estensd., 1791-, f.her, til Åfjord, K:F1KG, III, g.1813 m/Haldo Olsson Borsa Steia.

            Kari Estensd., 1794-23.05.1850, f.her, til Holrøsta (22-1), K:F1KGD, g.1821 m/Simen Simensson.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0305 -

 

0304, 7-19 Steimosteen, C-Steia, B1-s.531 (s.144) i bygdeboka, 1801-Familie 440, Stea.

---------------------------------------------------------------------

 

I     Peder Olsson, 1752-28.01.1827, 2g.1806, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:TM1SGD, smed, t.14.10.1781, g.08.04.1806.

      Mille Olsd., 1757-1799, fra Halvorsgarden (2-19), d.her, K:TDS, Sk1+, t.14.10.1781, + sk4 på (2-19) i 1803.

      Sigrid Karlsd., 1780-05.10.1854, fra Sivilhaug s. (4-32), d.her, K:FGD, g.08.04.1806.

      II-1 Ola Pedersson, 1781-1801, f./d.her, K:K1D.

      Ola Pedersson, 1783-1803, K:K1D, f.d.her, druknet ved tømmer-flydning, tjenestedreng på Vetlsteien s. (9-17) i 1801.

            Erik Pedersson, 1788-09.01.1867, f./d.her, K:1KSG6D, II, Sindsvag i 1865, g.1815 m/M. Karlsd. S.Sivilhaug søster til stemoren.

            Jon Pedersson, 1790-06.08.1872, f.her, til Underegga Alvdal, K:1SG6D, tjente på Hauen (4-47) i 1801, g.1822 m/enke Brynhild Avlesd. Frankplass.

            Sigrid Pedersd., 1793-, f./d.her, K:F1S, død ung.

            Peder Pedersson, 1795-10.08.1831, f.her, til Gulløimoen Alvdal, K:F1SKGD, fosterbarn på Nystuen (7-85) i 1801, g.1822 m/Kari L., Sk2+.

            Iver Pedersson, 1797-21.03.1839, f./d.her, K:F1SKD, ungkar, fostersøn på Vetlsteien s. (9-17) i 1801.

            Mille Pedersd., 1799-1799, f.her, K:FD.

      II-2 Mille Pedersd., 20.06.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0304 -

 

0308, 7-26 Jordet, C-Steia, B1-s.489 (s.183) i bygdeboka, 1801-Familie 438 og 439, Jordafetta, Steifetten. Under (7-66) i 1762.

----------------------------------------------------------------------

 

I     Tore Larsson, 1693-1767, fra Borsen (7-66), d.her, K:TGM2D, Mye Lillesteien/(7-54) drev Bostuen før, bl.a. i 1735, t.14.03.1723/g.23.05.1723. Kontrakt 28.12.1751.

      Jøran Pedersd., 1693-1770, fra Sølnlien (24-10), d.her, K:TG2D, intro 1738, t.14.03.1723/g.23.05.1723.

      II   Ingeborg Toresd., 1724-1724, f./d.her, K:FID, død 8 uker Avle Skaret og farens halvsøster fadder.

            Peder Toresson, 1725-1728, f./d.her, K:FID, død 3 ½ år.

            Ingeborg Toresd., 1727-, f.her, K:FI.

            Peder Toresson, 1730-1730, f./d.her, K:FID, død 10 uker.

            Lars Toresson, 1731-1802, f./d.her, K:FMMD, II.

            Arne Toresson, 1737-1812, f.her, til Gjelten (28-24), K:FID.

            Ingeborg Toresd., 1741-1749, f./d.her, K:FID.

 

II    Lars Toresson, 1731-1802, f./d.her, K:F2MS1D, Sk1+ og kona i levende live 1785.

      Goro Toresd., 1729-1808, fra Husom (7-38), d.her, K:F2S1D.

      III  Tore Larsson, 1754-08.07.1847, f./d.her, K:KMSD, III.

            Tore Larsson, 1757-23.07.1840, f.her, til Jordet (10-18), K:KMSD, (22 år 1783?).

            Peder Larsson, 1760-1761, f./d.her, K:FID, barnekopper 39 uker.

            Jøran Larsd., 1762-1763, f./d.her, K:FID, 8 uker og husmannsdatter.

            Peder Larsson, 1763-1781, f./d.her, K:KD.

            Marit Larsd., 1766-12.09.1836, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:FISD, g.m/Lars Olsson.

            Jøran Larsd., 1769-, f./d.her, K:FS.

            Goro Larsd., 1775-1799, f.her, til S.Bergebakken (4-76), K:FSK, g.m/Ola Olsson.

 

III  Tore Larsson, 1754-08.07.1847, f./d.her, K:TG1SD, hjalp presten, til Oslo etter korn for bygdefolket, Sk2+, t.01.04.1781/g.02.04.1781.

      Ingeborg Jakopsd., 1759-21.07.1839, fra N.Grøtting Ø.Rendalen (R-0433-2), d.her, K:FTG1SD, t.01.04.1781/g.02.04.1781.

      IV  Jakop Toresson, 1789-04.07.1852, 1g.1813 2g.1832, f./d.her, K:1KGSD, IV, 1g.Marit O. Randmæl 2g.Berit O. Borsen på Steien.

            Lars Toresson, 1792-1793, f.her, K:FD.

            Goro Toresd., 1796-22.02.1858, f.her, til Klokkarrønningen (12-1), K:F1KGSD, g.1819 m/Ola Olsson.

            Anne Toresd., 1798-30.03.1874, f.her, til Norsen (7-59), K:F1KSG6D, g.1826 m/Simen Eriksson.

            Tore Toresson, 1801-30.07.1884, f.her, til Jordmoen Steien Alvdal, K:F1KSG6D, g.1829 m/Ingeborg Toresd. Stejen, 1865:Steifetten/jordmoen (7-27).

            Jøran Toresd., 14.09.1806-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0308 -

 

0307, 7-30 Sundstu'u, C-Steia, B1-s.457 (s.179) i bygdeboka, 1801-Familie 445, Erekshaugen, Erekstea, Nygård.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Erik Eriksson, 1741-01.09.1819, fra Nordistuen (7-54), d.her, K:FTG1D, huusm. med jord i 1801, sundmann, bodde før på Steimoane solgt 1783, t.29.05.1765/g.16.07.1765.

      Marit Hansd., 1745-03.02.1831, fra Vetlsteien n. (9-1), d.her, K:FTG1D, død som fattig enke 86 år, t.29.05.1765/g.16.07.1765.

      II   Kirsti Eriksd., 1764-1768, f./d.her, K:FD, født før ekteskap.

            Erik Eriksson, 1767-1767, f./d.her, K:FID, tvilling.

            Hans Eriksson, 1767-1773, f./d.her, K:FID, tvilling.

            Brynhild Eriksd., 1770-1773, f./d.her, K:ID.

            Brynhild Eriksd., 1774-25.09.1830, f./d.her, K:FIKD, II, konf. i Tylldalen.

            Hans Eriksson, 1776-1779, f./d.her, K:FID.

            Anne Eriksd., 1780-, f.her, K:FI.

            Marit Eriksd., 1784-04.09.1867, f.her, til Erlihaug (98-1) Ø.Folldal, K:K1G6, tjente på Trysilplassen (57-14) i 1801, g.01.08.1802 m/Esten Jonsson Wolden, 1865:Kaajeplads

            Kari Eriksd., 1788-1797, K:D.

 

II    Erik Jørgensson, 1780-1840, fra Strømshaugen (130-3) Foldalen, d.her, K:G, g.15.08.1803.

      Brynhild Eriksd., 1774-25.09.1830, f./d.her, K:FGD, g.15.08.1803.

      III  Marit Eriksd., 1803-1900, f./d.herK:F, III, g.1837 m/Johan Johansen Torshaug.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0307 -

 

0309, 7-38 Husan, C-Steia, B1-s.501 (s.190) i bygdeboka, 1801-Familie 427, S.husom, Stenbachen, Moen, Husum., Under (7-40) i 1762.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Tore Olsson, 1693-1767, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:TGMS2D, husmann, t.16.05.1723/g.11.07.1723.

      Marit Olsd., 1701-01.04.1751, fra Flaten (18-4), d.her, K:TGS, Sk1+, dødfødt barn 1728, t.16.05.1723/g.11.07.1723.

      II   Marit Toresd., 1725-, f.her, K:FIS.

            Goro Toresd., 1729-1808, f.her, til Jordet (7-26), K:FISD, g.m/Lars Toresson.

            Ola Toresson, 1737-22.05.1814, f.her, til Husommoen (5-1), K:FISD.

 

I     Anders Arnesson, 1730-1807, fra Olen (7-40), d.her, K:F2S1D, overtok 1754.

      Ingeborg Olsd., 1729-1784, fra Jordet (12-3), d.her, K:F2S, Sk2+.

      II   Ola Andersson, 1757-25.04.1818, f./d.her, K:KSMD, II.

            Arne Andersson, 1759-1765, f./d.her, K:FID.

            Mari Andersd., 1761-1773, f./d.her, K:FID, døpt Marit.

            Erik Andersson, 1762-1763, f./d.her, K:FID, 4 uker.

            Lars Andersson, 1764-1765, f./d.her, K:FID.

            Arne Andersson, 1766-, f.her, K:FIMS, tjente Avle Pedersson Folden i 1785.

            Peder Andersson, 1768-1773, f.her, K:FID.

            Berit Andersd., 1769-11.01.1850, f./d.her, K:FIS1D, død som innerstpige.

 

II    Ola Andersson, 1757-25.04.1818, f./d.her, K:1SD, jordløs huusm. og grubearbeyder i 1801.

      Marit Jonsd., 1758-1808, fra Vangen øvre (56-2) Tynset, d.her, K:1DS, nevnt i skiftet etter broren, Peder. Nevnt som Olsd. ved datterens dåp, Sk3+.

      III  Ingeborg Olsd., 1792-22.10.1854, f./d.her, K:F1KSGD, III, konf. på Tynset 1806, g.1810 m/Ola Andersson Strålsjøhaugen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0309 -

 

0312, 7-40 Ola, C-Steia, Steien øvre, B3-s.134 (s.202) i bygdeboka, 1801-Familie 441 og Slagstad i Sand på Bjarkøy.

--------------------------------------------------------------------

 

I     Peder Eriksson, 1584-, d.her, K:3, nevnt 1653-71.

 

I     Arne Larsson, 1638-, fra Utistuen (11-8), d.her, nevnt som bruker 1673-93.

      II   Marit Arnesd., c.1670-c.1737, f./d.her, II.

            Lars Arnesson, 1675-1741, f./d.her, K:D, ungt mannskap 1697.

            Ingeborg Arnesd., 1684-1768, f.her, til Utistuen (11-8), K:D, g.m/Jon Estensson.

 

II    Erik Olsson, 1661-, fra Reten Tylldalen, d.her, K:4a4bS, tok over 1696, militærrulle 1697.

      Marit Arnesd., c.1670-c.1737, f./d.her, K:S, Sk1+.

      III  Arne Eriksson, 1693-1767, f./d.her, K:SD, III.

            Marit Eriksd., c.1700-, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), g.m/Esten Olsson.

            Marit Eriksd., c.1705-, f.her, til Borsen (7-66), K:S, g.m/Ola Pedersson.

            Sigrid Eriksd., 1707-, f.her, til Bortistuen (12-10), K:S, 1g av 3.m/Simen Jonsson.

            Berit Eriksd., 1714-1751, f.her, til Amperhaugen i Atnelien (20-14), K:SD, g.m/Haldo Simensson Søstulia, kom c.1740 til 16-11.

 

III  Arne Eriksson, 1693-1767, f./d.her, K:MS2D, Sk2+ i levende live 1750.

      Gudlaug Pedersd., 1682-1770, fra Holen n. (54-1), d.her, K:S2D, eller fra Sølnlien (24-10)?, dødfødt barn 1731.

      IV  Erik Arnesson, 1722-1727, f./d.her, K:D.

            Peder Arnesson, 1723-1723, f./d.her, K:FD, død 6 uker.

            Peder Arnesson, 1724-1809, f./d.her, K:FIMSD, IV.

            Lars Arnesson, 1727-1796, f.her, til Strålsjøvangen (32-1), K:FIMMS2PD, off.skrifte: Guds ords og sacramentes forakt, bodde hjemme i 1762.

            Erik Arnesson, 1728-1802, f.her, til Vangen nedre (56-1) Tynset, K:FIMMS1, på Tynset i 1801, g.m/Sigrid Iversd.

            Anders Arnesson, 1730-1807, f.her, til Husom (7-38), K:FIMMSD, Jon Embretsen Oolen fadder, g.m/Ingeborg Olsd.

            Marit Arnesd., 1732-, f.her, K:FI, død før 1750.

            Arne Arnesson, 1735-, f.her, til se under, K:S, IVa.

 

IV  Peder Arnesson, 1724-1809, f./d.her, K:FTGM2S1D, trolovede på Aaen (Røstad), fledføringsmann i 1801, t.25.03.1748/g.21.04.1748.

      Kari Mortensd., 1720-10.02.1773, fra Rødstad øvre (70-1) Tynset, d.her, K:TG2DS, Sk3+, t.25.03.1748/g.21.04.1748.

      V   Arne Pedersson, 1748-02.10.1807, f.her, K:FI2KS, V.

            Morten Pedersson, 1750-1804, f.her, til Kvikne, K:FI2KSD.

            Gudlaug Pedersd., 1752-, f.her, K:KS, konf.18 år.

            Ingeborg Pedersd., 1754-05.11.1832, f./d.her, K:SD, Vb.

            Goro Pedersd., 1758-, f.her, K:S.

            Erik Pedersson, 1759-1801, f.her, til Brandvoldseggen (4-65), K: FISKMD, g.m/Mari Bersvendsd. Klokkarrønningen.

            Marit Pedersd., 1762-1764, f.her, K:FID.

            Ola Pedersson, 1765-1773, f./d.her, K:FID.

 

V   Arne Pedersson, 1748-02.10.1807, f.her, til Slagstad Bjarkøy, K:FTGM1, Jordbruger og dagleier på Bjarkøy i 1801, t.22.04.1771/g.15.07.1771.

      Marit Halvorsd. Eggen, 1737-1806, til Slagstad Bjarkøy, K:TG1, intro dødfødt drengebarn, t.22.04.1771/g.15.07.1771.

      VI  Kari Arnesd., 1772-, f.her, til Slagstad Bjarkøy, K:FITG1, t.06.12.1795/g.27.12.1795 m/Jørgen Nilsson som var jordbruger nærer sig af fiskerie i 1801 på Bjarkøy.

            Peder Arnesson, 1774-, f. her, K:FIK, var det sønnen som «strauk med i blodsotta», som Steimoeggen mente? Det var vel dattera, Marit, han mente?

            Marit Arnesd., 1778-1778, f./d.her, K:FID, 2 uker.

            Halvor Arnesson, 1781-1845, f.her, til Slagstad Bjarkøy, K:FI1G, g.27.12.1803 m/Johanna Olsd. Krøttøy.

 

IVa Arne Arnesson, 1735-, f.her, K:PT2G, gift e/konglig tillatelse forlover O. P. Steien, bodde hjemme i 1762, t.19.07.1762/g.18.03.1763.

      Anne Embretsd., c.1732-, fra Einunden (47-1), K:PT2G, enke, hennes ektemenn var søskenbarn, bodde her i 1762, t.19.07.1762/g.18.03.1763.

      Va Gudlaug Arnesd., 1760-, f.her, K:F, f. før ekteskap bodde på Ytterøe i ft1801?.

            Ola Arnesson, 1763-, f.her, K:FI.

            Ragnild Arnesd., 1766-, f.her, K:FI, bodde på Ytterøe i ft1801?.

 

Vb Ingeborg Pedersd., 1754-05.11.1832, f./d.her, K:D, død som legdslem på Steiens rode.

      VIb-0 Ola Olsson, 1776-, f.her, K:F, uekte, far Ola Olsson Brandvold.

 

I     Tore Arnesson, 1761-01.02.1840, fra Gjelten (28-24), d.her, K:1D, haugianer.

      Ingrid Larsd., 1765-05.02.1837, fra Oppistuen (11-14), d.her, K:F1D.

      II   Arne Toresson, 1790-11.10.1864, f./d.her, K:1KGD, III, g.23.07.1823 m/Barbro Embretsd. Ryhaug.

            Jøran Toresd., 1791-26.08.1838, f.her, til Eriksbakken (28-20), K:F1GD, g.1823 m/Peder Olsson.

            Lars Toresson, 1793-, f.her, til Sørover, K:F1K.

            Tarald Toresson, 1795-05.08.1840, f.her, til Estenshaugen (23-11), K:F1KGD, g.1823 m/Goro Olsd. Lien.

            Mille Toresd., 1797-02.03.1873, f.her, til Trøan Egnund Alvdal, K:F1KG6D, g.1825 m/Nils Zetsson, 1865:Ejnunden Nedre.

            Ingeborg Toresd., 1800-, f.her, til Tronslien Alvdal, K:F1KG, g.1822 m/Iver Karlsson.

            Peder Toresson, 1803-, f.her, K:F.

            Erik Toresson, 1806-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0312 -

 

0316, 7-54 Nordistu'u, C-Steia, B3-s.142 (s.215) i bygdeboka, 1801-Familie 436, Steien nordre.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Ola, c.1610-, d.her.

      Brynhild Olsd., c.1610-, d.her, nevnt som bruker 1652-54 og 1673-74.

      Erik Olsson, 1614-, d.her, K:3, Kvegskatt 1657.

      II-1 Olsd., c.1630-, f.her, til Eggen (18-3), g.m/Knut Jonsson.

            Berit Olsd., c.1635-, f.her, til Sølnlien (24-10), g.m/Erik Pedersson etter leiermål 1662.

            Amund Olsson, 1639-, f./d.her, K:3, II.

            Ola Olsson Jefstuen, c.1640-, f.her, til Gudbrandsdal.

 

II    Amund Olsson, 1639-, f./d.her, bruker fra 1675 gift c.1679 etter leiermål m/

      Ingrid Olsd., c.1640-, d.her, fra 4-30??.

 

I     Ola Eriksson, 1671-1737, fra Sølnlien (24-10), d.her, K:4a4bDS, morbror var Amund ungt mannskap 1693/97.

      Kari Simensd., 1673-1728, fra Søstulia (16-1), d.her, K:D.

      II   Brynhild Olsd., 1700-1762, f./d.her, K:D, II, Søskenbarn m/Avle Andersson som ble gift til Barkald.

            Berit Olsd. Storsteigen, 1706-1748, f.her, til Stortordhaugen (7-69), K:D, g.m/Tore Jonsson.

 

II    Erik Olsson, 1692-1768, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:MS2D, Sk1+ i levende live 1753

      Brynhild Olsd., 1700-1762, f./d.her, K:SD, søster Inger O.? Død som Brynhild og Ragnild i boka. Skiftet har begge navn.

      III  Ola Eriksson, 1721-1751, f./d.her, K:MD.

            Marit Eriksd., 1723-1805, f./d.her, K:FIS2S1D, ugift, tjente hjemme i 1762.

            Ola Eriksson, 1726-1801, f./d.her, K:FIMMSSD, III.

            Simen Eriksson, 1728-25.02.1773, f.her, til Norsen (7-59), K:FIMMS2D, tjente hjemme i 1762.

            Kari Eriksd., 1731-1737, f./d.her, K:FID, far Ola v/dåp og Erik v/intro.

            Esten Eriksson, 1736-1773, f./d.her, K:S2D, ugift, bodde hjemme i 1762.

            Peder Eriksson, 1738-27.02.1784, f./d.her, K:FIS2S, ugift bodde på Steimoane, Sk2+, bodde på (7-59) i 1762.

            Erik Eriksson, 1741-01.09.1819, f.her, til Sundstuen (7-30), K:FIS2SD, tjente på (9-17) i 1762.

 

III  Ola Eriksson, 1726-1801, f./d.her, K:F2M1D, gårdbruker.

      Marit Toresd., 1726-1804, fra Hemmigarden (55-1), d.her, K:F21D.

      IV  Erik Olsson, 1753-1761, f./d.her, K:D, barnekopper.

            Ingeborg Olsd., 1756-18.12.1840, f.her, til Mellestjønna (7-1), K:D.

            Brynhild Olsd., 1757-, f.her, til Mellestjønna (7-1), g.m/Jon Jonsson Rugedal.

            Tore Olsson, 1761-03.10.1813, f./d.her, K:FKMD, IV.

            Kari Olsd., 1764-, f.her, K:FIK.

            Erik Olsson, 1767-26.07.1844, f.her, til Mellestjønna (7-1), K:FI1D.

            Ingrid Olsd., 1769-1769, f./d.her, K:ID, 1 dag, hjemmedøpt.

 

IV  Tore Olsson, 1761-03.10.1813, f./d.her, K:FG1DS, Sk3+, g.11.06.1799.

      Anne Toresd., 1768-01.02.1827, 2g.1815, fra Paurenget (4-72), d.her, K:FG1SD, 2g.Erik I. Dalen Folldal, Sk4+, g.11.06.1799.

      V   Marit Toresd., 1800-, f.her, til Mellestjønna Alvdal, K:F1SKG, g.1831 m/Lars P. Urdstrømmen.

            Ola Toresson, 1802-1802, f./d.her, K:D, 5 dager, hjemmedøpt.

            Tore Toresson, 1802-1802, f./d.her, K:D, 3 dager, hjemmedøpt.

            Ingeborg Toresd., 1804-, f.her, K:F.

            Anne Toresd., 1804-, f.her, K:F.

            Marit Toresd., 19.05.1807-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0316 -

 

0313, 7-59 Norsa, C-Steia, B3-s.146 (s.205) i bygdeboka, 1801-Familie 437 og 444, Steien søndre.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Tore, c.1575-, d.her, nevnt 1616-37.

      II   Esten Toresson, 1604-, f./d.her, II, Trolig sønn.

 

II    Esten Toresson, 1604-, f./d.her, K:3, nevnt fra 1653.

      Anne Rolandsd., c.1615-, d.her, nevnt som bruker 1673-74.

      III  Roland Estensson, 1642-, f./d.her, K:3, III.

            Estensd., c.1645-, f.her, til se under, IIIa.

            Embret Estensson, 1648-, f.her, herfra? dreng Eggen/Flaten i mt.1664, ikke nevnt i Lilleelvdalen mt.1666.

            Tore Estensson, 1654-, f.her, K:3, dreng på Eggen/Flaten i 1665, dreng Bogen 1689.

            Ola Estensson, 1657-, f.her, K:3, (Til 0403-Grindeggea?).

            Erik Estensson, 1659-, f.her, K:3.

 

III  Roland Estensson, 1642-, f./d.her, bruker fra 1675.

      IV  Esten Rolandsson, 1681-c.1717, f./d.her, IV, Ungt mannskap 1697.

            Embret Rolandsson, c.1683-, f.her, bodde på Follmoen, Plassen.

            Anne Rolandsd., c.1687-, f.her, død ung.

            Erik Rolandsson, 1691-1759, f.her, til Søstuen (10-17), K:D, lå ute i den store Nordiske krig c.1716, g.m/enken Ingeborg Olsd.

            Tore Rolandsson, 1693-1762, f.her, til Hemmigarden (55-1), g.m/enken Ingeborg Embretsd.

 

IV  Esten Rolandsson, 1681-c.1717, f./d.her, K:S, Sk1+.

      Ingrid Kristoffersd., 1680-1759, fra Nordistulia (16-20), d.her, K:SD.

      Tollev Nilsson, 1693-1781, fra Steien (C-3), d.her, K:4a4bMS2TGD, dødfødte barn 1723 og 1724, inderst her i 1762, t.25.10.1767/g.04.11.1767.

      Goro Madsd., 1708-, fra Hemmigarden (55-1), d.her, K:TG, t.25.10.1767/g.04.11.1767.

      V-1 Marit Estensd., c.1712-, f./d.her, K:S, døde ung.

            Gjertrud Estensd., 1714-23.05.1748, f./d.her, K:SD, V.

            Sigrid Estensd., 1716-1749, f.her, til Masshaugen (28-4), K:SD, g.m/Embret Madsson Hemmigarden.

      V-2 Kirsti Tollevsd., 1727-1727, f./d.her, K:FID, død 24 uker.

 

V   Ola Simensson, 1719-01.06.1792, fra Søstulia (16-1), til Steimoen (7-13), K:TG, gift på nytt, t.19.05.1739/g.03.06.1739, skjøte 1748. Også skifte (m/arvinger) på Sk2 på (7-13) i 1792.

      Gjertrud Estensd., 1714-23.05.1748, f./d.her, K:TGDS, Sk2+, t.19.05.1739/g.03.06.1739.

      VI  Esten Olsson, 1740-, f./d.her, K:FIS, død som ung i ugift stand.

            Kirsti Olsd., 1743-06.07.1790, f./d.her, K:FS2, VI.

            Ingrid Olsd., 1745-, f.her, til Blæsterdalen (17-1), K:FISK2, g.m/Trond Olsson, de kom til Bjørnør.

 

VI  Simen Eriksson, 1728-25.02.1773, fra Nordistuen (7-54), d.her, K:FTGDSSSS, Sk3+, + Sk2 på (7-54) i 1784, t.29.03.1763/g.14.07.1763.

      Kirsti Olsd., 1743-06.07.1790, f./d.her, K:FTGSTGSS, Sk5+, t.29.03.1763/g.14.07.1763, t.24.04.1774/g.25.04.1774.

      Lars Olsson, 1743-13.01.1817, fra Blæsterdalen (17-1), d.her, K:FTGSMS1D, gårdbruker, Sk7+, t.24.04.1774/g.25.04.1774.

      VII-1 Erik Simensson, 1764-08.01.1819, f./d.her, K:FISSMSD, VII.

            Ola Simensson, 1767-, f./d.her, K:FIS, Sk4+ i 1787 sammen med søstra Brynhild.

            Gjertrud Simensd., 1769-09.04.1793, f./d.her, K:FISSDS, Sk6+.

            Brynhild Simensd., 1772-, f./d.her, K:FIS, Sk4+ i 1787 sammen med broren Ola.

      VII-2 Kari Larsd., 1774-20.03.1845, f.her, til se under, K:SKS1D, VIIb.

            Simen Larsson, 1777-1777, f./d.her, K:FID, ½ år.

            Tollev Larsson, 1778-1857, f.her, til Bergsveen Ø.Rendal, K:FISSK1UG, tjente på Nystuen (7-85) i 1801, g.03.07.1820 m/Brynhild Brynjulfsd. Aursjøbekken.

            Ola Larsson, 1780-1814, f.her, K:FISSK1, falt under krigen.

            Simen Larsson, 1783-1814, f.her, K:SSK1, død på feltlasaretten.

            Kirsti Larsd., 1786-02.07.1867, f.her, til Lorentshaugen (20-49), K:SS1KG6D, g.1820 m/enkemann Anders Jørgensson.

            Esten Larsson, 1789-1793, f./d.her, K:SDS.

 

VII Erik Simensson, 1764-08.01.1819, f./d.her, K:FG1DS, gårdbruker, Sk8+, g.01.11.1796.

      Goro Semmingsd., 24.12.1773-09.02.1823, 2g.1819, fra Ryen ø. (52-6), d.her, K:FG1SD, 2g.m/Esten Estensson Moan han 2g.til husom, Sk9+, g.01.11.1796.

      VII Kirsti Eriksd., 1798-19.04.1894, f.her, til Ryen ø. (52-6), K:F1KSG6, i Ft-1891 g.21.07.1827 m/Jørgen Kristoffersson.

            Jøran Eriksd., 1802-1802, f./d.her, K:FD.

            Jøran Eriksd., 1803-1849, f.her, til Ulvplass (28-18), K:F, g.1833 m/Ola Pedersson Ligård.

            Simen Eriksson, 1806-, f.her, K:F.

 

IIIa Erik Embretsson, c.1645-.

      Estensd., c.1645-, f.her.

 

VIIb Kari Larsd., 1774-20.03.1845, f.her, til Strømshoved (128-1) Tynset, K:GD, d.som inderst på Lorentshaugen, g.02.01.1819 m/enkem. Erik Knutsson.

       VIIIb-0 Esten Jonsson, 1804-28-08.1879, f.her, til Eiby Alta, K:F7D, uekte, g.m/Gjertrud Eriksd. fra Tolga, 1875:Roligheden (21-12) Alta, far Jon Avlesson Lillesteien.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0313 -

 

0314, 7-66 Borsa, C-Steia, B3-s.152 (s.208) i bygdeboka, 1801-Familie 442, Storsteigen.

----------------------------------------------------------------------

 

I     Peder, c.1610-c.1663, d.her, nevnt 1653-63.

      Ingeborg, c.1610-c.1670, d.her, K:3, bruker og enke 1664-71.

 

I     Ola Andersson, 1638-, fra Søstulia (16-1), d.her, K:3, bruker 1668.

      II   Peder Olsson, 1667-1720, f./d.her, II, ungt mannskap 1697.

            Kari Olsd., c.1670-, f.her.

            Marit Olsd., c.1672-, f.her.

            Peder Olsson, c.1673-, f.her, f.1670? ungt mannskap 1693/97 20/27 år.

            Avle Olsson, c.1675-, f.her, (kom han til Skaret?).

 

II    Lars, c.1670-, til Olen (7-40), han bodde neppe her, men kona ble seinere gift her.

      Ingeborg Eriksd., 1666-1729, d.her, K:SD, død som Larsd.(skiftet Eriksd.) og salige Peder Bostuens enke, søster til O. Eriksson 7-54?.

      Peder Olsson, 1667-1720, f./d.her, K:S, Sk1+.

      III-1 Tore Larsson, 1693-1767, f.her, til Jordet (7-26), K:4a4bD, drev Bostuen noen år, bl.a. i 1735, g.m/Jøran Pedersd.

            Berit Larsd., 1695-1773, f.her, til Jordet (12-3), K:D, g.m/svoger Ola Olsson.

            Ingeborg Larsd., c.1696-1720, f.her, til Jordet (12-3), g.m/Ola Olsson.

      III-2 Anne Pedersd., 1701-1759, f.her, til Oppistuen (11-14), K:SD, 1g.m/Tore Larsson 2g.m/Ola Larsson Kveberg på Urdstraumen.

            Brynhild Pedersd., 1705-, f.her, til Sivilhaug n. (4-26), K:S, g.m/Bersvend Pedersson.

            Ola Pedersson, 1708-, f./d.her, K:SM, III.

            Marit Pedersd., 1711-, f.her, til Aursjøbekken (13-6), K:S, g.m/Ola Olsson Dalen.

 

III  Ola Pedersson, 1708-, f./d.her, g.1736, K:G2S, Sk2+ i levende live med kona i 1762. Skjøte 4 kalvskind 26.08.1737.

      Marit Eriksd., c.1705-, fra Olen (7-40), d.her, g.1736, K:G2S, forbudte ledd, bevilling som 3-menninger.

      IV  Esten Olsson, 1737-1807, f./d.her, K:FISD, IV.

            Ingeborg Olsd., 1740-1829, f.her, til Husommoen (5-1), K:FIS, g.m/Ola Toresson.

            Marit Olsd., 1742-07.10.1835, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), K:F2SD, g.m/Avle Olsson.

            Peder Olsson, 1744-29.04.1820, f.her, til Urdstraumen (13-5), K:FIK2SD, g.m/Ingeborg Olsd. Aursjøbekken.

 

IV  Esten Olsson, 1737-1807, f./d.her, K:F2M1D, forsørges af sønnen i 1801.

      Berit Simensd., 1730-15.11.1816, fra Nystuen (7-85), d.her, K:F21D.

      V-0 Marit Estensd., 1754-, f.her, til S.Kåsen (6-1a), g.m/Simen Jakopsson Grøtting, hun hadde en annen mor.

      V-1 Marit Estensd., 1759-, f.her, K:FI, en av tvillingene døde 1760, 1 år og 13 uker.

            Ingeborg Estensd., 1759-, f.her, K:FI, en av tvillingene døde 1760, 1 år og 13 uker.

            Ola Estensson, 1761-13.03.1832, f./d.her, K:FIKMD, V, Hadde i 1783 vært skysskaffer i 4 år, ble innvilget dette for 10 år ved sesjon 1779.

            Ingeborg Estensd., 1764-03.10.1851, f.her, til Sandeggen (20-28), K:FIKD, g.m/Avle Larsson.

            Kari Estensd., 1766-, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), K:FI, g.m/Ola Avlesson de bygde seinere gården Steien i Bardu.

            Simen Estensson, 1766-1768, f./d.her, K:FID, tvilling.

            Simen Estensson, 1769-, f.her, K:FI.

            Esten Estensson, 1772-24.09.1852, f.her, til Ø.Strømsbakken (4-21), K:FI1D, tjente her i 1801, g.m/Sigrid Eriksd. Prestkottet.

 

V   Ola Estensson, 1761-13.03.1832, f./d.her, K:F1SD, gårdbruker.

      Ragnild Haldosd., 1768-1807, fra Eggen (18-3), d.her, K:F1DS, død i barselseng som Haagensd., Sk3+.

      VI  Esten Olsson, 1789-00.07.1864, f./d.her, K:1KSGD, VI, 1g.1812 m/Maren H. Flaten 2g.1819 m/Marit E. Holen.

            Haldo Olsson, 1791-, f.her, til Åfjord, K:FK1S, om Steimoen 1812-1839 g.1813 m/Mali Estensd.Stejmoe.

            Berit Olsd., 1793-14.06.1875, f.her, til Jordet (7-26), K:F1KSG6D, g.1832 m/enkemann Jakop Toresson.

            Peder Olsson, 1796-, f.her, til Steihaug 7-68 Alvdal, K:F1KSG, g.1827 m/Anne Jonsd. Pauleng.

            Simen Olsson, 1798-, f.her, til Tronheim, K:F1S, artilleriet 1819 i Trondheim.

            Ola Olsson, 1801-1801, f./d.her, K:F1D.

            Marit Olsd., 1802-, f.her, K:FKS, g.m/Peder Jørgensson.

            Ola Olsson, 1804-, f.her, K:F.

            Ragnild Olsd., 30.05.1807-, f./d.her, K:FD, 5 uker.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0314 -

 

0311, 7-69 Stortordhaugen, C-Steia, B1-s.475 (s.199) i bygdeboka, Stortordtrøa. Under (7-54) i 1762.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Tore Jonsson, 1709-1780, fra Gammelgarden (55-10), d.her, K:MTGTG2D, tjente på Storsteigen i 1735, t.15.09.1737/g.28.10.1737, t.28.09.1749/g.20.10.1749.

      Berit Olsd. Storsteigen, 1706-1748, fra Nordistuen (7-54), d.her, K:TGD, Introd 1739, 1740 , 1741, og 1743, t.15.09.1737/g.28.10.1737.

      Ingvild Andersd., c.1715-, fra Søstulia (16-1), d.her, K:TG2, t.28.09.1749/g.20.10.1749.

      II-2 Berit Toresd., 1750-, f.her, til se under, K:F2K, II.

            Anders Toresson, 1752-1761, f./d.her, K:D, barnekopper.

 

II    Peder Pedersson, 1743-, fra Berset Ø.Rendalen (R-0433-17), til Trondenes, K:FTGL1, skiløper, Logerende enkemand bonde snidker på Sama Trondenæs i 1801, t.06.03.1779/g.07.03.1779.

      Berit Toresd., 1750-, f.her, til Trondenes, K:FTG. De solgte plassen i 1789 (nr 1353) til Esten Hansson Lillesteien som samme år kjøpte skredderhaugen, t.06.03.1779/g.07.03.1779.

      III  Ingvild Pedersd., 1779-, f.her, til Trondenes, K:F1, tjente på Trondenæs Præstegaard i 1801.

            Goro Pedersd., 1781-, f.her, til Trondenes, K:F1, tjente på Bergseng i Trondenæs i 1801.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0311 -

 

0315, 7-85 Nystu'u, C-Steia, B3-s.156 (s.211) i bygdeboka, 1801-Familie 434, Storsteigen søndre.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Peder, c.1570-, d.her, nevnt 1616-24.

      Anne, c.1570-, d.her, nevnt som bruker 1626-38.

 

I     Avle Simensson, 1594-, fra S-Lilleelvdalen (S-9), d.her, K:3, nevnt 1636-71. Ubekreftet Ydna I-M253.

      II   Simen Avlesson, 1632-, f./d.her, II, Leiermål 1657 m/Kari Olsd. Flaten beslektet i 3.ledd.

            Jon Avlesson, 1636-c.1717, f.her, til Hemmigarden (55-1), legdssoldat 1662 og 1670.

            Avlesd., c.1640-, f.her, til Tolga, g.m/Simen Olsson.

 

II    Simen Avlesson, 1632-, f./d.her, K:3, g.m/Marit? nevnt som bruker 1673-93.

      Brynhild Olsd., 1638-1724, d.her, K:D, var hun mor til barna? d.som salige Simen Avlesens enke.

      III  Ola Simensson, 1659-, f.her, K:3.

            Jon Simensson, 1661-, f.her, K:3, bodde på Brandvold, møtte ikke på tinget 1688.

            Avle Simensson, 1664-1738, f./d.her, K:3SD, III.

            Barbro Simensd., 1665-1737, f.her, til Klokkarstu Øverby Tylldalen, K:SD, g.m/Ola Ottarsson.

            Mille Simensd., c.1668-1735, f.her, til Prestegården Tylldalen, K:S, Sk1+, g.m/Ottar Toresson Prestegård.

            Ola Simensson, 1673-, f.her, til Søsen (4-30), K:S.

            Peder Simensson, 1677-, f.her, til Randmæl (10-1), K:S, ungt mannskap 1697.

            Sigrid Simensd., c.1680-, f.her, til Nordigarden (2-12), K:S, g.m/Simen Pedersson.

 

III  Avle Simensson, 1664-1738, f./d.her, K:4a4bSD, legdsmann og bruker 1697, skiftebrev 31.07.1738.

      Kari Simensd., 1667-1729, fra Bakken (20-1), d.her, K:DS, Sk2+ i 1737.

      IV  Marit Avlesd., 1694-00.05.1780, f.her, til Hauen (4-47), K:SD, 1g.m/O. Karlsson 2g.m/O. O. Brandvoll, Sk1 på (4-1) i 1779.

            Kari Avlesd., c.1695-, f.her, til Nordistulia (16-20), K:S, g.m/Peder Kristoffersson, + Sk1 på (4-1) i 1779.

            Simen Avlesson, 1699-1766, f./d.her, K:SD, IV, + Sk1 på (4-1) i 1779.

            Brynhild Avlesd., 1709-00.09.1778, f.her, til Jonsmoen n. (4-1), K:S2D, g.m/enkemann Esten Jonsson, tjente på (24-10) i 1762.

            Sigrid Avlesd., 1713-1774, f.her, til Vetlsteien s. (9-17), K:SD, g.m/Ola Jonsson, + Sk1 på (4-1) i 1779.

            Kirsti Avlesd., 1714-1766, f.her, til Haugen (10-8), K:SD, g.m/Ola Jonsson, + Sk1 på (4-1) i 1779.

 

IV  Simen Avlesson, 1699-1766, f./d.her, K:TGM2D, t.03.06.1725/g.09.07.1725.

      Ingeborg Karlsd., 1701-1764, fra Hauen (4-47), d.her, K:TG2D, t.03.06.1725/g.09.07.1725.

      V   Avle Simensson, 1726-1727, f./d.her, K:FID, død 18 uker.

            Avle Simensson, 1728-1793, f.her, til Urdstraumen (13-5), K:FIMD, IV.

            Berit Simensd., 1730-15.11.1816, f.her, til Borsen (7-66), K:FID, g.m/Esten Olsson.

            Karl Simensson, 1732-, f.her, til Smedplass (7-3), K:MM, g.m/Ingeborg Embretsd.kom til Ørlandet.

            Simen Simensson, 1736-00.10.1802, f.her, til Skomakermoen (7-12), K:D, 1g.m/Kirsti Eriksd.Sørstulia 2g.m/Marit Taraldsd.Taraldstea.

 

V   Avle Simensson, 1728-1793, f.her, til Urdstraumen (13-5), K:FTG2D, makeskifte 1777, t.07.06.1750/g.29.06.1750.

      Kari Jonsd., 1725-1813, fra Flaten (18-4), til Urdstraumen (13-5), K:FTG2D, barna født her, t.07.06.1750/g.29.06.1750.

 

I     Lars Olsson, 1734-c.1785, fra Urdstraumen (13-5), d.her, K:TGM, gårdbruker, makeskifte 1777, t.25.05.1761/g.06.07.1761.

      Kirsti Jakopsd., 1738-1803, fra Urdstraumen (13-5), d.her, K:TG1D, f. Grøtting Rendalen, t.25.05.1761/g.06.07.1761.

      Simen Olsson, 1754-26.04.1825, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:1D.

 

I     Johan Larsson, 1774-21.05.1840, fra Sandeggen (20-28), d.her, K:FGD, g.07.10.1805, 2g. i 1838.

      Sigrid Avlesd., 1780-31.12.1828, fra Vetlsteien s. (9-17), d.her, K:FGD, g.07.10.1805.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0315 -

8 Steihaugen

 

 0310, 8-1 Skredderhaugen, C-Steia, B1-s.504 (s.194) i bygdeboka, 1801-Familie 443, Steihaug, Skredderstuen, Steipl. Under (7-54) i 1762.

-----------------------------------------------------------------------

 

I     Simen Torgeirsson, 1683-1764, d.her, K:MS2D, skredder.

      Sigrid Sjurdsd., c.1690-1753, fra Norsen (12-18), d.her, K:S, Sk1+.

      II   Sjurd Simensson, 1723-, f.her, K:FIM, Gudlaug Sjurdsd. fadder, død før 1753.

            Ragnild Simensd., 1726-00.02.1773, f./d.her, K:FISD, II, Gjermund Embretsen og mange Nordstuen Steien faddere.

            Embret Simensson, 1728-1729, f./d.her, K:FID, død 1 år og 11 uker.

            Ingeborg Simensd., 1730-16.01.1827, f.her, til Gammelavlebakken (31-A), K:FISD, g.m/Avle Pedersson.

            Anne Simensd., 1733-1760, f./d.her, K:SD.

            Marit Simensd., 1737-, f.her, K:FI, død før 1753.

            Gjertrud Simensd., 1740-, f.her, til Kjøllmoen (12-2), K:FIS2, g.m/Jon Johansson, tjente på (10-17) i 1762.

 

II    Halsten Simensson, 1721-1809, d.her, K:2S1D, huusm. med jord i 1801.

      Ragnild Simensd., 1726-00.02.1773, f./d.her, K:F2DS, Sk2+.

      Gjertrud Tollevsd., 1731-, d.her, K:1.

      III-1Sigrid Halstensd., 1752-1773, f./d.her, K:KD.

            Simen Halstensson, 1754-1773, f./d.her, K:KD.

            Berit Halstensd., 1757-1761, f./d.her, K:D, barnekopper.

            Simen Halstensson, 1759-1773, f./d.her, K:FID, f.også s.26.

            Berit Halstensd., 1762-, f.her, K:FIS.

            Anne Halstensd., 1766-1769, f./d.her, K:FID.

      III-0 Even Tollevsson, 1754-08.06.1834, til Evensplass (28-8), K:KD, Gjertruds tidligere barn, konf.Barkald, g.m/Brynhild Pedersd.

            Hans Tollevsson, 1757-12.08.1833, til Klinkan (20-2), K:KD, Gjertruds tidligere barn, konf.Bakken, bruker her fra 1790 til 1793, g.m/Kirsti Pedersd.

 

I     Esten Bersvendsson, 1768-02.09.1851, fra Klokkarrønningen (12-1), d.her, K:FGD, g.22.10.1804.

Anne Avlesd., 1767-, fra Urdstraumen (13-5), d.her, K:FG, g.22.10.1804.

II   Ragnild Estensd., 1805-, f.her, K:F.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0310 -

9 Lillesteien

 

0317, 9-1 Vetlsteia n., C-Steia, B3-s.167 (s.218) i bygdeboka, 1801-Familie 450.

---------------------------------------------------------------

 

I     Jon, c.1590-, d.her, nevnt som bruker 1617-50. Er det han som i 1638 byksler 3 gråskinn i Røe Tylldalen?

      II   Håkon Jonsson, 1624-, f./d.her, II, Sønnen? dreng 1663 på Storsteigen.

 

II    Håkon Jonsson, 1624-, f./d.her, K:3.

      III  Semund Håkonsson, 1661-1728, f./d.her, K:3D, III.

 

III  Semund Håkonsson, 1661-1728, f./d.her, K:D, død som enkemann hadde ei datter 1728 s.158 til dåpen.

 

I     Avle Olsson, 1687-20.06.1742, fra Ryen n. (52-1), d.her, K:4a4bMDS, Sk1+.

      Marit Eriksd., 1683-1768, fra Gammelstuen (12-27), d.her, K:S2D. Ubekreftet mtdna T1a1i.

      II   Anne Avlesd., 1723-1797, f./d.her, K:FISSD, II, Sk4 på (10-1) i 1770.

            Berit Avlesd., 1724-1751, f./d.her, K:FISD, 26 år og 17 uker.

            Brynhild Avlesd., 1726-1810, f.her, til Utistuen (11-8), K:FISSD, g.m/Ola Larsson, Sk4 på (10-1) i 1770.

            Erik Avlesson, 1728-1769, f.her, til Randmæl (10-1), K:FIMSMD, g.m/Goro Simensd.

            Ingeborg Avlesd., 1730-1806, f.her, til Nilsgard (59-1), K:FISSD, g.m/Peder Nilsson, Sk4 på (10-1) i 1770.

            Kirsti Avlesd., 1735-, f.her, K:S.

            Marit Avlesd., 1738-15.04.1825, f.her, til Tømmerøyen (48-1), K:FISSD, g.m/Haagen Pedersen, Sk4 på (10-1) i 1770.

 

II    Hans Pedersson, 1709-19.06.1759, fra Fløtten (91-1) Tynset, d.her, K:TGSDS, Fløtten, Sk2+, t.19.05.1744/g.21.07.1744. Pant 1 bismerpund smør 22.07.1744.

      Anne Avlesd., 1723-1797, f./d.her, K: FTGSTG2SD, Sk3+ i live med mannen i 1777, t.19.05.1744/g.21.07.1744, t.12.10.1761/g.26.10.1761.

      Jon Jonsson, 1735-, fra Brandvoldsløkken (4-63), d.her, K:TG2S1, t.12.10.1761/g.26.10.1761.

      III-1 Marit Hansd., 1745-03.02.1831, f.her, til Sundstuen (7-30), K:FISSD, g.m/Erik Eriksson.

            Avle Hansson, 1747-28.11.1811, f./d.her, K:FIS2KSD, III.

            Peder Hansson, 1749-27.07.1822, f.her, til Røsten (31-9), K:IS2KSD, dåp ikke innført, g.m/Kirsti Olsd.Folden.

            Marit Hansd., 1751-03.03.1785, f.her, til Oppistuen (11-14), K:S2KS, g.m/Lars Larsson.

            Berit Hansd., 1753-1803, f.her, til Egnund østre (L-3), K:SKSD, konf.på Steien, g.m/Ola Hansson. De kom til Sørreisa.

            Esten Hansson, 1756-22.08.1840, f.her, til Skreddarhaugen (25-19), K:SKSD, uekte sønn Hans f.1777 m/Ingeborg O. Bjørkeng Tynset.

            Hans Hansson, 1758-1761, f./d.her, K:ISD, barnekopper.

      III-2 Hans Jonsson, 1762-, f./d.her, K:FI.

            Jon Jonsson, 1764-27.03.1824, f.her, til Øverbytrøen Tylldalen, K:FISKMG1D, gårbruker i Tylldalen i 1801, g.12.10.1795 m/Kari Iversd. Ivareggen Tolga.

            Jøran Jonsd., 1767-, f.her, K:FIS.

            Hans Jonsson, 1769-1773, f./d.her, K:FID.

 

III  Avle Hansson, 1747-28.11.1811, f./d.her, K:FTGM1DS, gårdbruker, mye i smia, Sk4+, t.